PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BİLİŞSEL-YÖNLÜ DÜRTME İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SAĞLIKLI İÇECEK TERCİH ETMEYE YÖNELTME

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 359 - 378, 01.12.2020

Öz

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli kamu sağlık sorunlarından biri olarak gösterilen fazla kilo ve obezite, önlenebilmesi için sağlıklı beslenme davranışlarının zaman içerisinde sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmanın temel amacı bilişsel yönlü dürtmeler açıklayıcı besin etiketlemesi, değerlendirmeli besin etiketlemesi ve görünürlük iyileştirmesi yoluyla tüketicilerin sağlıklı ürün tüketimine yöneltilip yöneltilemeyeceğini araştırmaktır. Bu doğrultuda, çalışmada tek gruplu test öncesi ve test sonrası ölçüme dayalı, 5 farklı aşamadan oluşan ve yaklaşık 2 ay süren bir deneysel tasarım kullanılmıştır. Deney sahası olarak üniversite kantini belirlenmiş ve kantinden alışveriş yapan tüketicilerin soğuk içecek alım tercihlerinde bilişsel-yönlü dürtme müdahalelerinin etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın bulguları görünürlük iyileştirmesi dürtme tipinin sağlıklı beslenme davranışı üzerindeki en etkili bilişsel-yönlü dürtme müdahalesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın bilindiği kadarı ile Türkiye Pazarlama literatüründeki ilk uygulamalı araştırma olması sebebiyle beslenme davranış değişikliği yaratma çabalarına önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir

Kaynakça

 • Aldrovandi, S., Brown, G. D. A. ve Wood, A. M. (2015). Social Norms and Rank- Based Nudging: Changing Willingness to Pay for Healthy Food. Journal of Experimental Psychology: Applied, 21(3): 242-254.
 • Anzman-Frasca, S., Braun, A. C., Ehrenberg, S., Epstein, L. H., Gampp, A., Leone, L. A., Singh, A. ve Tauriello, S. (2018). Effects of a Randomized Intervention Promoting Healthy Children’s Meals on Children’s Ordering and Dietary Intake in a Quick-Service Restaurant. Physiology & Behavior, 192: 109-117.
 • Cadario, R. ve Chandon, P. (2019). Which Healthy Eating Nudges Work Best? A Meta-Analysis of Field Experiments. Marketing Science. XX(X): XX-XX.
 • Chapman, K. ve Ogden, J. (2012). Nudging Consumers Towards Healthier Choices: An Intervention in the University Canteen. Journal of Food Research, 1(2): 13-21.
 • Cohen, J. F., Richardson, S. A., Cluggish, S. A., Parker, E., Catalano, P. J. ve Rimm, E. B. (2015). Effects of Choice Architecture and Chef-Enhanced Meals on the Selection and Consumption of Healthier School Foods: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics, 169(5): 431-437.
 • Dayan, E., & Bar-Hillel, M. (2011). Nudge to nobesity II: Menu positions influence food orders. Judgment and Decision making, 6(4), 333-342.
 • Diliberti, N., Bordi, P. L., Conklin, M. T., Roe, L. S. ve Rolls, B. J. (2004). Increased Portion Size Leads to Increased Energy Intake in a Restaurant Meal. Obesity Research, 12(3): 562-568.
 • DiSantis, K. I., Birch, L. L., Davey, A., Serrano, E. L., Zhang, J., Bruton, Y. ve Fisher, J. O. (2013). Plate Size and Children’s Appetite: Effects of Larger Dishware on Self-Served Portions and Intake. Pediatrics, 131(5): e1451-e1458.
 • Duflo, Esther, Kremer, M. ve Robinson, J. (2011). Nudging Farmers to Use Fertilizer: Theory and Experimental Evidence from Kenya. American Economic Review, 101(6): 2350-2390.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2016). Küresel Sağlık Gözlemevi Veri Havuzu. http:// apps.who.int/gho/data/node.main.BMIANTHROPOMETRY?lang=en. asp (15.04.2019).
 • Dünya Sağlık Örgütü (2018a). Obezite ve Fazla Kilo. https://www.who.int/en/ news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. asp (15.04.2019).
 • Dünya Sağlık Örgütü (2018b). Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’deki Çocukluk Çağı Obezitesi ile Mücadele Etmek İçin Yeni Planlara Katkıda Bulunuyor. http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/news/news/2018/3/who- contributes-to-new-plans-to-tackle-childhood-obesity-in-turkey. (15.04.2019). asp
 • Erem, C. (2015). Prevalence of Overweight and Obesity in Turkey. IJC Metabolic & Endocrine, 8: 38-41.
 • Freedman, M. R. ve Brochado, C. (2010). Reducing Portion Size Reduces Food Intake and Plate Waste. Obesity, 18(9): 1864-1866.
 • Goodwin, T. (2012). Why we should reject ‘nudge’. Politics, 32(2), 85-92.
 • Handel, B. R. (2013). Adverse Selection and Inertia in Health Insurance Markets: When Nudging Hurts. American Economic Review, 103(7): 2643-2682.
 • Hanks, A. S., Just, D. R., Smith, L. E., & Wansink, B. (2012). Healthy convenience: nudging students toward healthier choices in the lunchroom. Journal of Public Health, 34(3), 370-376.
 • Harris, T. F. ve Yelowitz, A. (2017). Nudging Life Insurance Holdings in the Workplace. Economic Inquiry, 55(2): 951-981.
 • Hilgard, E. R. (1980). The Trilogy of Mind: Cognition, Affection, and Conation. Journal of the History of Behavioral Sciences, 16(2): 107-117.
 • Junghans, A. F., Cheung, T. T., & De Ridder, D. D. (2015). Under consumers’ scrutiny-an investigation into consumers’ attitudes and concerns about nudging in the realm of health behavior. BMC public health, 15(1), 336.
 • Keller, C., Markert, F., & Bucher, T. (2015). Nudging product choices: The effect of position change on snack bar choice. Food Quality and Preference, 41, 41-43.
 • Kroese, F. M., Marchiori, D. R., & de Ridder, D. T. (2016). Nudging healthy food choices: a field experiment at the train station. Journal of Public Health, 38(2), e133-e137.
 • Kuhfuss, L., Préget, R., Thoyer, S. ve Hanley, N. (2016). Nudging Farmers to Enrol Land into Agri-Environmental Schemes: The Role of a Collective Bonus. European Review of Agricultural Economics, 43(4): 609-636.
 • Lehner, M., Mont, O. ve Heiskanen, E. (2016). Nudging – A Promising Tool for Sustainable Consumption Behaviour?. Journal of Cleaner Production, 134: 166-177.
 • Levy, D. E., Riis, J., Sonnenberg, L. M., Barraclough, S. J. ve Thorndike, A. N. (2012). Food Choices of Minority and Low-Income Employees: A Cafeteria Intervention. American Journal of Preventive Medicine, 43(3): 240-248.
 • Newell, R. G. ve Siikamäki, J. (2014). Nudging Energy Efficiency Behavior: The Role of Information Labels. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 1(4): 555-598.
 • Marteau, T. M., Ogilvie, D., Roland, M., Suhrcke, M., & Kelly, M. P. (2011). Judging nudging: can nudging improve population health?. Bmj, 342, d228.
 • Ölander, F. ve Thİgersen, J. (2014). Informing versus Nudging in Environmental Policy. Journal of Consumer Policy, 37(3): 341-356.
 • Pekcan, A. G., Samur, G., Dikmen, D., Kızıl, M., Rakıcıoğlu, N., Yıldız, E. A., Özel, H. G., Mercanlıgil, S. Y., Ersoy, G., Karaağaoğlu, N., Aksoy, B., Yılmaz, D., Ilgaz, F., Türkoğlu, İ., Bilgiç, P., Demir, S., Ersoy, N., Fisunoğlu, M., Yalçın, T., Tamer, F., Coşkun, Y., Türkyılmaz, S., Güler, S., Buzgan, T. ve Besler, H. T. (2017). Population Based Study of Obesity in Turkey: Results of the Turkey Nutrition and Health Survey (TNHS)-2010. Progress in Nutrition, 19(3): 248-256.
 • Petrescu, D. C., Hollands, G. J., Couturier, D. L., Ng, Y. L., & Marteau, T. M. (2016). Public acceptability in the UK and USA of nudging to reduce obesity: the example of reducing sugar-sweetened beverages consumption. PLoS One, 11(6).
 • Quigley, M. (2013). Nudging for health: on public policy and designing choice architecture. Medical law review, 21(4), 588-621.
 • Rajbhandari-Thapa, J., Ingerson, K., & Lewis, K. H. (2018). Impact of trayless dining intervention on food choices of university students. Archives of Public Health, 76(1), 61.
 • Rathi, S. S. ve Chunekar, A. (2015). Not to Buy or Can Be ‘Nudged’to Buy? Exploring Behavioral Interventions for Energy Policy in India. Energy Research & Social Science, 7: 78-83.
 • Rayner, G., & Lang, T. (2011). Is nudge an effective public health strategy to tackle obesity? No. Bmj, 342, d2177.
 • Rothman, R. L., Housam, R., Weiss, H., Davies, D., Gregory, R., Gebretsadik, T., Shintani, A. ve Elasy, T. A. (2006). Patient Understanding of Food Labels: The Role of Literacy and Numeracy. American Journal of Preventive Medicine, 31(5): 391-398.
 • Rozin, P., Scott, S. E., Dingley, M., Urbanek, J. K., Jiang, H. ve Kaltenbach, M. (2011). Nudge to Nobesity I: Minor Changes in Accessibility Decrease Food Intake. Judgment and Decision Making, 6(4): 323-332.
 • Selinger, E., & Whyte, K. (2011). Is there a right way to nudge? The practice and ethics of choice architecture. Sociology Compass, 5(10), 923-935.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2015). Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları. Ankara: Bakanlık Yayınları.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2018). Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ beslenmehareket-anasayfa. asp (15.04.2019).
 • Tandon, P. S., Wright, J., Zhou, C., Rogers, C. B. ve Christakis, D. A. (2010). Nutrition Menu Labeling May Lead to Lower-Calorie Restaurant Meal Choices for Children. Pediatrics, 125(2): 244-248.
 • Thaler, R. H. ve Sunstein, C. (2008). Dürtme: Sağlık, Zenginlik ve Mutlulukla İlgili Kararları Uygulamak. İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Thorndike, A. N., Riis, J., Sonnenberg, L. M. ve Levy, D. E. (2014). Traffic- Light Labels and Choice Architecture: Promoting Healthy Food Choices, American Journal of Preventive Medicine, 46(2): 143-149.
 • Thorndike, A. N., Sonnenberg, L., Riis, J., Barraclough, S. ve Levy, D. E. (2012). A 2-Phase Labeling and Choice Architecture Intervention to Improve Healthy Food and Beverage Choices. American Journal of Public Health, 102(3): 527-533.
 • Van Kleef, E., Otten, K. ve Van Trijp, H. C. (2012). Healthy Snacks at the Checkout Counter: A Lab and Field Study on the Impact of Shelf Arrangement and Assortment Structure on Consumer Choices. BMC Public Health, 12(1), 1072-1082.
 • Vondolia, K., Eggert, H. ve Stage, J. (2012). Nudging Boserup?: The impact of fertilizer subsidies on investment in soil and water conservation. 7th Annual Conference on Economic Growth and Development, Washington, Haziran.
 • Wisdom, J., Downs, J. S. ve Loewenstein, G. (2010). Promoting Healthy Choices: Information versus Convenience. American Economic Journal: Applied Economics, 2(2): 164-178.

NUDGING UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS HEALTHY DRINK CHOICES THROUGH COGNITIVELY-ORIENTED NUDGES

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 359 - 378, 01.12.2020

Öz

To prevent overweight and obesity, recognized as one of the most important public health problems in Turkey as all over the world, healthy eating behaviors need to be sustained over time. Starting from this, the main purpose of this study is to investigate whether consumers can be directed towards consuming healthy products by means of cognitivelyoriented nudges i.e., descriptive nutrition labeling, evaluative nutrition labeling, and visibility enhancements . Accordingly, an experimental design, depending upon a pretestposttest with one group, consisting of 5 different phases, and lasting approximately 2 months, was used in the study. University canteen was determined as the experiment field and whether cognitively-oriented nudge interventions exert an impact on consumers’ cold drink purchase preferences was examined. The findings of the study indicate that visibility enhancement nudge type represents the most effective cognitively-oriented nudge intervention on healthy eating behavior. Since, to the best of knowledge, this study is the first empirical research in the Turkish marketing literature, it is expected to contribute to the efforts to create eating behavior change considerably

Kaynakça

 • Aldrovandi, S., Brown, G. D. A. ve Wood, A. M. (2015). Social Norms and Rank- Based Nudging: Changing Willingness to Pay for Healthy Food. Journal of Experimental Psychology: Applied, 21(3): 242-254.
 • Anzman-Frasca, S., Braun, A. C., Ehrenberg, S., Epstein, L. H., Gampp, A., Leone, L. A., Singh, A. ve Tauriello, S. (2018). Effects of a Randomized Intervention Promoting Healthy Children’s Meals on Children’s Ordering and Dietary Intake in a Quick-Service Restaurant. Physiology & Behavior, 192: 109-117.
 • Cadario, R. ve Chandon, P. (2019). Which Healthy Eating Nudges Work Best? A Meta-Analysis of Field Experiments. Marketing Science. XX(X): XX-XX.
 • Chapman, K. ve Ogden, J. (2012). Nudging Consumers Towards Healthier Choices: An Intervention in the University Canteen. Journal of Food Research, 1(2): 13-21.
 • Cohen, J. F., Richardson, S. A., Cluggish, S. A., Parker, E., Catalano, P. J. ve Rimm, E. B. (2015). Effects of Choice Architecture and Chef-Enhanced Meals on the Selection and Consumption of Healthier School Foods: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics, 169(5): 431-437.
 • Dayan, E., & Bar-Hillel, M. (2011). Nudge to nobesity II: Menu positions influence food orders. Judgment and Decision making, 6(4), 333-342.
 • Diliberti, N., Bordi, P. L., Conklin, M. T., Roe, L. S. ve Rolls, B. J. (2004). Increased Portion Size Leads to Increased Energy Intake in a Restaurant Meal. Obesity Research, 12(3): 562-568.
 • DiSantis, K. I., Birch, L. L., Davey, A., Serrano, E. L., Zhang, J., Bruton, Y. ve Fisher, J. O. (2013). Plate Size and Children’s Appetite: Effects of Larger Dishware on Self-Served Portions and Intake. Pediatrics, 131(5): e1451-e1458.
 • Duflo, Esther, Kremer, M. ve Robinson, J. (2011). Nudging Farmers to Use Fertilizer: Theory and Experimental Evidence from Kenya. American Economic Review, 101(6): 2350-2390.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2016). Küresel Sağlık Gözlemevi Veri Havuzu. http:// apps.who.int/gho/data/node.main.BMIANTHROPOMETRY?lang=en. asp (15.04.2019).
 • Dünya Sağlık Örgütü (2018a). Obezite ve Fazla Kilo. https://www.who.int/en/ news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. asp (15.04.2019).
 • Dünya Sağlık Örgütü (2018b). Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’deki Çocukluk Çağı Obezitesi ile Mücadele Etmek İçin Yeni Planlara Katkıda Bulunuyor. http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/news/news/2018/3/who- contributes-to-new-plans-to-tackle-childhood-obesity-in-turkey. (15.04.2019). asp
 • Erem, C. (2015). Prevalence of Overweight and Obesity in Turkey. IJC Metabolic & Endocrine, 8: 38-41.
 • Freedman, M. R. ve Brochado, C. (2010). Reducing Portion Size Reduces Food Intake and Plate Waste. Obesity, 18(9): 1864-1866.
 • Goodwin, T. (2012). Why we should reject ‘nudge’. Politics, 32(2), 85-92.
 • Handel, B. R. (2013). Adverse Selection and Inertia in Health Insurance Markets: When Nudging Hurts. American Economic Review, 103(7): 2643-2682.
 • Hanks, A. S., Just, D. R., Smith, L. E., & Wansink, B. (2012). Healthy convenience: nudging students toward healthier choices in the lunchroom. Journal of Public Health, 34(3), 370-376.
 • Harris, T. F. ve Yelowitz, A. (2017). Nudging Life Insurance Holdings in the Workplace. Economic Inquiry, 55(2): 951-981.
 • Hilgard, E. R. (1980). The Trilogy of Mind: Cognition, Affection, and Conation. Journal of the History of Behavioral Sciences, 16(2): 107-117.
 • Junghans, A. F., Cheung, T. T., & De Ridder, D. D. (2015). Under consumers’ scrutiny-an investigation into consumers’ attitudes and concerns about nudging in the realm of health behavior. BMC public health, 15(1), 336.
 • Keller, C., Markert, F., & Bucher, T. (2015). Nudging product choices: The effect of position change on snack bar choice. Food Quality and Preference, 41, 41-43.
 • Kroese, F. M., Marchiori, D. R., & de Ridder, D. T. (2016). Nudging healthy food choices: a field experiment at the train station. Journal of Public Health, 38(2), e133-e137.
 • Kuhfuss, L., Préget, R., Thoyer, S. ve Hanley, N. (2016). Nudging Farmers to Enrol Land into Agri-Environmental Schemes: The Role of a Collective Bonus. European Review of Agricultural Economics, 43(4): 609-636.
 • Lehner, M., Mont, O. ve Heiskanen, E. (2016). Nudging – A Promising Tool for Sustainable Consumption Behaviour?. Journal of Cleaner Production, 134: 166-177.
 • Levy, D. E., Riis, J., Sonnenberg, L. M., Barraclough, S. J. ve Thorndike, A. N. (2012). Food Choices of Minority and Low-Income Employees: A Cafeteria Intervention. American Journal of Preventive Medicine, 43(3): 240-248.
 • Newell, R. G. ve Siikamäki, J. (2014). Nudging Energy Efficiency Behavior: The Role of Information Labels. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 1(4): 555-598.
 • Marteau, T. M., Ogilvie, D., Roland, M., Suhrcke, M., & Kelly, M. P. (2011). Judging nudging: can nudging improve population health?. Bmj, 342, d228.
 • Ölander, F. ve Thİgersen, J. (2014). Informing versus Nudging in Environmental Policy. Journal of Consumer Policy, 37(3): 341-356.
 • Pekcan, A. G., Samur, G., Dikmen, D., Kızıl, M., Rakıcıoğlu, N., Yıldız, E. A., Özel, H. G., Mercanlıgil, S. Y., Ersoy, G., Karaağaoğlu, N., Aksoy, B., Yılmaz, D., Ilgaz, F., Türkoğlu, İ., Bilgiç, P., Demir, S., Ersoy, N., Fisunoğlu, M., Yalçın, T., Tamer, F., Coşkun, Y., Türkyılmaz, S., Güler, S., Buzgan, T. ve Besler, H. T. (2017). Population Based Study of Obesity in Turkey: Results of the Turkey Nutrition and Health Survey (TNHS)-2010. Progress in Nutrition, 19(3): 248-256.
 • Petrescu, D. C., Hollands, G. J., Couturier, D. L., Ng, Y. L., & Marteau, T. M. (2016). Public acceptability in the UK and USA of nudging to reduce obesity: the example of reducing sugar-sweetened beverages consumption. PLoS One, 11(6).
 • Quigley, M. (2013). Nudging for health: on public policy and designing choice architecture. Medical law review, 21(4), 588-621.
 • Rajbhandari-Thapa, J., Ingerson, K., & Lewis, K. H. (2018). Impact of trayless dining intervention on food choices of university students. Archives of Public Health, 76(1), 61.
 • Rathi, S. S. ve Chunekar, A. (2015). Not to Buy or Can Be ‘Nudged’to Buy? Exploring Behavioral Interventions for Energy Policy in India. Energy Research & Social Science, 7: 78-83.
 • Rayner, G., & Lang, T. (2011). Is nudge an effective public health strategy to tackle obesity? No. Bmj, 342, d2177.
 • Rothman, R. L., Housam, R., Weiss, H., Davies, D., Gregory, R., Gebretsadik, T., Shintani, A. ve Elasy, T. A. (2006). Patient Understanding of Food Labels: The Role of Literacy and Numeracy. American Journal of Preventive Medicine, 31(5): 391-398.
 • Rozin, P., Scott, S. E., Dingley, M., Urbanek, J. K., Jiang, H. ve Kaltenbach, M. (2011). Nudge to Nobesity I: Minor Changes in Accessibility Decrease Food Intake. Judgment and Decision Making, 6(4): 323-332.
 • Selinger, E., & Whyte, K. (2011). Is there a right way to nudge? The practice and ethics of choice architecture. Sociology Compass, 5(10), 923-935.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2015). Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları. Ankara: Bakanlık Yayınları.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2018). Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ beslenmehareket-anasayfa. asp (15.04.2019).
 • Tandon, P. S., Wright, J., Zhou, C., Rogers, C. B. ve Christakis, D. A. (2010). Nutrition Menu Labeling May Lead to Lower-Calorie Restaurant Meal Choices for Children. Pediatrics, 125(2): 244-248.
 • Thaler, R. H. ve Sunstein, C. (2008). Dürtme: Sağlık, Zenginlik ve Mutlulukla İlgili Kararları Uygulamak. İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Thorndike, A. N., Riis, J., Sonnenberg, L. M. ve Levy, D. E. (2014). Traffic- Light Labels and Choice Architecture: Promoting Healthy Food Choices, American Journal of Preventive Medicine, 46(2): 143-149.
 • Thorndike, A. N., Sonnenberg, L., Riis, J., Barraclough, S. ve Levy, D. E. (2012). A 2-Phase Labeling and Choice Architecture Intervention to Improve Healthy Food and Beverage Choices. American Journal of Public Health, 102(3): 527-533.
 • Van Kleef, E., Otten, K. ve Van Trijp, H. C. (2012). Healthy Snacks at the Checkout Counter: A Lab and Field Study on the Impact of Shelf Arrangement and Assortment Structure on Consumer Choices. BMC Public Health, 12(1), 1072-1082.
 • Vondolia, K., Eggert, H. ve Stage, J. (2012). Nudging Boserup?: The impact of fertilizer subsidies on investment in soil and water conservation. 7th Annual Conference on Economic Growth and Development, Washington, Haziran.
 • Wisdom, J., Downs, J. S. ve Loewenstein, G. (2010). Promoting Healthy Choices: Information versus Convenience. American Economic Journal: Applied Economics, 2(2): 164-178.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

İlayda İPEK Bu kişi benim
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü


Sumeyra DUMAN Bu kişi benim
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü


Gözde AKDENİZ Bu kişi benim
Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü


Mehmet GÖKLEN Bu kişi benim
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

APA İpek, İ. , Duman, S. , Akdeniz, G. & Göklen, M. (2020). BİLİŞSEL-YÖNLÜ DÜRTME İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SAĞLIKLI İÇECEK TERCİH ETMEYE YÖNELTME . Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 13 (2) , 359-378 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ppad/issue/60993/906008