Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 68 - 73 2020-06-30

Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon ve Bitki Gelişimi
Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon ve Bitki Gelişimi

Utku AVCI [1]


Hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam standartlarımızı yükselten teknolojiler doğrultusunda geliştirilen cihazların çoğunluğu, kablosuz yani elektromanyetik (EM) dalgalarla çalışmakta ve bu tür cihazların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bir radyasyon çeşidi olarak bu artış çevremizde kirlilik oluşturmaktadır. Elektromanyetik kirliliğin insan yaşamı üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu kirliliğin bitki gelişimi ve metabolizması üzerine etkilerinin neler olabileceği hem bitkilerin insanlığın besin kaynağını teşkil etmesi hem de çevre için önemi açısından bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyonun bitki gelişimini etkilediği, biyokimya ve gen ifadesi üzerinde değişikliklere neden olduğu görülmüştür. Bunlar arasında, bitki büyümesini etkileyen ve oksidatif stresten kaynaklanan biyokimyasal ve morfolojik değişiklikler öne çıkmaktadır. Bu sonuçlar, yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyonun, bitkiler için bir stres kaynağı olduğuna işaret etmektedir. Fakat bu radyasyonun neden olduğu değişim ve etkilerle ilgili mekanizmalar henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır ve yapılacak yeni çalışmalar bu mekanizmaların daha iyi aydınlatılması için önem taşıyacaktır. Bu derlemede yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyonun bitki gelişimi üzerine etkileri tartışılmıştır.
Hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam standartlarımızı yükselten teknolojiler doğrultusunda geliştirilen cihazların çoğunluğu, kablosuz yani elektromanyetik (EM) dalgalarla çalışmakta ve bu tür cihazların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bir radyasyon çeşidi olarak bu artış çevremizde kirlilik oluşturmaktadır. Elektromanyetik kirliliğin insan yaşamı üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu kirliliğin bitki gelişimi ve metabolizması üzerine etkilerinin neler olabileceği hem bitkilerin insanlığın besin kaynağını teşkil etmesi hem de çevre için önemi açısından bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, elekromanyetik radyasyonun bitki gelişimini etkilediği, biyokimya ve gen ifadesi üzerinde değişikliklere neden olduğu görülmüştür. Bunlar arasında, bitki büyümesini etkileyen ve oksidatif stresten kaynaklanan biyokimyasal ve morfolojik değişiklikler öne çıkmaktadır. Fakat, elektromanyetik radyasyonun neden olduğu değişim ve etkilerle ilgili mekanizmalar henüz tam anlamıyla anlaşılamamıştır ve yapılacak yeni çalışmalar bu mekanizmaların daha iyi aydınlatılması için önem taşıyacaktır. Bu derlemede yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyonun bitki gelişimi üzerine etkileri tartışılmıştır.
 • Afzal, M., Mansoor, S. (2012). Effect of mobile phone radiations on morphological and biochemical parameters of Mung bean (Vigna radiata) and wheat (Triticum aestivum) seedlings, Asian Journal of Agricultural Sciences, 4, 149-152.
 • Akbal, A., Kiran, Y., Sahin, A., Turgut-Balik, D., Balik H.H. (2012). Effects of electromagnetic waves emitted by mobile phones on germination, root growth, and root tip cell mitotic division of Lens culinaris Medik, Polish Journal of Environmental Studies, 21, 23–29.
 • Engelmann, J.C., Deeken, R., Muller, T., Nimtz, G., Roelfsema, M.R.G., Hedrich, R. (2008). Is gene activity in plant cells affected by UMTS-irradiation? A whole genome approach, Advances and Applications in Bioinformatics and Chemistry, 1, 71-83.
 • Gremiaux, A., Girard, S., Guérin, V., Lothier, J., Baluska, F., Davies, E., Bonnet, P., Vian, A. (2016). Low-amplitude, high-frequency electromagnetic field exposure causes delayed and reduced growth in Rosa hybrida, Journal of Plant Physiology, 190, 44-53.
 • Halgamuge, M.N., Yak, S.K., Eberhardt J.L. (2015). Reduced growth of soybean seedlings after exposure to weak microwave radiation from GSM 900 mobile phone and base station, Bioelectromagnetics, 36, 87-95.
 • Kumar, A., Singh, H.P., Batish, D.R., Kaur, S., Kohli, R.K. (2016). EMF radiations (1800MHz)-inhibited early seedling growth of maize (Zea mays) involves alterations in starch and sucrose metabolism, Protoplasma, 253, 1043-1049.
 • Muraji, M., Asai, T., Tatebe, W. (1998). Primary root growth rate of Zea mays seedlings grown in alternating magnetic field of different frequency, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 44, 271-273.
 • Racuciu, M., Iftode, C., and Miclaus, S. (2015). Inhibitory effects of low thermal radiofrequency radiation on physiological parameters of Zea mays seedlings growth, Romanian Journal of Physics, 60, 603-612.
 • Roux, D., Vian, A., Girard, S., Bonnet, P., Paldian, F., Davies, E., Ledoigt, G. (2006). Electromagnetic fields (900MHz) evoke consistent molecular responses in tomato plants, Physiologia Plantarum, 128: 283-288.
 • Roux, D., Vian, A., Girard, S., Bonnet, P., Paldian, F., Davies, E., Ledoigt, G. (2008). High frequency (900 MHz) low amplitude (5 V m−1) electromagnetic field: a genuine environmental stimulus that affects transcription, translation, calcium and energy charge in tomato, Planta, 227, 883-891.
 • Sharma, V. P., Singh, H. P., Kohli R. K., Batish D. R. (2009). Mobile phone radiation inhibits Vigna radiata (mung bean) root growth by inducing oxidative stress, Science of the Total Environment, 407, 5543-5547.
 • Sharma, V. P., Singh, H. P., Batish D. R., Kohli R. K. (2010). Cell phone radiations affect early growth of Vigna radiate (Mung Bean) through biochemical alterations, Zeitschrift fur Naturforschung C, 65, 66-72.
 • Singh, H. P., Sharma, V. P., Batish, D. R., Kohli, R. K. (2012). Cell phone electromagnetic field radiations affect rhizogenesis through impairment of biochemical processes, Environmental Monitoring and Assessment, 184, 1813-1821.
 • Tkalec, M., Malaric K., Pevalek-Kozlina B. (2005). Influence of 400, 900, and 1900MHz electromagnetic fields on Lemna minor growth and peroxidase activity, Bioelectromagnetics, 26, 185-193.
 • Tkalec, M., Malaric K., Pevalek-Kozlina B. (2007). Exposure to radiofrequency radiation induces oxidative stress in duckweed Lemna minor L., Science of the Total Environment, 388, 78-89.
 • Vian, A., Roux, D., Girard, S., Bonnet, P., Paladian, F., Davies, E., Ledoigt, G. (2006). Microwave irradiation affects gene expression in plants, Plant Signaling and Behavior, 1, 67-69.
 • Vian, A., Davies, E., Gendraud, M., Bonnet, P. (2016). Plants responses to high frequency electromagnetic fields, Biomed Research International, 2016, 1-13.
Birincil Dil tr
Konular Temel Bilimler
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Utku AVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Avcı, U . (2020). Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon ve Bitki Gelişimi . Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 68-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud/issue/55230/677935