Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Potential Use of System Dynamics in Human Resources Modeling

Yıl 2021, Cilt 01, Sayı 01, 1 - 6, 17.07.2021

Öz

Human resources management is one of the basic input in order to get the desired level of armed forces and make these forces ready when needed. Because of this reason, all of the Armed Forces (AF) have personnel systems to perform the mission with the sufficient quantity and suitable personnel. The recent developments in Human Resources Management (HRM) raise the importance of objective planning systems with respect to the subjective ones. There are various existing studies about the human resources modeling. Most of them are large-scale modeling tools, which require skilled personnel and considerable time to set up before they can be run to produce results. But if we are dealing with strategic human resources planning issuses, the potential of a smaller-scale modeling tool based on generic system dynamics software might fit into our purpose as a rapid prototyping capability in terms of required personnel and time. The aim of this paper is to explain how a system dynamics capability fits into the strategic human resources modeling picture as a complement to the large-scale modeling tools.

Kaynakça

 • [1] S. Gürbüz, "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Kuramsal Temelleri: Evrenselci, Koşul Bağımlılık Ve Yapısalcı Yaklaşımlar," Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 1-35, 2013.
 • [2] N. S. Narahari and N. H. N. Murthy, "System Dynamic Modeling of Human Resource Planning for a Typical IT Organization," CURIE Journal, vol. 2, no. 3, pp. 33-45, 2009.
 • [3] J. F. Affeldt, "US Marine Corps Officer Street to Fleet Simulation," in National Defence University Systems Thinking and System Dynamics in National Security Conference, Washington D.C., 2000.
 • [4] L. Kerzner, "Introduction to System Dynamics," National Capital System Dynamics Group, Ottawa, Canada, 2000.
 • [5] M. Bastan, H. S. Ganjavi and R. Tavakkoli-Moghaddam, "Educational demographics: a system dynamics model for human resource management," International Journal of Systems Assurance Engineering and Management , vol. 11, no. 3, pp. 662-676, 2020.
 • [6] S. Graham, "Mitigating Strategies to A Pressing Problem: How to Deal with The Shortage of Officers in The Canadian Forces," Canadian Forces College, North York, ON, 2010.
 • [7] S. R. Parker and J. A. Marriott, "“Personnel Forcecasting Strategic Workforce Planning” A Proposed Simulation Cost Modeling Methodology," in Winter Simulation Conference, Phoenix, AZ, USA , 1999.
 • [8] M. Mohammadi and A. A. Faskhodi, "Modeling AMO Factors Affecting English Teachers’ Performance Using System Dynamics," Language Teaching Research Quarterly, vol. 16, pp. 22-39, 2020.

İnsan Kaynakları Modellemesinde Sistem Dinamiklerinin Potansiyel Kullanımı

Yıl 2021, Cilt 01, Sayı 01, 1 - 6, 17.07.2021

Öz

İnsan kaynakları yönetimi, istenilen kuvvet personel seviyesine ulaşmak ve bu kuvveti gerektiğinde hazır hale getirmek için temel girdilerden biridir. Bu nedenle tüm Silahlı Kuvvetlerin (AF) verilen görevleri yeterli sayıda ve uygun personel ile yerine getirebilmesi için personel sistemlerine sahip olması gerekmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanındaki son gelişmeler, öznel olanlara göre nesnel planlama sistemlerinin önemini artırmaktadır. İnsan kaynakları modellemesi ile ilgili mevcut çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bunların çoğu, istenilen sonuçları almak için kullanılmadan önce kalifiye personel ve önemli ölçüde zaman gerektiren büyük ölçekli modelleme araçlarıdır. Ancak stratejik insan kaynakları planlama sorunları ile uğraşıyorsak, jenerik sistem dinamikleri yazılımına dayalı daha küçük ölçekli bir modelleme aracının varlığı, ihtiyaç duyulan personel ve zaman açısından hızlı bir prototipleme yeteneği olarak amacımıza daha uygun olacaktır. Bu makalenin amacı; sistem dinamiklerinin, büyük ölçekli modelleme araçlarının tamamlayıcısı olarak stratejik insan kaynakları modellemesi içerisindeki rolüne ilişkin yapılan araştırmaya ilişkin bulguları ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • [1] S. Gürbüz, "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Kuramsal Temelleri: Evrenselci, Koşul Bağımlılık Ve Yapısalcı Yaklaşımlar," Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 1-35, 2013.
 • [2] N. S. Narahari and N. H. N. Murthy, "System Dynamic Modeling of Human Resource Planning for a Typical IT Organization," CURIE Journal, vol. 2, no. 3, pp. 33-45, 2009.
 • [3] J. F. Affeldt, "US Marine Corps Officer Street to Fleet Simulation," in National Defence University Systems Thinking and System Dynamics in National Security Conference, Washington D.C., 2000.
 • [4] L. Kerzner, "Introduction to System Dynamics," National Capital System Dynamics Group, Ottawa, Canada, 2000.
 • [5] M. Bastan, H. S. Ganjavi and R. Tavakkoli-Moghaddam, "Educational demographics: a system dynamics model for human resource management," International Journal of Systems Assurance Engineering and Management , vol. 11, no. 3, pp. 662-676, 2020.
 • [6] S. Graham, "Mitigating Strategies to A Pressing Problem: How to Deal with The Shortage of Officers in The Canadian Forces," Canadian Forces College, North York, ON, 2010.
 • [7] S. R. Parker and J. A. Marriott, "“Personnel Forcecasting Strategic Workforce Planning” A Proposed Simulation Cost Modeling Methodology," in Winter Simulation Conference, Phoenix, AZ, USA , 1999.
 • [8] M. Mohammadi and A. A. Faskhodi, "Modeling AMO Factors Affecting English Teachers’ Performance Using System Dynamics," Language Teaching Research Quarterly, vol. 16, pp. 22-39, 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan Umut AKIN> (Sorumlu Yazar)
ANKARA SCIENCE UNIVERSITY
0000-0002-6109-3138
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 01, Sayı 01

Kaynak Göster

IEEE H. U. Akın , "The Potential Use of System Dynamics in Human Resources Modeling", Researcher, c. 01, sayı. 01, ss. 1-6, Tem. 2021
 • Yayın hayatına 2013 yılında başlamış olan "Researcher: Social Sciences Studies" (RSSS) dergisi, 2020 Ağustos ayı itibariyle "Researcher" ismiyle Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • 2021 yılı ve sonrasında Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makalelerinin yayımlandığı uluslararası indeksli, ulusal hakemli, bilimsel ve elektronik bir dergidir.
 • Dergi özel sayılar dışında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda dergimizin yayın odağında; Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanları bulunmaktadır.
 • Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.