Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GIS-Based Damage Estimation in Earthquake Sensitive Areas of Sakarya Province

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 173 - 185, 31.12.2021
https://doi.org/10.32569/resilience.980636

Öz

One of the most important issues of the Response and Improvement planning is that after disaster, people are directed to safe areas where they can reach and gather the right information and meet their housing needs. Pre-disaster determination and planning of these areas, ensuring minimum standards and designing them according to changing needs will contribute to the survival of the victims. In the study, an earthquake scenario was prepared by using the 17 August 1999 Marmara Earthquake intensities map in 16 districts of Sakarya at risk for earthquakes. As a result of the scenario, the number of buildings that could be damaged, the number of people to be affected and the number of tents that would be needed were determined. Maps and analyzes of the region were obtained using the GIS (Geographical Information System) method. It is aimed that the study will benefit the region in the measures to be taken before the earthquake.

Kaynakça

 • Bahadır, H., Uçku, R. (2018). Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt:4, Sayı:1.
 • Çiftçi, S., Çakırer, Z., Sakallı, S, Ü. (2020). Simülasyon Çalışması ile Deprem Senaryosu Oluşturulması ve Kırıkkale İli Kayıp Tahmin Analizi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, UMAGD, 12(2), 603-617.
 • Dünyada ve Türkiye’de Depremler Yeryüzü ve Deprem Oluşumundan Günümüze Yeryüzünün Hikayesi Kitabı, Boyut Yayın Grubu, 3. Baskı, Kasım 2002, ISBN 975-521-379-1, İstanbul.
 • ELER v3.1 – Deprem Kayıp Tahmin Programı (ELER), Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2010. https://eqe.boun.edu.tr/tr/eler-programi
 • Emre, Ö. Ve Duman, Y.T. 17 AĞUSTOS 1999 DOĞU MARMARA DEPREMİ, MTA.
 • Fahjan, Y.M., Pakdamar, F., Kara, İ.F., Eryılmaz, Y., Eravcı, B., Baykal, M., Yenilmez, G., Yalçın, D., Yanık, K. (2015). Afet Yönetiminde Olası Depremler İçin “Afad-Red” Hasar Tahmin Sisteminin Kullanımı. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR.
 • Gamze Özel ve Aysun Solmaz (2012). Türkiye’de Deprem Tekrarlanma Zamanının Tahmini ve Neotektonik Bölgelere Göre Depremselliğin Markov Zinciri ile İncelenmesi. Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 125–138.
 • Hancılar, U., Şeşetyan, K., Çaktı, E. (2019). İstanbul’daki 2000 Yılı Sonrası Binalar İçin Tasarıma Esas Deprem Seviyesi Altında Karşılaştırmalı Yapısal Hasar ve Mali Kayıp Tahminleri. Teknik Dergi, 2019 9107-9123, Yazı 536.
 • HAZUS Software: Technical Manual, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington, DC, USA, 2004. https://www.fema.gov/flood-maps/tools-resources/flood-map-products/hazus/software
 • Işık, E., Sağır, Ç., Tozlu, Z., Ustaoğlu, S, Ü. (2019). Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi; 5(1): 80-93, DOI: 10.21324/dacd.432592.
 • Maral, H., Akgün, Y., Çınar, A., & Karaveli, A. (2015). İzmir’deki Afet Sonrasi Toplanma Ve Acil Barinma Alanlari Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.
 • M. Murat KÖLE, (2016). Çankırı İli için Deprem Olasılık Tahmini. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 455-470. ÖZMEN, B. (2000). 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi’nin Hasar Durumu. Türkiye Deprem Vakfı.
 • ÖZMEN, B. (2002). İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu. Türkiye Mühendislik Haberleri.
 • Samed İNYURT, Çetin MEKİK, Ömer YILDIRIM (2018). “7.2 Büyüklüğündeki Baja Kaliforniya Depremi Kaynakli Iyonosferik Değişimlerin Tespit Edilebilmesi Için Farkli Bir Yaklaşim Geliştirilmesi”. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi.
 • Yılmaz, A. (2012). Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar. Manyas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 1, sayı 1, ISSN: 1624-7215.
 • google-earth (2019, 01 09). Retrieved from https://earth.google.com/web/
 • https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2066
 • https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=saglik-ve-sosyal-koruma-101&dil=1

Sakarya İlinin Depreme Duyarli Bölgelerinde CBS Tabanlı Hasar Tahmini

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 173 - 185, 31.12.2021
https://doi.org/10.32569/resilience.980636

Öz

Afet sonrasında insanların doğru bilgilere ulaşabileceği ve toplanabileceği güvenli alanlara yönlendirilmeleri ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması müdahale ve iyileştirme planlamasının en önemli konularından birisidir. Bu alanların afet öncesi belirlenmesi ve planlanması, asgari standartların sağlanması, değişen ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanması, afetzedelerin insanca yaşamalarına katkı sağlayacaktır. Çalışmada Sakarya ilinin deprem bakımından riskli 16 ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi eşşiddet haritası kullanılarak deprem senaryosu hazırlanmıştır. Senaryo sonucunda hasar görebilecek bina sayısı, etkilenecek kişi sayısı ve ihtiyaç duyulacak çadır sayısı belirlenmiştir. Bölgeye ait harita ve analizler CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın deprem öncesi alınacak tedbirlerde bölgeye fayda sağlaması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Bahadır, H., Uçku, R. (2018). Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt:4, Sayı:1.
 • Çiftçi, S., Çakırer, Z., Sakallı, S, Ü. (2020). Simülasyon Çalışması ile Deprem Senaryosu Oluşturulması ve Kırıkkale İli Kayıp Tahmin Analizi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, UMAGD, 12(2), 603-617.
 • Dünyada ve Türkiye’de Depremler Yeryüzü ve Deprem Oluşumundan Günümüze Yeryüzünün Hikayesi Kitabı, Boyut Yayın Grubu, 3. Baskı, Kasım 2002, ISBN 975-521-379-1, İstanbul.
 • ELER v3.1 – Deprem Kayıp Tahmin Programı (ELER), Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2010. https://eqe.boun.edu.tr/tr/eler-programi
 • Emre, Ö. Ve Duman, Y.T. 17 AĞUSTOS 1999 DOĞU MARMARA DEPREMİ, MTA.
 • Fahjan, Y.M., Pakdamar, F., Kara, İ.F., Eryılmaz, Y., Eravcı, B., Baykal, M., Yenilmez, G., Yalçın, D., Yanık, K. (2015). Afet Yönetiminde Olası Depremler İçin “Afad-Red” Hasar Tahmin Sisteminin Kullanımı. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR.
 • Gamze Özel ve Aysun Solmaz (2012). Türkiye’de Deprem Tekrarlanma Zamanının Tahmini ve Neotektonik Bölgelere Göre Depremselliğin Markov Zinciri ile İncelenmesi. Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 125–138.
 • Hancılar, U., Şeşetyan, K., Çaktı, E. (2019). İstanbul’daki 2000 Yılı Sonrası Binalar İçin Tasarıma Esas Deprem Seviyesi Altında Karşılaştırmalı Yapısal Hasar ve Mali Kayıp Tahminleri. Teknik Dergi, 2019 9107-9123, Yazı 536.
 • HAZUS Software: Technical Manual, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Washington, DC, USA, 2004. https://www.fema.gov/flood-maps/tools-resources/flood-map-products/hazus/software
 • Işık, E., Sağır, Ç., Tozlu, Z., Ustaoğlu, S, Ü. (2019). Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri. Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi; 5(1): 80-93, DOI: 10.21324/dacd.432592.
 • Maral, H., Akgün, Y., Çınar, A., & Karaveli, A. (2015). İzmir’deki Afet Sonrasi Toplanma Ve Acil Barinma Alanlari Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.
 • M. Murat KÖLE, (2016). Çankırı İli için Deprem Olasılık Tahmini. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 455-470. ÖZMEN, B. (2000). 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi’nin Hasar Durumu. Türkiye Deprem Vakfı.
 • ÖZMEN, B. (2002). İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu. Türkiye Mühendislik Haberleri.
 • Samed İNYURT, Çetin MEKİK, Ömer YILDIRIM (2018). “7.2 Büyüklüğündeki Baja Kaliforniya Depremi Kaynakli Iyonosferik Değişimlerin Tespit Edilebilmesi Için Farkli Bir Yaklaşim Geliştirilmesi”. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi.
 • Yılmaz, A. (2012). Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar. Manyas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 1, sayı 1, ISSN: 1624-7215.
 • google-earth (2019, 01 09). Retrieved from https://earth.google.com/web/
 • https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2066
 • https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=saglik-ve-sosyal-koruma-101&dil=1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi 2021-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin BAYRAKTAR> (Sorumlu Yazar)
Düzce Üniversitesi
0000-0001-7277-0838
Türkiye


Azalden HOSSIN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-5697-6884
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bayraktar, H. & Hossın, A. (2021). Sakarya İlinin Depreme Duyarli Bölgelerinde CBS Tabanlı Hasar Tahmini . Resilience , 5 (2) , 173-185 . DOI: 10.32569/resilience.980636