ISSN: 2147-7361
e-ISSN: 2147-7531
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Genç Bilge Yayıncılık (Young Wise)
Kapak Resmi
       

Rast Müzikoloji Dergisi (Rast), geniş bir araştırmacı topluluğunun katılımını alan öncelikle bölgesel, uluslararası hakemli bir dergidir. Rast'ın ana odağı, Türk dünyası, doğu ve İslam medeniyeti dahil olmak üzere Türk müziğinin sıkı bir şekilde analizidir. Ek olarak, RAST, müzikolojinin tüm alanlarıyla ilgili kültürler arası araştırmalar ve tartışmalar için bir forum sağlar. Ayrıca, Rast, müzik araştırmalarındaki konulara ve uygulamalara ayrılmış çok disiplinli bir dergidir. 

RAST Müzikoloji Dergisi Kapsamı

• Türk Müziği, Felsefesi, Kuramları, Tarihçesi, Uygulamaları, Araştırmaları
• Doğu ve Ortadoğu Müziği, Felsefesi, Kuramları, Tarihçesi, Uygulamaları, Araştırmaları
• Müzikoloji, etnomüzikoloji, karşılaştırmalı müzikoloji …
• Müzik tarihi, felsefesi, metodolojisi..
• Müzikoloji ve interdisipliner alanlar (Müzik ve fizik, müzik ve psikoloji, müzik ve tarih, müzik ve tıp, müzik ve felsefe, müzik ve teknoloji …)
• Müzik eğitimi
• Müzik ve yaratıcılık

Not: Rast Müzikoloji Dergisi, yazarlardan makale işlem ücreti dışında yayın ücreti talep etmez.

https://twitter.com/JournalRast

https://www.instagram.com/rastmusicology
SOBIAD IF

2020 SOBİAD verilerine göre etki faktörü 1.2 olarak hesaplanmıştır (manuel).

1st International Rast Music Congress (IRMC) 4-5 December 2021 (Please click for attendance)


Editoryal İletişim

rastjournaleditor@gmail.com  


POPULARITY OF THE RAST MUSICOLOGY JOURNAL OVER THE WORLD


Free counters!


Note: Counter started on 28 February, 2021

Special Issue Announcement: Call for Paper to Special Issue: Interdisciplinary Music Studies Deadline: December 10, 2021

Dear Rast Musicology Journal Followers
Rast Musicology Journal, is an academic journal in which researches in the field of musicology are published double-blinded peer review fashion (Scopus indexed). RMJ published very important research on middle eastern, eastern and Turkish music, and musicology research articles. RMJ is at the center of research in this field and is the best academic journal over the world. RMJ aims to be the world's best academic jornal in all fields of musicology.

We are honored to announce to you that Rast Musicology Journal editorial board planned a special issue to promote research in musicology and music research with an interdisciplinary approach. Interdisciplinary Music Studies is the research that music researcher together with other fields such as education, physics, chemistry, psychology, engineering and medicine. There is no doubt that interdisciplinary music research will accelerate/develop music research field. In this respect, Rast Musicology Journal supports interdisciplinary music research with its editorial board. You can invite you colleagues for this special issue. Our special issue and Rast Musicology Congress themes are similar, in this respect, articles must be submitted through the website dergipark.org.tr/rastmd until November 10, 2021, which is the deadline for full-text submission in our congress (IRMC- International Rast Musicology Congress). In case of any problem, you can contact rastjournaleditor@gmail.com .

RMJ Editorial


20057200542005522210

Note: Hakemlerimizin Publons'ta hakemliklerini endorse etmeleri gerekmektedir. AHCI başvuru sürecimiz açısından çok önemlidir. Katkılarınız için teşekkür ederiz.