Amaç

RAST'ın amaçları :
Müzikoloji ile ilgili konularda özgün, iyi tasarlanmış, hakemli araştırmalar yayınlamak.
Değişen uygulamalarda kanıta dayalı araştırmanın önemini vurgulamak.
Müzik araştırmalarında güncel konuları tartışmak için bir forum sunmak.
Her türlü müzik araştırması üzerine araştırmalar teşvik edilirken, bu derginin özel bir araştırma konusu da Türk dünyası, doğu ve İslam medeniyet müziği dahil olmak üzere Türk müziğinin analizidir.
Müzikolojinin sistematik bir perspektifinde, büyük önem taşıyan konularda derleme makaleler sağlamak.

Kapsam

Rast Müzikoloji Dergisi (Rast), geniş bir araştırmacı topluluğunun katılımını alan öncelikle bölgesel, uluslararası  hakemli bir dergidir. Rast'ın ana odağı, Türk dünyası, doğu ve İslam medeniyeti dahil olmak üzere Türk müziğinin sıkı bir şekilde analizidir. Ek olarak, RAST, müzikolojinin tüm alanlarıyla ilgili kültürler arası araştırmalar ve tartışmalar için bir forum sağlar. Ayrıca, Rast, müzik araştırmalarındaki konulara ve uygulamalara ayrılmış çok disiplinli bir dergidir.