Amaç

RAST'ın hedef ve amaçları :
* Müzikoloji ile ilgili konularda özgün, iyi tasarlanmış, hakemli araştırmalar yayınlamak,
* Değişen uygulamalarda kanıta dayalı araştırmanın önemini vurgulamak,
* Müzik araştırmalarında güncel konuları tartışmak için bir forum sunmaktır
* Her türlü müzik araştırması üzerine olan araştırmaları teşvik etmek, ayrıca bu derginin özel bir araştırma konusu olan Türk dünyası, Doğu ve İslam medeniyet müziği dahil olmak üzere Türk müziğinin analizi yapmak,  
* Müzikolojinin sistematik perspektifinde, interdisipliner konularda araştırma makaleleri yayınlamaktır.

Kapsam

Rast Müzikoloji Dergisi (Rast), geniş bir araştırmacı topluluğunun katılımını alan öncelikle bölgesel, uluslararası  hakemli bir dergidir. Rast'ın ana odağı, Türk dünyası, doğu ve İslam medeniyeti dahil olmak üzere Türk müziğinin sıkı bir şekilde analizidir. Ek olarak, Rart, müzikolojinin tüm alanlarıyla ilgili kültürler arası araştırmalar ve tartışmalar için bir forum sağlar. Ayrıca, Rast, müzik araştırmalarındaki konulara ve uygulamalara ayrılmış çok disiplinli bir dergidir. 

RAST Musicology Journal Kapsamı
• Türk Müziği, Felsefesi, Kuramları, Tarihçesi, Uygulamaları, Araştırmaları
• Doğu ve Ortadoğu Müziği, Felsefesi, Kuramları, Tarihçesi, Uygulamaları, Araştırmaları
• Müzikoloji, etnomüzikoloji, karşılaştırmalı müzikoloji …
• Müzik tarihi, felsefesi, metodolojisi..
• Müzikoloji ve interdisipliner alanlar (Müzik ve fizik, müzik ve psikoloji, müzik ve tarih, müzik ve tıp, müzik ve felsefe, müzik ve teknoloji …)
• Müzik aletleri araştırmaları (Geleneksel, çağdaş …)
• Müzik eğitimi
• Müzik ve yaratıcılık