Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AFETLER SONRASINDA KALKINMADA YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ VE 6 ŞUBAT DEPREMİ SONRASINDA MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 2, 123 - 138, 30.04.2024
https://doi.org/10.33723/rs.1424677

Öz

Depremler, afetler içinde toplumsal yaşamı ve büyük coğrafi alanları etkileme gücüne sahip olağanüstü olaylardır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem de büyük bir coğrafi alanı tesiri altına almıştır. Araştırmada 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında Malatya ilinde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ele alınmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar temelde yaşamsal faaliyetlerin ve ekonomik/ticari alanların yeniden canlandırılmasına yönelik olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Çalışmada yararlanılan veriler; 06.02.2023 tarihi ile 31.12.2023 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem sonrası çalışmaların derlendiği analiz raporları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan deprem raporlarından elde edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem sonrasında yapılan faaliyetlerin şehrin yeniden kalkınmasına, özelikle temel yaşamsal ve ekonomik faaliyetler açısından olumlu katkıda bulunduğu fakat yapılan çalışmaların sadece ekonomik ve yaşamsal faliyetlere yönelik olduğu ve beşeri sermayenin yeniden güçlendirilmesine katkı sağlayacak projelerin geliştirilmediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akar, S. (2013). Doğal Afetlerin Kamu Maliyesine ve Makro Ekonomiye Etkileri: Türkiye Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonmi Araştırmalar Dergisi, 185-206.
 • Akpınar, R. T. (2001). Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları. İstanbul: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Aydın, G. &. (2023). İklim Değişikliğine Bağlı Afetler ve Sürdürülebilir Kalkınma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 563-590.
 • Aydın, H. İ. (2016). Sosyal Sermaye ve Kalkınma. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Bozkurt, Ö. (2022). Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Afet Politikaları. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi.
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2023). Afet Yönetim Zinciri. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi. Çevre, Ş. v. (2024, 01 20). https://www.csb.gov.tr. https://www.csb.gov.tr/bakan-kurum-582-bin-bagimsiz-bolum-ve-202-bin-binanin-acil-yikilacak-agir-hasarli-veya-yikik-oldugu-tespitini-yaptik-bakanlik-faaliyetleri-38458 adresinden alındı
 • D., S. J. (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Çağı. İstanbul : İstanbul Yeditepe Üniversitesi Yayınevi.
 • Doğan, H. (2022). Türkiye’de Afet Olaylarına Kalkınma Planlarının Yaklaşımı. İdeal kent Dergisi, 1873-1912.
 • Doğaner, A. (2024, Ocak 12). Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Türkiye’de Dirençli Şehirler. Çevre ve Şehir İklim Dergisi, 59-80.
 • Ergünay, O. (2009). Doğal Afetler ve Sürdürlebilir Kalkınma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deprem Sempozyumu (s. 1-11). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınevi.
 • Gönel, D. F. (2016). Kalkınma Ekonomisi. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Mert, M. (2019). Kalkınma ve Büyüme İktisadı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Nations, U. (2024, Ocak 12). Sürdürülebilir Kalkınma Raporu. https://sustainabledevelopment.un.org: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf adresinden alındı
 • Tenikler, G. (2022). Türkiye’de Planlı Dönemin Başlangıcından Günümüze Afetler ve Ulusal Kalkınma Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Hastane Öncesi Dergisi, 379-409.
 • Tiyakioğlu, M. (2021). Afetlerle Yoksullaşma Salgınlar. Göçler ve Eşitsizlikler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

The Importance of Local Governments in Development after Disasters and the Example of Malatya Metropolitan Municipality after the 6 February Earthquake

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 2, 123 - 138, 30.04.2024
https://doi.org/10.33723/rs.1424677

Öz

Natural and human-caused disasters occur in Turkey, as well as all over the world. Earthquakes are extraordinary events that have the power to affect social life and large geographical areas. The earthquake, which centered in Kahramanmaraş on February 6, 2023 and was described as the disaster of the century, affected a large geographical area. 11 provinces in Turkey were seriously affected by this earthquake. The aim of this study is to investigate the contributions of the work carried out by local government units in eliminating the effects of the negativities that occurred in the region where the disaster occurred, on the level of development after disasters. In the research, the studies carried out by Malatya Metropolitan Municipality and its affiliated organizations in order to eliminate the negativities that occurred in Malatya after the earthquake on February 6 were discussed.
The works carried out by Malatya Metropolitan Municipality were examined in two groups, mainly aimed at the revitalization of vital activities and economic/commercial areas. The aim of the research is to determine the effects of the earthquake on the development level in the regions where earthquake disasters occurred and to examine the effects of the post-disaster activities of the local government units established by the relevant laws in the same region on the development level. The data constituting the purpose of the study were obtained from the analysis reports compiling post-earthquake studies by Malatya Metropolitan Municipality between 06.02.2023 and 31.12.2023 and the earthquake reports made public by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. When the results obtained in the study were evaluated, it was determined that the activities carried out by Malatya Metropolitan Municipality after the earthquake had positive effects on the development of the city and contributed positively to the resumption of basic vital and commercial activities, but the activities carried out were only for commercial and vital activities and projects that would contribute to the re-strengthening of human capital were not developed.

Kaynakça

 • Akar, S. (2013). Doğal Afetlerin Kamu Maliyesine ve Makro Ekonomiye Etkileri: Türkiye Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonmi Araştırmalar Dergisi, 185-206.
 • Akpınar, R. T. (2001). Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları. İstanbul: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Aydın, G. &. (2023). İklim Değişikliğine Bağlı Afetler ve Sürdürülebilir Kalkınma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 563-590.
 • Aydın, H. İ. (2016). Sosyal Sermaye ve Kalkınma. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Bozkurt, Ö. (2022). Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Afet Politikaları. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi.
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2023). Afet Yönetim Zinciri. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi. Çevre, Ş. v. (2024, 01 20). https://www.csb.gov.tr. https://www.csb.gov.tr/bakan-kurum-582-bin-bagimsiz-bolum-ve-202-bin-binanin-acil-yikilacak-agir-hasarli-veya-yikik-oldugu-tespitini-yaptik-bakanlik-faaliyetleri-38458 adresinden alındı
 • D., S. J. (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Çağı. İstanbul : İstanbul Yeditepe Üniversitesi Yayınevi.
 • Doğan, H. (2022). Türkiye’de Afet Olaylarına Kalkınma Planlarının Yaklaşımı. İdeal kent Dergisi, 1873-1912.
 • Doğaner, A. (2024, Ocak 12). Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Türkiye’de Dirençli Şehirler. Çevre ve Şehir İklim Dergisi, 59-80.
 • Ergünay, O. (2009). Doğal Afetler ve Sürdürlebilir Kalkınma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deprem Sempozyumu (s. 1-11). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınevi.
 • Gönel, D. F. (2016). Kalkınma Ekonomisi. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Mert, M. (2019). Kalkınma ve Büyüme İktisadı. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Nations, U. (2024, Ocak 12). Sürdürülebilir Kalkınma Raporu. https://sustainabledevelopment.un.org: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf adresinden alındı
 • Tenikler, G. (2022). Türkiye’de Planlı Dönemin Başlangıcından Günümüze Afetler ve Ulusal Kalkınma Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Hastane Öncesi Dergisi, 379-409.
 • Tiyakioğlu, M. (2021). Afetlerle Yoksullaşma Salgınlar. Göçler ve Eşitsizlikler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Makroekonomik Teori
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erhan Aydoğdu 0009-0000-0142-2553

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 23 Ocak 2024
Kabul Tarihi 28 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aydoğdu, E. (2024). AFETLER SONRASINDA KALKINMADA YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ VE 6 ŞUBAT DEPREMİ SONRASINDA MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 7(2), 123-138. https://doi.org/10.33723/rs.1424677
R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs