Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 2396 - 2411 2020-12-28

Osmanlı Arşivinde Müzik Tarihi Kaynakları
Musical Sources in the Ottoman Archive

Hikmet TOKER [1]


Başbakanlık Osmanlı Arşivinde müzikle ilgili birçok belge bulunmasına karşın bu belgeleri kaynak olarak kullanan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu durumun bazı nedenleri bulunmaktadır. En mühim neden ise mezkur belgelerin (kapalı) dosya envanter sistemine göre tasnif edilmiş olması ve bu dosyaların içerikleri hakkında her hangi bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmamasıdır. Arşivde bulunan doküman tiplerinin çeşitliliği ve tasnif sisteminin karmaşıklığı diğer bazı nedenlerdir. Bu nedenlerden dolayı bahsi geçen belgelere ulaşmak zorlaşmakta ve arşivde çalışma süreleri artmaktadır. Bu sorunun çözülmesi ancak, arşiv tasnif sisteminin iyi tanınması ve araştırılan alanla ilgili en fazla sayıda belge bulunabilecek fon kodlarının bilinmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu makâlede, Osmanlı arşivinde yer alan ve içeriğinde müzik tarihi ile alakalı belgeler bulunan fon kodları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Osmanlı Arşivi belge tasnif sisteminin karakteristik yapısı ve bahsi geçen fon kodlarında bulunabilecek müzikle ilgili belgelerin özellikleri ele alınmaktadır.

Although, Ottoman Archives consist of many important documents related to music, coming from different historical eras, very limited studies have been carried out on these documents. There are some reasons for this. First of all, the Ottoman archive has a very complicated catalogue system. Additionally, only limited documents are presented with the abstract and translation. Many documents are in closed and unabstracted cases. That’s why researchers have to know the catalogue system for finding true and reliable sources in the Ottoman archive. After a long research period for musical sources, I have learnt which catalogue titles consist of documents related to music. I will give information about different specific catalogue titles that consist documents related to music in this presentation. Additionally, I will mention important characteristics of the Catalogue system for music history researches. Keywords: Ottoman Music, Turkish Music History, Music Archives, Ottoman Music Foundations, Music in the Ottoman Court.

  • Aktaş, N., S. A. (Dü.). (1994). Bulgaristandaki Osmanlı Arşivi. Ankara: TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
  • Özden, E. (2015). Osmanlı Maârifinde Mûsikî. Ankara : Türk Tarih Kurumu .
  • Terzi, A. (2000). Hazine-i Hassa Nezareti . Ankara: Türk Tarih Kurumu.
  • Toker, H. (2016). Elhân-ı Âziz. İstanbul: TBMM. Milli Saraylar Daire Başkanlığı .
  • Toker, H. (2016). Marş-ı Hassa . İstanbul: Dört Mevsim Kitap.
  • Yusuf İhsan Genç, M. K. (Dü.). (2010). Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Rehberi. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
Birincil Dil en
Konular Müzik
Bölüm Orijinal araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0337-3825
Yazar: Hikmet TOKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul  Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Toker, H . (2020). Musical Sources in the Ottoman Archive . Rast Müzikoloji Dergisi , 8 (2) , 2396-2411 . DOI: 10.12975/pp2396-2411