Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 435 - 443 2020-06-01

Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi
Ergonomic Analysis of Working Postures in a Foundry Workshop by Digital Human Modeling Based REBA Method

Fulya ERDEMİR [1] , Cengiz ELDEM [2]


Üretim miktarı ve üretim kalitesi çalışanların performans düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Uygun olmayan çalışma ortamları ve çalışma duruşları çalışan performansında dikkate değer miktarda düşüşlere sebep olmaktadır. Bununla birlikte uygun olmayan çalışma duruşları beraberlerinde kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarını getirmektedir. Ergonomi bilimi oluşan bu etkilerin risklerini çeşitli yöntemlerle değerlendirmekte ve çözümler sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında CATIA V5 yazılımda bulunan Dijital İnsan Modelleme (DİM) simülasyonu kullanılarak bir döküm fabrikasındaki pota hazırlama sürecinin duruş ve pozisyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen duruş ve pozisyonların açı değerleri kullanılarak Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme (REBA) metoduyla oluşabilecek kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları riski değerlendirilmiştir. Sonuçta gerekli iyileştirmeler yapılarak çözüm önerileri sunulmuştur.

Production amount and production quality are directly related to employees' performance levels. Improper working environments and working postures lead to significant decreases in employee performance. At th same time improper working postures may cause musculoskeletal disorders. Ergonomics science evaluates the risks of these effects in various ways and provides solutions. In this study, the posture and position analysis of the crucible preparation process in a foundry factory was performed by using digital human modeling (DHM) and simulation in CATIA V5 software. Using the obtained posture and position angle values, the risk of musculoskeletal system disorders which can be formed by Rapid Entire Body Assessment (REBA) method was evaluated. As a result, necessary improvements were made and solution suggestions were presented. 

 • [1] International Ergonomic Association, http://www.iea.cc/whats. [Erişildi: 24 Mayıs 2018].
 • [2] https://www.isgnedir.com/ergonomi-nedir/ . [Erişildi: 10 Mayıs 2018]
 • [3] D. Akay, M. Dağdeviren ve M. Kurt,” Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(3), 73-84.
 • [4] İ. Şahin, C. Eldem, S. A. Kalyon ve H. Gökçe,” Dijital İnsan Modelleme Tabanlı Ergonomik Analiz: Otomatik Kollu Bariyer Örneği”, International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), April 27-29, 2017 ,Barcelona / SPAIN.
 • [5] H. Atıcı, D. Gönen ve A. Oral,” Çalışanlarda Zorlanmaya Neden Olan Duruşların Reba Yöntemi İle Ergonomik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3, 2015,239-244.
 • [6] S. Koç ve Ö. M. Testik,” Mobilya Sektöründe Yaşanan Kas-İskelet Sistemi Risklerinin Farklı Değerlendirme Metotları İle İncelenmesi Ve Minimizasyonu”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 27 Sayı: 2,2016,2-27.
 • [7] E. Atasoy Mert,” Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ve Bir Çanta İmalat Atölyesinde Uygulanması”,İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi,2014, Ankara.
 • [8] H. Sağıroğlu, M. B. Coşkun ve N. Erginel,” Reba İle Bir Üretim Hattındaki İş İstasyonlarının Ergonomik Risk Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3, 2015,339-345.
 • [9] İ. Aran, Döküm teknolojisi ve İmal Usulleri Ders Notları, İstanbul: İTÜ Üniversitesi, 2007.
 • [10] MEGEP, POTA OCAĞI 521MMI065,2011, Ankara.
 • [11] http://www.cefip.com.tr/tr/urun.php?id=6&gid=103&uid=475 . [Erişildi: 24 Mayıs 2018]
 • [12] L. McAtamney, ve S. Hignett,” REBA: A Rapid Entire Body Assessment Method For İnvestigating Work Related Musculoskeletal Disorders“, Proceedings of the Ergonomics Society of Australia, 1995, 45-51.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1383-6857
Yazar: Fulya ERDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6652-7452
Yazar: Cengiz ELDEM
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { politeknik534877, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {23}, pages = {435 - 443}, doi = {10.2339/politeknik.534877}, title = {Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi}, key = {cite}, author = {ERDEMİR, Fulya and ELDEM, Cengiz} }
APA ERDEMİR, F , ELDEM, C . (2020). Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi. Politeknik Dergisi , 23 (2) , 435-443 . DOI: 10.2339/politeknik.534877
MLA ERDEMİR, F , ELDEM, C . "Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi". Politeknik Dergisi 23 (2020 ): 435-443 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/53587/534877>
Chicago ERDEMİR, F , ELDEM, C . "Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi". Politeknik Dergisi 23 (2020 ): 435-443
RIS TY - JOUR T1 - Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi AU - Fulya ERDEMİR , Cengiz ELDEM Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.2339/politeknik.534877 DO - 10.2339/politeknik.534877 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 435 EP - 443 VL - 23 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.534877 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.534877 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi %A Fulya ERDEMİR , Cengiz ELDEM %T Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi %D 2020 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 23 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.534877 %U 10.2339/politeknik.534877
ISNAD ERDEMİR, Fulya , ELDEM, Cengiz . "Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi". Politeknik Dergisi 23 / 2 (Haziran 2020): 435-443 . https://doi.org/10.2339/politeknik.534877
AMA ERDEMİR F , ELDEM C . Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi. Politeknik Dergisi. 2020; 23(2): 435-443.
Vancouver ERDEMİR F , ELDEM C . Bir Döküm Atölyesindeki Çalışma Duruşlarının Dijital İnsan Modelleme Tabanlı REBA Yöntemi ile Ergonomik Analizi. Politeknik Dergisi. 2020; 23(2): 443-435.