Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 2471 - 2474 2020-12-28

Marş-ı hâssa Osmanlı padişahlarına ithaf edilen marşlar

Erhan TEKİN [1]


Hikmet Toker, Dört Mevsim Kitap, İstanbul, ISBN: 978-605-6395-38-3, 263 sayfa, 1. Baskı, Yayın yönetmeni: Ahmet Yıldız, Yayın koordinatörü: Ayşe Büşra Ildız, Editör: Doç. Dr. Erhan Özden, Kapak ve Mizantaj: Vildan Yılmaz, Karton kapak, kitap kağıdına baskı, 15.5X21.5 cm boyut, fiyatı: 28-35 tl arası. Üç kıtada 620 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti, Doğu ve Batı kültürlerinin birleştiği veya kesiştiği bir konumda yer aldığı için zengin bir kültür birikimine sahip oldu. Bu kültürel zenginlik siyasal, sosyal, iktisadi, dini alanlarda görülebileceği gibi aslında en çok sanat dallarında müzik alanında daha açık bir şekilde görülmektedir. Türklerde müzik sanatı önceleri Orta Asya, Türk-İslam ve Doğu temelli bir yapıya sahipti sonra fetihler ve göçler nedeniye Batıya yönelince kültürel etkileşimler ve Batılılaşma düşünceleri ile Batı müzik sanatıda Türk-Osmanlı kültüründe yer aldı. Sahip olduğu kültürel değerlerle Batıyı etkilediği gibi Batı kültür ve sanatından da etkilenerek daha zengin bir kültüre sahip olmuştur. Marş-ı Hâssa Osmanlı Padişahlarına İthaf Edilen Marşlar adlı kitap Doğu ve Batı müzik kültürünün birleştiği ve kaynaştığı bir noktaya vurgu yapmaktadır.
milli marş, marş, mûsika-i hümayûn
  • Gazimihal, M. R. (1955), Türk Askeri Muzikalar Tarihi, İstanbul: Maarif Basımevi
  • Özpekel, Osman Nuri. (1999), “Şair ve Bestekâr Osmanlı Padişahları”, Osmanlı Ansiklopedisi, Ankatra: Yeni Türkiye Yayınları
  • Kosal, Vedat. (2001), Osmanlı’da Klasik Batı Müziği, İstanbul: Eko Basım Yayıncılık
  • Tuğlacı, Pars. (1986), Mehterhane’den Bando’ya, İstanbul: Cem yayınları
  • Üngör, Etem. (1965), Türk Marşları, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları
  • Yeğin, Abdullah vd. (1999), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgati İstanbul: Türdav
Birincil Dil tr
Konular Müzik
Bölüm Tanıtım
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9823-6040
Yazar: Erhan TEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Tekin, E . (2020). Marş-ı hâssa Osmanlı padişahlarına ithaf edilen marşlar . Rast Müzikoloji Dergisi , 8 (2) , 2471-2474 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rastmd/issue/57778/827148