Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDEN BİREYSEL YATIRIMCILARIN RİSK ALGISI

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3, 363 - 390, 31.07.2022
https://doi.org/10.33723/rs.1119314

Öz

Bu çalışmada bireysel yatırımcıların risk algısı araştırılmıştır. Araştırma, finans disiplini içerisinde yer alan davranışsal finans temelinde ve Türkiye geneline eşit olarak dağılımı sağlayacak şekilde belirlenen örnek kitleye anket uygulanması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Anketin bir kısmı online, bir kısmı ise katılımcılarla yüz yüze yapılmıştır. Anketle elde edilen başlıca sonuçlara göre; katılımcıların risk alma durumu ile yaşları, medeni durumları, gelir ve özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların riskten kaçınma düzeyleri ile de eğitim ve sürü davranış düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Kaynakça

 • Asoy, E. ve Saldanlı, A. (2017). “Yatırımcılar rasyonel midir? BİST'te aşırı güven ve aşırı optimizm ön yargıları üzerine bir çalışma.” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 101-114.
 • Aydın, Ü. ve Ağan, B. (2016). “Rasyonel olmayan kararların finansal yatırım tercihleri üzerindeki etkisi: Davranışsal finans çerçevesinde bir uygulama”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (2), 95-112.
 • Bloomfield, R. (2010). Traditional versus behavioral finance. Behavioral Finance—Investors, Corporations, and Markets, 23-38.
 • Caner, A. E. (2019). Bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörler, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)]. Adana Çağ Üniversitesi.
 • Ertuğrul Ayrancı, A. (2020). Bireylerin yatırım kararlarının davranışsal finans yardımıyla incelenmesi: Akademisyenlere yönelik değerlendirme, Biga İ.İ.B.F. Dergisi, 1 (1), 13-29.
 • Kılıç, S. (2002). Türkiye’deki yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi. İMKB Yayınları.
 • Müldür, G. T. (2019). Geleneksel ve davranışsal finans: Tarihsel ve kavramsal çerçeve. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 37-45.
 • Nguyen, L., Gallery, G. ve Newton, G. (2019). The joint influence of financial risk perception and risk tolerance on individual investment decision-making. Accounting and Finance, 59 (1), Special Issue, Fund Management, April (First Pub. 2017), pp. 747-771.
 • Orçun, Ç. (2015). Bireysel yatırımcıların finansal risk algısı üzerine bir araştırma. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Öncü, M. A. ve Özevin, O. (2017). Geleneksel finanstan davranışsal finansa: İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerine yönelik bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (6), 583-601.
 • Rahman, M. ve Gan, S.S. (2020). Generation Y investment decision: an analysis using behavioural factors. Managerial Finance, 46 (8), 1023-1041.
 • Sefil, S. ve Çilingiroğlu, H. (2010). Davranışsal finansın temelleri: Karar vermenin bilişsel ve duygusal eğilimleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19. 247-268.
 • Sever, E., Çetiner, M. ve Paksoy, M. (2020). “Bireysel yatırım kararları ile davranışsal finans eğilimlerinin ilişkisi: İmalat ve hizmet sektörlerinde bir araştırma”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 9-40.
 • Şen, M. (2003). Beklenti teorisi ve ticari bankalarda uygulanması, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 18 (209), ss. 82-89.
 • Tekin, B. (2016). Beklenen fayda ve beklenti teorisi bağlamında geleneksel finans-davranışsal finans ayrımı, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2 (4), 75-107.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46 (5), 74-85
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı bilimler araştırma yöntemleri, Detay Yayıncılık.

Individual Investor’s Perception of Risk From The Point of Behavioral Finance Perspective

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3, 363 - 390, 31.07.2022
https://doi.org/10.33723/rs.1119314

Öz

In this study, risk perceptions of individual investors were investigated. The research was carried out on the basis of behavioral finance, which is within the finance discipline, and in the form of applying a questionnaire to the sample group determined to ensure an equal distribution throughout Turkey. Some of the survey was conducted online and some of it was conducted face-to-face with the participants. According to the main results obtained from the survey; There is a significant relationship between the risk taking status of the participants and their age, marital status, income and self-confidence levels. At the same time, there is a significant relationship between the risk aversion levels of the participants and their education and herd behavior levels.

Kaynakça

 • Asoy, E. ve Saldanlı, A. (2017). “Yatırımcılar rasyonel midir? BİST'te aşırı güven ve aşırı optimizm ön yargıları üzerine bir çalışma.” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 101-114.
 • Aydın, Ü. ve Ağan, B. (2016). “Rasyonel olmayan kararların finansal yatırım tercihleri üzerindeki etkisi: Davranışsal finans çerçevesinde bir uygulama”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (2), 95-112.
 • Bloomfield, R. (2010). Traditional versus behavioral finance. Behavioral Finance—Investors, Corporations, and Markets, 23-38.
 • Caner, A. E. (2019). Bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörler, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)]. Adana Çağ Üniversitesi.
 • Ertuğrul Ayrancı, A. (2020). Bireylerin yatırım kararlarının davranışsal finans yardımıyla incelenmesi: Akademisyenlere yönelik değerlendirme, Biga İ.İ.B.F. Dergisi, 1 (1), 13-29.
 • Kılıç, S. (2002). Türkiye’deki yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi. İMKB Yayınları.
 • Müldür, G. T. (2019). Geleneksel ve davranışsal finans: Tarihsel ve kavramsal çerçeve. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 37-45.
 • Nguyen, L., Gallery, G. ve Newton, G. (2019). The joint influence of financial risk perception and risk tolerance on individual investment decision-making. Accounting and Finance, 59 (1), Special Issue, Fund Management, April (First Pub. 2017), pp. 747-771.
 • Orçun, Ç. (2015). Bireysel yatırımcıların finansal risk algısı üzerine bir araştırma. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Öncü, M. A. ve Özevin, O. (2017). Geleneksel finanstan davranışsal finansa: İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerine yönelik bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (6), 583-601.
 • Rahman, M. ve Gan, S.S. (2020). Generation Y investment decision: an analysis using behavioural factors. Managerial Finance, 46 (8), 1023-1041.
 • Sefil, S. ve Çilingiroğlu, H. (2010). Davranışsal finansın temelleri: Karar vermenin bilişsel ve duygusal eğilimleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19. 247-268.
 • Sever, E., Çetiner, M. ve Paksoy, M. (2020). “Bireysel yatırım kararları ile davranışsal finans eğilimlerinin ilişkisi: İmalat ve hizmet sektörlerinde bir araştırma”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 9-40.
 • Şen, M. (2003). Beklenti teorisi ve ticari bankalarda uygulanması, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 18 (209), ss. 82-89.
 • Tekin, B. (2016). Beklenen fayda ve beklenti teorisi bağlamında geleneksel finans-davranışsal finans ayrımı, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2 (4), 75-107.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46 (5), 74-85
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı bilimler araştırma yöntemleri, Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi 2022 Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman ULUYOL> (Sorumlu Yazar)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6420-6495
Türkiye


Büşra AYNA>
Adıyaman Üniversitesi
0000-0002-3111-5439
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Uluyol, O. & Ayna, B. (2022). DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDEN BİREYSEL YATIRIMCILARIN RİSK ALGISI . R&S - Research Studies Anatolia Journal , 5 (3) , 363-390 . DOI: 10.33723/rs.1119314
R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs