PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FARKLI REKLAM İÇERİĞİNE MARUZ KALAN DENEKLERİN İŞLEVSEL, BİLİŞSEL VE GENETİK YANITLARI ÜZERİNDEN REKLAM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 255 - 284, 01.12.2020

Öz

Reklam harcamalarının yıllık yarım trilyon doları aşması, reklam etkinliği konusunda yapılan çalışmaların önemini de artırmaktadır. Reklam etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde kan dokusu ve genetik üzerine bir çalışmanın yapılmadığı görülmekte ve bu durum çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada reklam etkinliği laboratuvar deneylerinden elde edilecek genetik yanıtlar ile değerlendirilerek, moleküler temelli biyolojik bir metodun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Pozitif kontrol ve deney gruplarına yaklaşık 80 dakikalık bir film izletilmiş, ayrıca deney gruplarına film arasında 90 saniyelik bir reklam filmi izletilmiştir. Genetik yanıtlar için katılımcılardan film öncesinde ve reklamın gösteriminden 2 saat sonra kan örnekleri alınmış, bu kanlar Ribo Nükleik Asit RNA izolasyonu yapılarak Complementary Deoksiribo Nükleik Asit cDNA elde edilmiştir. Sonrasında her bir katılımcının gen ekspresyon değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmada kullanılan genlerin, reklamı seyreden ve seyretmeyen grupları birbirinden ayırabildiği gibi, iki farklı reklamı seyreden grupları da birbirinden ayırabildiği görülmektedir

Kaynakça

  • Aktuğlu, I. K. (2006). Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği. Küresel

THE ANALYSIS OF ADVERTISEMENT EFFECTIVENESS ON FUNCTIONAL, COGNITIVE AND GENETIC RESPONSES OF SUBJECTS EXPOSED TO DIFFERENT ADVERTISEMENT CONTENT

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 255 - 284, 01.12.2020

Öz

The fact that advertising expenditures exceed half a trillion dollars annually increases the importance of the studies on advertising effectiveness. When the researches about advertising effectiveness are examined, it is seen that there is no study on blood tissue and genetics, and the situation is the starting point of the study. In this study, it is aimed to develop a molecular-based biological method by evaluating the genetic responses to be obtained from the laboratory experiments. An 80-minute film was shown to the positive control and experimental groups. Besides, a 90-second advertising film was shown to the experimental groups in the middle of the film. Blood samples were collected from the participants for genetic responses before the movie and 2 hours after the advertisement. The Ribonucleic Acid RNA was isolated in blood samples, and the Complementary Deoxyribonucleic Acid cDNA was obtained. Gene expression values of each participant were then calculated. As a result of the analyzes, it is seen that the genes used in the research can distinguish between the groups that are watching and not watching the advertisements, and they can distinguish the groups that watched two different advertisements

Kaynakça

  • Aktuğlu, I. K. (2006). Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği. Küresel

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ayşe AKYOL Bu kişi benim
Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)


Oğuzhan DOĞANLAR Bu kişi benim
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD


Çetin Hakan KARADAĞ Bu kişi benim
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD


Zeynep Banu DOĞANLAR Bu kişi benim
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD


Çağatay AKDOĞAN Bu kişi benim
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akyol, A. , Doğanlar, O. , Karadağ, Ç. H. , Doğanlar, Z. B. & Akdoğan, Ç. (2020). FARKLI REKLAM İÇERİĞİNE MARUZ KALAN DENEKLERİN İŞLEVSEL, BİLİŞSEL VE GENETİK YANITLARI ÜZERİNDEN REKLAM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ . Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 13 (2) , 255-284 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ppad/issue/60993/905985