Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Manyetik nanoakışkan fotovoltaik/termal (PV/T) sistemlerde performans kullanım incelenmesi

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 1, 411 - 416, 01.03.2022
https://doi.org/10.2339/politeknik.1076781

Öz

Fotovoltaik/Termal (PV/T) sistemler, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra sıcak akışkan (genellikle su) ile üretimi sağlar. Ayrıca PV sistemlerin aşırı ısınması termal sistem tarafından çekilen ısı ile engellendiği için PV'lerin elektrik üretim performansı artmaktadır. Nanoakışkanlar, termal sistemde emilen ısıyı artırmak için bir çözüm olarak sunulmaktadır. Nanoakışkanların ısı transfer performansında önemli bir iyileşmeye yol açan başlıca fiziksel olaylar şu şekilde özetlenebilir: (i) Hazırlanan nanoakışkanın ısıl iletkenliği, katı metalin ısıl iletkenliğininkinden daha yüksek olduğu için belirli oranlarda artar. (ii) Akışkanın ısıl iletkenliğinin artması nedeniyle ısı transfer yüzey alanının artması, (iii) Akışkanın etkin ısıl kapasitesinin artması, (iv) Akışkanın ısıl iletkenliğinin artması ve yüksek sıvı aktivitesi nedeniyle türbülanslı hacim. Bu çalışmada, temel akışkanlardan biri olan suya ağırlıkça %1 Fe2O3, Fe3O4 ve NiFe2O4 oranlarında manyetik nanoparçacıkların eklenmesiyle elde edilen nanoakışkanlar kullanılarak, PV/T sisteminin termal ısı transferi arttırılarak, sistemin daha fazla soğutulması sağlanarak çift yönlü performans artışı sağlanmıştır. PV sistemi. Deneysel çalışmada, nanoakışkanların yüksek ısıl iletkenliğinden yararlanılarak ısıtılan PV panellerden daha fazla ısı çekilerek NiFe2O4 nanoakışkanda elektrik üretiminde %14'lük bir iyileşme sağlanmıştır. Termal sistemde emilen ısı miktarı yüksek olduğu için NiFe2O4 nanoakışkanda sıcak akışkan sıcaklığında baz akışkan suya göre ortalama %104 sıcaklık (∆T) artışı elde edilmiştir.

Kaynakça

 • [1] JuX. et al.,“A review of concentrated photovoltaic-thermal (CPVT) hybrid solar systems with waste heat recovery(WHR),Sci.Bulliten.,62(20):1388–1426,(2017).
 • [2] Ibrahim, M.Y. Othman, M. H. ,Ruslan S. Mat. and SopianK.,“Recent advances in flat plate photovoltaic/thermal (PV/T) solar collectors,” Renew. Sustain. Energy Rev ,15(1):352–365, (2011).
 • [3] Sobhnamayan, F. Sarhaddi, M. A. Alavi, Farahat S. and Yazdanpanahi J.,“Optimization of a solar photovoltaic thermal (PV/T) water collector based on exergy concept,” Renew. Energy, 68:356–365,(2014).
 • [4] Kim S.M, Kim J.H and Kim J.T, “Experimental study on the thermal and electrical characteristics of an air-based photovoltaic thermal collector,” Energies, 12( 14), (2019).
 • [5] Saygin H., Nowzari R.,Mirzaei N and. Aldabbagh L. B. Y., “Performance evaluation of a modified PV/T solar collector: A case study in design and analysis of experiment,”Sol. Energy,141:210–221,( 2017).
 • [6] Ahn J. G.,Kim J.H and Kim J. T, “A study on experimental performance of air-type PV/T collector with HRV,” Energy Procedia,78:3007–3012,( 2015).
 • [7] Kabul, A., Duran, F.,“Isparta İlı̇nde Fotovoltaı̇k/Termal (Pv/T Hı̇brı̇t Sı̇stemı̇n Performans Analı̇zı̇,” Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknol. Bilim. Derg.,6(1):31–43, (2014).
 • [8] Ma, J., Fung, A.S., Brands,M., Moyeed, O.M., Mhanna, A., Juan, N., Effects of photovoltaic/thermal (PV/T) control strategies on the performance of liquid-based PV/T assisted heat pump for space heating, Renewable Energy, 172:753-764 (2021).
 • [9] Yaoa, J., Xua, H., Daia, Y., Huangc, M., Performance analysis of solar assisted heat pump coupled with build-in PCM heat storage based on PV/T panel, Solar Energy, 197: 279-291,( 2020).
 • [10] Bellos, E., Tzivanidis, C., Nikolaou, N., Investigation and optimization of a solar assisted heat pump driven by nanofluid-based hybrid PV, Energy Conversion and Management, 198:111-131, (2019).

Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 1, 411 - 416, 01.03.2022
https://doi.org/10.2339/politeknik.1076781

Öz

Photovoltaic/Thermal (PV/T) systems provide hot fluid (usually water) production as well as electrical energy production. In addition, since the overheating of the PV systems is prevented by the heat drawn by the thermal system, the electricity production performance of the PVs increases. Nanofluids are offered as a solution to increase the heat absorbed in the thermal system. The main physical events that lead to a significant improvement in the heat transfer performance of nanofluids can be summarized as follows: (i) The thermal conductivity of the prepared nanofluid increases at certain rates because the thermal conductivity of the solid metal is higher than that of the basic fluid, (ii) The heat transfer surface area increases due to the increase in the thermal conductivity of the fluid, (iii) Increase in the effective thermal capacity of the fluid, (iv) Increase in the thermal conductivity of the fluid and turbulent volume due to high fluid activity. In this study, by using nanofluids obtained by adding 1% Fe2O3, Fe3O4 and NiFe2O4 magnetic nanoparticles by weight to the basic fluid water, a bidirectional performance increase was achieved by increasing the thermal heat transfer of the PV/T system while providing more cooling of the PV system. In the experimental study, a 14% improvement in electricity production was achieved in NiFe2O4 nanofluid by drawing more heat from the heated PV panels by utilizing the high thermal conductivity of nanofluids. Since the amount of heat absorbed in the thermal system is high, an average of 104% temperature (∆T) increase in the hot fluid temperature compared to the base fluid water was obtained in the NiFe2O4 nanofluid.

Kaynakça

 • [1] JuX. et al.,“A review of concentrated photovoltaic-thermal (CPVT) hybrid solar systems with waste heat recovery(WHR),Sci.Bulliten.,62(20):1388–1426,(2017).
 • [2] Ibrahim, M.Y. Othman, M. H. ,Ruslan S. Mat. and SopianK.,“Recent advances in flat plate photovoltaic/thermal (PV/T) solar collectors,” Renew. Sustain. Energy Rev ,15(1):352–365, (2011).
 • [3] Sobhnamayan, F. Sarhaddi, M. A. Alavi, Farahat S. and Yazdanpanahi J.,“Optimization of a solar photovoltaic thermal (PV/T) water collector based on exergy concept,” Renew. Energy, 68:356–365,(2014).
 • [4] Kim S.M, Kim J.H and Kim J.T, “Experimental study on the thermal and electrical characteristics of an air-based photovoltaic thermal collector,” Energies, 12( 14), (2019).
 • [5] Saygin H., Nowzari R.,Mirzaei N and. Aldabbagh L. B. Y., “Performance evaluation of a modified PV/T solar collector: A case study in design and analysis of experiment,”Sol. Energy,141:210–221,( 2017).
 • [6] Ahn J. G.,Kim J.H and Kim J. T, “A study on experimental performance of air-type PV/T collector with HRV,” Energy Procedia,78:3007–3012,( 2015).
 • [7] Kabul, A., Duran, F.,“Isparta İlı̇nde Fotovoltaı̇k/Termal (Pv/T Hı̇brı̇t Sı̇stemı̇n Performans Analı̇zı̇,” Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknol. Bilim. Derg.,6(1):31–43, (2014).
 • [8] Ma, J., Fung, A.S., Brands,M., Moyeed, O.M., Mhanna, A., Juan, N., Effects of photovoltaic/thermal (PV/T) control strategies on the performance of liquid-based PV/T assisted heat pump for space heating, Renewable Energy, 172:753-764 (2021).
 • [9] Yaoa, J., Xua, H., Daia, Y., Huangc, M., Performance analysis of solar assisted heat pump coupled with build-in PCM heat storage based on PV/T panel, Solar Energy, 197: 279-291,( 2020).
 • [10] Bellos, E., Tzivanidis, C., Nikolaou, N., Investigation and optimization of a solar assisted heat pump driven by nanofluid-based hybrid PV, Energy Conversion and Management, 198:111-131, (2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ettahır El Hadı Alı Omar SWESE Bu kişi benim
KASTAMONU UNIVERSITY
0000-0015-5700-4261
Türkiye


Aybaba HANÇERLİOĞULLARI> (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU UNIVERSITY
0000-0000-1700-8480
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { politeknik1076781, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {25}, number = {1}, pages = {411 - 416}, doi = {10.2339/politeknik.1076781}, title = {Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids}, key = {cite}, author = {Swese, Ettahır El Hadı Alı Omar and Hançerlioğulları, Aybaba} }
APA Swese, E. E. H. A. O. & Hançerlioğulları, A. (2022). Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids . Politeknik Dergisi , 25 (1) , 411-416 . DOI: 10.2339/politeknik.1076781
MLA Swese, E. E. H. A. O. , Hançerlioğulları, A. "Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids" . Politeknik Dergisi 25 (2022 ): 411-416 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/68943/1076781>
Chicago Swese, E. E. H. A. O. , Hançerlioğulları, A. "Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids". Politeknik Dergisi 25 (2022 ): 411-416
RIS TY - JOUR T1 - Manyetik nanoakışkan fotovoltaik/termal (PV/T) sistemlerde performans kullanım incelenmesi AU - Ettahır El Hadı Alı OmarSwese, AybabaHançerlioğulları Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.2339/politeknik.1076781 DO - 10.2339/politeknik.1076781 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 416 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.1076781 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.1076781 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids %A Ettahır El Hadı Alı Omar Swese , Aybaba Hançerlioğulları %T Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids %D 2022 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 25 %N 1 %R doi: 10.2339/politeknik.1076781 %U 10.2339/politeknik.1076781
ISNAD Swese, Ettahır El Hadı Alı Omar , Hançerlioğulları, Aybaba . "Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids". Politeknik Dergisi 25 / 1 (Mart 2022): 411-416 . https://doi.org/10.2339/politeknik.1076781
AMA Swese E. E. H. A. O. , Hançerlioğulları A. Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids. Politeknik Dergisi. 2022; 25(1): 411-416.
Vancouver Swese E. E. H. A. O. , Hançerlioğulları A. Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids. Politeknik Dergisi. 2022; 25(1): 411-416.
IEEE E. E. H. A. O. Swese ve A. Hançerlioğulları , "Investigation of Performance on Photovoltaic/Thermal (PV/T) System Using Magnetic Nanofluids", Politeknik Dergisi, c. 25, sayı. 1, ss. 411-416, Mar. 2022, doi:10.2339/politeknik.1076781
 
TARANDIĞIMIZ DİZİNLER (ABSTRACTING / INDEXING)
181341319013191 13189 13187 13188 18016

download Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.