Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 8 2020-12-30

Akdeniz Meyve Sineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nın Çanakkale Koşullarındaki Mandarin Bahçelerinde Popülasyon Takibi

Papatya TİFTİKCİ [1]


The Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis capitata (Wiedemann)) is an important external quarantine pest in many fruit species, especially in citrus fruits. This study was conducted between 2016-2019 in order to determine the population changes of this pest in Çanakkale conditions. In the study, Mediterranean fruit fly population was examined in 2016 (July-December), 2017 (September-November), 2018 (July-November) and 2019 (August-December) by placing delta type traps containing Trimedlure in mandarin orchards. As a result of the study, the Mediterranean fruit fly population was detected at the most in 2016 (790 adults per trap) and 2018 (692 adults per trap), respectively, while at least in 2017 (7 adults) and 2019 (79 adults).

Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata (Wiedemann)), başta turunçgiller olmak üzere birçok meyve türünde önemli bir dış karantina zararlısıdır. Bu çalışma Çanakkale koşullarında bu zararlının popülasyon değişimlerini tespit etmek amacı ile 2016-2019 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada, Akdeniz meyve sineği popülasyonu, mandarin behçelerine Trimedlure içeren delta tipi tuzaklar yerleştirilerek 2016 (Temmuz-Aralık), 2017 (Eylül-Kasım), 2018 (Temmuz-Kasım) ve 2019 (Ağustos-Aralık) yıllarında incelenmiştir. Akdeniz meyve sineği popülasyonu sırası ile en fazla 2016 yılında (tuzak başına 790 ergin), ve 2018 yılında (tuzak başına 692 ergin) tespit edilirken, en az 2017 (7 ergin) ve 2019 (79 ergin) yıllarında tespit edilmiştir.
 • Anonim, (2000). Turunçgil zararlıları ve biyolojik mücadele. Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Adana. Anonim, (2001). Turunçgil zararlıları. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin.
 • Anonim, (2011). Turunçgil entegre mücadele teknik talimatı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim, (2014). Turunçgil hastalık ve zararlıları ile mücadele. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim, (2019). İl Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi verileri, Çanakkale.
 • Başpınar, H., Çakmak, İ., Koçlu, T., Başpınar, N. (2009). Aydın ili meyve bahçelerinde Akdeniz meyve sineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)'nin biyo-ekolojisi, zararı, yayılışı ve turunçgil bahçeleri üzerindeki çalışmaları. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, 48.
 • Demirdere, A. (1961). Çukurova Bölgesinde Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.)'nin biyolojisi ve mücadelesi üzerinde çalışmalar. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Müdürlüğü, Ankara, 118 s.
 • Escudero-Colomar, L.A., Vilajeliu, M., Botllori, L. (2008). Seasonality in the occurrence of the Mediterranean fruit fly [Ceratitis capitata (Wied.)] in the North-East of Spain. Journal of Applied Entomology, 132, 714-721.
 • FAO, (2019). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Ankara, Türkiye.
 • İleri, M. (1961). Türkiye'de Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata Wied.) durumu ve mücadelesi. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ankara, 38.
 • Leblanc, L., Vargas, R. I., Rubinoff, D. (2010). Captures of pest fruit flies (Diptera: Tephritidae) and non target insects in biolure and torula yeast traps in Hawaii. Environmental Entomology, 32, 1626-1630.
 • Martinez-Ferrer, M.T., Campos, J.M. Fibla, J.M. (2010). Field efficacy of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) mass trapping technique on clementine groves in Spain. Journal of Applied Entomology, 36, 181-190.
 • Özkan, C. (1993). Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)'nın konukçu değişimi üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Papadopoulos, N.T., Katsoyannos, B.I. Carey, J.R. (1998). Temporal changes in the composition of the overwintering larval population of the Mediterranean fruit flies (Dipt., Tephritidae) in Northern Greece. Entomological Society of America, 91(4), 430-434.
 • Papadopoulos, N.T., Katsoyannos, B.I., Nestle, D. (2003) Spatial autocorrelation analysis of a Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) adult population in a mixed deciduous fruit orchard in Northern Greece. Environmental Entomology, 32(2), 319-326.
 • Sciarretta, A., Trematorra, P. (2011) Spatio-Temporal distribution of Ceratitis capitata population in a heterogeneous landscape in central Italy. Journal of Applied Entomology, 135, 241-251.
 • Tiftikci, P. (2017). Çanakkale’de Akdeniz meyve sineği Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae)’nın genel durumunun değerlendirilmesi. II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, 108.
 • TÜİK, (2019). Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Ankara.
 • Zümreoğlu, A. (1979). Sterile-Male tekniğini mücadelede uygulamak gayesiyle suni ortamlarda Akdeniz meyve sineği Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)'nın yetiştirme metotları üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Müdürlüğü, Ankara, 84 s.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2779-8265
Yazar: Papatya TİFTİKCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Türkiye Cumhuriyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Tiftikci, P . (2020). Akdeniz Meyve Sineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nın Çanakkale Koşullarındaki Mandarin Bahçelerinde Popülasyon Takibi . Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud/issue/59071/703552