Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 38 - 53 2020-06-30

Some Growth Parameters of the Chub (Squalius orientalis Heckel, 1847) in Borçka Dam Lake (Artvin)
Borçka Baraj Gölü’ndeki (Artvin) Tatlısu Kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin Bazı Büyüme Parametreleri

Yunus DEDEOĞLU [1] , Tuncay YEŞİLÇİÇEK [2] , Ferhat KALAYCI [3]


In this study, some population parameters of the chub (Squalius orientalis Heckel, 1847) in Borçka Dam Lake were investigated. A total of 392 samples were obtained during the study. The lengths of all the samples examined were between 14.1 cm and 53.2 cm and their weight ranged from 28.08 to 22267.00 g, the mean length was 28.3 ± 7.83 cm and the mean weight was 364.35 ± 353.86 g. The total length and weight of males varied from 14.1 cm to 46.0 cm and from 28.08 g to 1325.98 g, besides the mean length and weight were calculated as 24.7±6.65 cm and 229.29±221.62 g, respectively. The total length and weight of females ranged from 15.4 cm to 53.2 cm and from 37.84 g to 2267.00 g, also females’ mean length and weight were calculated as 30.1±7.73 cm and 432.08±386.25 g, respectively. The length-weight relationships of the examined samples were determined as W=0.0035L3.369 for females, W=0.0058L3.216 for males and W=0.0043L3.306 for all individuals, respectively. It was determined that growth type was positive allometric (b> 3) in examined females, males and all individuals. As a result of age readings made from scales, it was found that the age distribution ranged between 3 and 16 years. The smallest fish caught was 14.1 cm in length and 3 years old, while the largest fish caught was 53.2 cm in length and 16 years old.

Bu çalışmada, Borçka Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin bazı büyüme parametreleri incelenmiştir. Çalışma boyunca toplam 392 adet örnek elde edilmiştir. İncelenen tüm örneklerin boyları 14,1 cm ile 53,2 cm, ağırlıkları ise 28,08 -2267,00 g arasında dağılım göstermiş olup ortalama boy ve ortalama ağırlık sırasıyla 28,3±7,83 cm ve 364,35±353,86 g olarak hesaplanmıştır. Erkek bireylerin boyları ve ağırlıkları 14,1 cm – 46,0 cm ve 28,08 g–1325,98 g arasında dağılım göstermiş ve ortalama boyu 24,7±6,65 cm, ortalama ağırlığı ise 229,29±221,62 g olarak belirlenmiştir. Dişi bireylerin boyları ve ağırlıkları 15,4 cm–53,2 cm ve 37,84 g–2267,00 g arasında dağılım göstermiş olup ortalama boyu 30,1±7,73 cm, ortalama ağırlığı ise 432,08±386,25 g olarak hesaplanmıştır. İncelenen örneklerin boy-ağırlık ilişkileri sırasıyla; dişiler için W= 0,0035L3,369, erkekler için W=0,0058L3,216 ve tüm bireylerde W=0,0043L3,306 şeklinde hesaplanmıştır. Dişi, erkek ve tüm bireylerde büyümenin pozitif allometrik (b>3) olduğu belirlenmiştir. Pullardan yapılan yaş tespiti sonucunda yaş dağılımının 3 ile 16 yaşları arasında değiştiği belirlenmiştir. Yakalanan en küçük balığın 14,1 cm boyda ve 3 yaşında olduğu, en büyük balığın 53,2 cm boya sahip ve 16 yaşında olduğu tespit edilmiştir.

 • Alper, A. (2004). Uluabat Gölü Cladocera ve Copepoda (Crustacea) türlerinin tespiti ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi., Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye.
 • Avşar, D. (1998). Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği, Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Yay. No:20, ISBN:975-96039-1-7, Adana.
 • Aydın, R., Yüce, S., Birici, N., Uslu, A.A., Küçükyılmaz, M., Şen, D., Çoban, M.Z. (2015). Keban Baraj Gölü’nde yaşayan tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özellikleri, Yunus Araştırma Bülteni, 2, 59-69.
 • Balık, S., Sarı, H.M., Ustaoğlu, M.R., İlhan, A. (2004). Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) (Leuciscus Cephalus L., 1758) popülasyonunun yaş ve büyüme özellikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21, 257-262.
 • Bayçelebi, E., Turan, D., Japoshvili, B. (2015). Fish fauna of Çoruh River and two first record for Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 783-794. Doi: 10.4194/1303-2712-v15_4_01.
 • Bayçelebi, E. (2019). Türkiye’de dağılım gösteren Squalius cinsinin taksonomik revizyonu, Doktora Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Becer, Z.A., Sari, E. (2017). Distribution areas of Squalius genus in Turkey, International Journal of Contemporary Research and Review, 8, 20247-20251.
 • Berg, L.S. (1949). Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. Vol. 2. Academy of Sciences of the USSR, Zoological Institute, St. Petersburg.
 • Bostancı, D., Polat, N. (2009). Age determination and some population characteristics of chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey), Turkish Journal of Science and Technology, 4, 25‒30.
 • Demirol, F., Gündüz, F., Yıldız, N., Kurtoğlu, M., Çoban, M.Z., Yüksel, F. (2016). Some Growth Parameters of Chub (Squalius cephalus) Living in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 2(2), 67-76. Doi: 10.17216/LimnoFish-5000125245.
 • DSİ, (2008). Devlet Su İşleri 2007 faaliyet raporu, Ankara.
 • Erkoyuncu, İ. (1995). Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği ders kitabı, OMÜ Yayınları, No: 95, Samsun.
 • Erdoğan Yüksel, E. (2015). Borçka Barajı Yağış Havzası’nda meydana gelen toprak erozyonu ve sediment veriminin Wepp erozyon tahmin modeli ve CBS teknikleri kullanılarak belirlenmesi, Doktora Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Fernando, C.H., Holcik, J. (1991). Fish in Reservoirs. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie, 76 (2), 149-167. Doi: 10.1002/iroh.19910760202.
 • Gaygusuz, Ö. (2012). Darlık Barajına akan bazı derelerde Cyprinidae familyasına ait iki türün biyoekolojik özellikleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Geldiay, R., Balık, S. (1996). Türkiye tatlısu balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yayınları No:46 (II. Baskı). İzmir.
 • Geldiay, R., Balık, S. (2007). Türkiye tatlısu balıkları, 5. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.
 • İnnal, D. (2010). Population structures and some growth properties of three Cyprinid species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] living in Camkoru Pond (Ankara, Turkey), Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 16-B, 297-304.
 • Kalaycı, F. (2006). Orta Karadeniz’de avlanan istavrit (Trachurus trachurus L., 1758) balığının üreme özellikleri ve popülasyon parametrelerinin belirlenmesi, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Kaptan, Ç. (2014). Istranca Deresi’ndeki tatlı su kefalinin (Squalius cephalus, Linnaeus, 1758) büyüme, beslenme ve üreme biyolojisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Kara, C., Solak, K. (2004). Sır Baraj Gölü (Kahramanmaraş)’nde yaşayan tatlısu kefali (Leuciscus cephalus L, 1758)’nin büyüme özellikleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 1-8.
 • Kekilli, S. (2010). Hafik Gölü (Hafik/Sivas) tatlısu Kefali, Squalius cephalus (L., 1758) popülasyonunda gonad gelişiminin morfolojik ve histolojik analizi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Kılıç, S. (2011). Yeniçağa Gölü’ndeki (Bolu) tatlısu kefali (Squalius cephalus (L., 1758)) ve kadife (Tinca tinca L., 1758) balıklarının popülasyon dinamiğinin incelenmesi, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Kırankaya, Ş.G., Ekmekçi, F.G. (2007). Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 125-134.
 • Kuru, M. (1975). Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü, Karadeniz Havzası tatlı sularında yaşayan balıkların (Pisces) sistematik ve zoocoğrafik yönden incelenmesi, Doçentlik Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Erzurum, Türkiye.
 • Nikolsky, G.V. (1980). Theory of fish population dynamics as the biological background for rational exploitation and management of fishery resources, (Trans. By Bradley, J. E. S., Eds. Jones, R) Bishen Singh Mahendra pal Singh (India) and Otto Koeltz, Science Publishers (Germany), Delhi.
 • Özay, G.G. (2014). Akçay (Muğla-Denizli)’daki tatlısu kefali (Squalius cephalus L. 1758)’nin biyo-ekolojik özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, Türkiye.
 • Özcan, E.İ., Serdar, O. (2019). Karasu Nehri’nde (Doğu Anadolu, Türkiye) yaşayan Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)’un yaş ve bazı büyüme parametreleri, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1), 25-30. Doi: 10.12714/egejfas.2019.36.1.03.
 • Özuluğ, M., Freyhof, J. (2011). Review of the genus Squalius in western and central Anatolia with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae), Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22(2), 107–148.
 • Pauly, D. (1983). Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries Technical Paper, 234, 52.
 • Pauly, D., Munro, J.L. (1984). Once more on the comparison of the growth in fish and invertebrates, ICLARM Fishbyte, 2(1), 21.
 • Raikova-Petrova, G., Hamwi, N., Petrov, I. (2012). Spawning, sex ratio and relationship between fecundity, length, weight and age of chub (Squalius Cephalus L., 1758) in the middle stream of Iskar River (Bulgaria), Acta Zoologica Bulgarica, 64 (2), 191-197.
 • Ricker, W.E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish population, Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 382.
 • Slastenenko, E. (1955-1956). Karadeniz Havzası balıkları, Et Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, İstanbul.
 • Şaşı, H., Balık, S. (2003). Topçam Baraj Gölü’ndeki (Aydın) tatlısu kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) yaş, büyüme ve cinsiyet oranları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20(3-4), 503 – 515.
 • Şen, F., Saygın, F. (2008). Biological properties of chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Karasu Stream (Muş/Turkey), Journal of Animal and Veterinary Advences, 7(8), 1034-1037.
 • Turan, D. (2003). Rize ve Artvin Yöresindeki tatlı su balıklarının sistematik ve ekolojik yönden incelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Turan, D., Yilmaz, B.T., Kaya, C. (2009). Squalius kottelati, a new cyprinid species (Teleostei: Cyprinidae) from Orontes River, Turkey, Zootaxa, 2270, 53-62.
 • Turan, D., Kottelat, M., Bayçelebi, E. (2013). Two new species of Squalius, S. adanaensis and S. seyhanensis (Teleostei: Cyprinidae), from the Seyhan River in Turkey, Zootaxa, 3637, 308-324.
 • Turan, D., Kottelat, M., Bayçelebi, E. (2017). Squalius semae a new species of chub from the Euphrates River, Eastern Anatolia (Teleostei: Cyprinidae). Zoology in the Middle East, 63, 33-42.
 • TÜİK (2019). 2018 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri, Ankara.
 • Ünver, B., Tanyolaç, J. (1999). Growth properties of Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Tödürge Lake (Zara–Sivas), Turkish Journal of Zoology, 23, 257-270.
Birincil Dil tr
Konular Temel Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Yunus DEDEOĞLU
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3236-8227
Yazar: Tuncay YEŞİLÇİÇEK
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ZİHNİ DERİN KAMPÜSÜ 53100 RİZE-TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Yazar: Ferhat KALAYCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ZİHNİ DERİN KAMPÜSÜ 53100 RİZE-TÜRKİYE
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum RTEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası 2015.53001.103.03.08
Teşekkür Örnekleme dönemi boyunca arazide özverili çalışmalarıyla önemli katkılar sağlayan Öğr. Gör. Dr. Yusuf CEYLAN’a ve Erhan ÖZTÜRK’e teşekkürlerimizi sunarız.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Dedeoğlu, Y , Yeşi̇lçi̇çek, T , Kalaycı, F . (2020). Borçka Baraj Gölü’ndeki (Artvin) Tatlısu Kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin Bazı Büyüme Parametreleri . Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 38-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud/issue/55230/696414