Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

17-18 Temmuz 2019 Akçakoca ve Cumayeri (Düzce) Sel Afeti Sonuçları ve Müdahale Çalışmaları

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 239 - 255, 31.12.2020
https://doi.org/10.32569/resilience.755777

Öz

Dünyada doğal afetler etkisini artırarak görülmeye devam etmektedir. İnsan nüfusunun artması ile birlikte plansız yapılaşma, ormanların tahrip edilmesi vb nedenler ile birlikte afetlerin etkileri de artmaktadır. Afetler beraberinde çevre sorunlarının yanı sıra can ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Doğal afetlerden sel felaketi son zamanlarda sıklıkla dünyanın farklı bölgelerinde yaşandığı gibi ülkemizde de özellikle Karadeniz Bölgesinde sıklıkla yaşanmaktadır. Ani yağışlar, derelerin taşması gibi farklı nedenlere bağlı olarak seller meydana gelmektedir. Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Düzce genelinde 17 Temmuz 2019 günü başlayan yoğun yağmur yağışı 18 Temmuz 2019 günü de devam ederek sele neden olmuş, Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerini zarar verecek boyutta etkilemiştir. Selden kaynaklı can kayıpları ve ekonomik kayıplar yaşanmıştır. Özellikle Akçakoca ilçesi selden en çok etkilenen yerlerden biri olmuştur. Akçakoca merkez ve köylerin hemen içerisinden geçen Melen nehri üzerinde meydana gelen taşkınlar sonrası kayıplar daha da artmıştır. Bu taşkınların oluşmasında yoğun yağmur sularının ormanlık alanlardan getirdiği ağaç, toprak, taş vb nehrin debisini düşürerek taşkınlara neden olmuştur. Çalışmada Düzce İli Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde sel felaketinin neden olduğu kayıplar ve Düzce İl AFAD Müdürlüğü’nün TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında müdahale çalışmaları tüm boyutları ile ele alınmıştır. Düzce İl AFAD müdürü ve görev yapan teknik personeller ile görüşmeler yapılarak ve sel ile ilgili raporlar incelenerek sel felaketinde yapılan müdahale çalışmaları hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir. Çalışmada sel felaketi kapsamında yapılan müdahalelerin zamanında, yeterli ekip ve ekipmanlar ile yapıldığı, tahliyelerin ve barınma sorunlarının çabuk bir şekilde çözüldüğü tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • 17-18 Temmuz 2019 Düzce Cumayeri ve Akçakoca Sel Felaeti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Düzce Temsilciliği. 17-18 Temmuz 2019 Düzce İli Cumayeri ve Akçakoca İlçeleri Afet Değerlendirme Raporu. TMMOB Mimarlar Odası.17-18 Temmuz 2019 Sel Afeti Düzce TAMP Süreci. Düzce: T.C. Düzce Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü. Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü. (2014). Ankara, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/23139/files/DUZCE_AKCAKOCA_SEL_17072019_A0_300DPI_.pdf [Erişim 24 Şubat 2020]. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/turkiye-afet-mudahale-plani [Erişim 24 Şubat 2020]. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. www.afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/afadem/sel [Erişim 24 Şubat 2020]. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. afad.gov.tr: https://duzce.afad.gov.tr/duzce-18072019-sel-afeti-nedeniyle-haksahipligi-calismalari-basladi [Erişim 25 Şubat 2020]. Akçakoca Postası. www.akcakocapostasi.com: http://www.akcakocapostasi.com/guncel/akcakoca-sele-teslim-h7706.html [Erişim 24 Şubat 2020]. Akçakocatv, www.akcakocatv.com: http://www.akcakocatv.com/haber-detay.asp?id=22510&Tonlarca_findik_denize_dokuldu [Erişim 25 Şubat 2020]. Çetin, İ., & Tezer, A. (2013). ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sel Risk Yönetiminin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu. İstanbul. Ersoy, Ş., Nurlu, M., Oktay, G., & Özmen, B. (2017). 2016 Yılında Dünyada ve Türkiye'de Meydana Gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi. Mavi Gezegen (22), 13-27. Korkanç, M., & Yaşar Korkanç, S. (2006). Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8 (9), 42-50. Özcan, E. (2006). Sel Olayı ve Türkiye. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1), 35-50. Sunkar, M., & Toprak, A. (2016). Sel ve Taşkın Çalışmalarında Tarihi Veri Kaynaklarının Önemi. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu . Ankara. T.C. Düzce Valiliği. http://www.duzce.gov.tr/ilimizde-yasanan-sel-felaketi [Erişim 18 Kasım 2019]. Turoğlu, H. (2005). Bartın'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme Önerileri. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V (s. 104-110). İstanbul: İTÜ-AYBE. Zeybek, İ. (2009). 2-3 Mart 2005 Turhal Sel Afeti ve Sonuçları. Doğu Cografya Dergisi (14), 233-248.

July 17-18, 2019 Akçakoca and Cumayeri (Düzce) Flood Disaster Results and Intervention Studies

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 239 - 255, 31.12.2020
https://doi.org/10.32569/resilience.755777

Öz

Natural disasters continue to be seen in the world by increasing their effects. With the increase in the human population, the effects of disasters increase with unplanned construction, destruction of forests, etc. Disasters cause environmental and environmental problems along with life and economic losses. Flood disaster from natural disasters has been happening lately in different parts of the world, as well as in our country, especially in the Black Sea Region. Floods occur due to different reasons such as sudden precipitation and overflow of streams. Heavy rainfall that started on 17 July 2019 across Düzce in the Western Black Sea Region continued on 18 July 2019, causing flooding, affecting the Akçakoca and Cumayeri districts of Düzce in a harmful way. There were life losses and economic losses due to floods. Especially Akçakoca district has been one of the places most affected by the flood. The losses after the floods on the Melen river passing through Akçakoca center and villages have increased even more. In the formation of these floods, the trees, soil, stones, etc. brought by the heavy rain water from the forest areas decreased the flow of the river and caused floods. Working in Düzce Akcakoca and Cumayeri losses caused by the floods in the district and Düzce Provincial Directorate of AFAD TAMP (Turkey Disaster Response Plan) scope of intervention studies have dealt with all sizes. Detailed information was obtained about the intervention activities in the flood disaster by conducting interviews with Düzce Provincial AFAD director and technical personnel and reviewing the flood related reports. In the study, it was determined that the interventions carried out within the scope of the flood disaster were done on time, with sufficient teams and equipment, and evacuations and shelter problems were resolved quickly.

Kaynakça

  • 17-18 Temmuz 2019 Düzce Cumayeri ve Akçakoca Sel Felaeti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Düzce Temsilciliği. 17-18 Temmuz 2019 Düzce İli Cumayeri ve Akçakoca İlçeleri Afet Değerlendirme Raporu. TMMOB Mimarlar Odası.17-18 Temmuz 2019 Sel Afeti Düzce TAMP Süreci. Düzce: T.C. Düzce Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü. Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü. (2014). Ankara, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/23139/files/DUZCE_AKCAKOCA_SEL_17072019_A0_300DPI_.pdf [Erişim 24 Şubat 2020]. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/turkiye-afet-mudahale-plani [Erişim 24 Şubat 2020]. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. www.afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/afadem/sel [Erişim 24 Şubat 2020]. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. afad.gov.tr: https://duzce.afad.gov.tr/duzce-18072019-sel-afeti-nedeniyle-haksahipligi-calismalari-basladi [Erişim 25 Şubat 2020]. Akçakoca Postası. www.akcakocapostasi.com: http://www.akcakocapostasi.com/guncel/akcakoca-sele-teslim-h7706.html [Erişim 24 Şubat 2020]. Akçakocatv, www.akcakocatv.com: http://www.akcakocatv.com/haber-detay.asp?id=22510&Tonlarca_findik_denize_dokuldu [Erişim 25 Şubat 2020]. Çetin, İ., & Tezer, A. (2013). ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'de Sel Risk Yönetiminin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu. İstanbul. Ersoy, Ş., Nurlu, M., Oktay, G., & Özmen, B. (2017). 2016 Yılında Dünyada ve Türkiye'de Meydana Gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi. Mavi Gezegen (22), 13-27. Korkanç, M., & Yaşar Korkanç, S. (2006). Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8 (9), 42-50. Özcan, E. (2006). Sel Olayı ve Türkiye. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1), 35-50. Sunkar, M., & Toprak, A. (2016). Sel ve Taşkın Çalışmalarında Tarihi Veri Kaynaklarının Önemi. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu . Ankara. T.C. Düzce Valiliği. http://www.duzce.gov.tr/ilimizde-yasanan-sel-felaketi [Erişim 18 Kasım 2019]. Turoğlu, H. (2005). Bartın'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme Önerileri. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V (s. 104-110). İstanbul: İTÜ-AYBE. Zeybek, İ. (2009). 2-3 Mart 2005 Turhal Sel Afeti ve Sonuçları. Doğu Cografya Dergisi (14), 233-248.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi 2020-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin BAYRAKTAR> (Sorumlu Yazar)
Düzce Üniversitesi
0000-0001-7277-0838
Türkiye


Elif SAHTİYANCI>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4160-8624
Türkiye

Teşekkür Çalışmaya değerli katkılar sunan Düzce İl AFAD Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bayraktar, H. & Sahtiyancı, E. (2020). 17-18 Temmuz 2019 Akçakoca ve Cumayeri (Düzce) Sel Afeti Sonuçları ve Müdahale Çalışmaları . Resilience , 4 (2) , 239-255 . DOI: 10.32569/resilience.755777