Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 7 - 51 2017-06-30

"الحياة الاجتماعية والمؤسسات والتقاليد للعلوية في مجلة "جمع
Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler
Social Life, Institutions and Traditions in Alawism Presented in Journal of Cem

Ahmet İshak DEMİR [1] , Yaşar ŞANLI [2]


يعالج هذا البحث الحياة الاجتماعية والمؤسسات والتقاليد والعلاقات مع الآخرين عند العلوية كما ورد في مجلة جمع. ومن النتائج التي تمّ التوصل إليها: أن الأساس في تنظيم الحياة الاجتماعية عند العلويين هو القرآن الكريم، وتعدد الزوجات غير مسموح، وحق المرأة من الميراث مثل حق الرجل. وأنهم يدافعون عن العلمانية كواجب للدولة لحماية حرية الاعتقاد. وأن الخمر ليس محظورا، أما لحم الأرنب والحمامة فممنوع لخبث الأرنب وقداسة الحمامة. ويقال أيضا إنه مع تكاثر أماكن العبادة "بيوت الجمع" تحوّلت العبادات إلى تظاهر، وأدى هذا إلى الفساد والانحطاط. إن الدَدَهَات (شيوخ الدين) فقدوا فعاليتهم في الحياة المدنية. وإن العلويين ابتعدوا عن الشيعة والسنة بشكل ملحوظ. ويطلبون أن تكف الدولة عن دعم أهل السنة، وتخصيص حصة من موازنة الدولة للعلويين. ونرى أنهم مقربون من الأحزاب اليسارية ومبتعدون عن الأحزاب اليمينية. وأخيرا لا نرى تطابقا بين كتاب مجلة جمع

Bu makale Cem Dergisi’nde sunulan haliyle Alevilik’te sosyal hayat, kurumlar, gelenekler ve ötekilerle ilişkileri konu edinmiştir. Yazarlar arasında tam bir fikir birliği gözükmediği tespit edilmiştir. Sosyal hayatı düzenleyecek kurallar için Kur’an-ı Kerim’in temel alındığı, çok eşliliğin kabul edilmediği, kadının erkekten farklı algılanmadığı ve mirastan eşit pay aldığı belirtilir. Laikliğin inanç hürriyetini temin için devletin görevi olarak savunulduğu görülür. İçkinin haram olmadığı, tavşanın pis güvercinin kutsal oluşu dolayısıyla yenilmediği ifade edilir. Alevi ibadet mekanı cemevlerinin çoğalmayla birlikte gösteri halinde cem yapılmasının bir yozlaşmayı gösterdiği belirtilir. Dedelerin şehir hayatında etkinlik kaybına uğradığı dile getirilir. Şiilik ve Sünnilik ile araya ciddi mesafe konduğu görülür. Sünniliği devletin desteklemesinin sona ermesi ve Alevilerin de merkezi bütçeden pay almasının sağlanması istenir. Alevilerin sağ partilerle aralarının açık sol partilerle ise oldukça yakın olduğu görülür.

Our study, examined the social life, institutions and traditions in Alawism that had been presented in the Journal of Cem. It has been determined that there is not a complete consensus among the authors. It is stated that the rules to organize social life are based on the Qur'an, that polygamy is not accepted, that the woman is not perceived differently from men and that heritage is equally shared. It seems that secularism is defended as the duty of the state to ensure freedom of belief. It is expressed that the drink is not forbidden, that the rabbit is dirty and pigeons are sacred animals and therefore is not eaten. It is stated that with multiplication of Alevi worship places cemevi’s and cem’s for demonstration, demonstrates a degeneration of worship of cem. It is said that the dede’s lost their efficiency in city life. It is seen that Shiism and Sunnism have put a great distance from each other. It is wished that the support of the Sunnism by the state should be ended and the Alevis would have a share from the central budget. It is seen that the Alawi’s are far from right parties but fairly close to the left parties.

 • Atalay, Adil Ali. “Alevilikte Kadın”. Cem 32/96 (Aralık 1999): 56-57.
 • Atalay, Adil Ali. “Ayin-i Cem’de Düşkünlük”. Cem 31/89 (Nisan 1999): 48- 49.
 • Ateş, Toktamış. “Laiklik Üzerine”. Cem 2/22 (Mart 1993): 9-10.
 • Aydemir, Kemal. “Derneklerin Yönetiminde Çok Dikkatli Olmalıyız”. Cem 3/30 (Kasım 1993): 29-31.
 • Aydın, Ayhan. “Alevilikte Kurumsallaşma, Cem/Cemevi Üzerine Bazı Notlar”. Cem 33/107 (Aralık 2000-Mart 2001): 24-27.
 • Bal, Hüseyin. “Nevruz Bayramı”. Cem 31/88 (Mart 1999): 44-45.
 • Bal, Hüseyin. “Şahkulu Dergahında Bir Müsahip Kurbanı/ Müsahiplik Üzerine Bir Yorum”. Cem 7/65 (Nisan 1997): 56-61.
 • Bal, Hüseyin. “Tasavvuf Felsefesi Alevi-Bektaşi İnancı ve Mevlevilik”. Cem 30/85 (Aralık 1998): 42-44.
 • Bermek, Doğan. “Alevilik-Bektaşilik-Mevlevilik Ritüelleri Üzerine”. Cem 31/90 (Mayıs-Haziran 1999): 42-46.
 • Birdoğan, Nejat. Anadolu Aleviliğinde Yol Ayrımı. İstanbul: 1995.
 • Birdoğan, Nejat. Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik. İstanbul: 1994.
 • Bodrogi, Krisztina Kehl. “Alevilik Üzerine”. Cem 1/6 (Kasım 1991): 21-24.
 • Bozkurt, Fuat. “Alevi Tören ve İnançlarının Kökeni II”. Cem 2/16 (Eylül 1996): 50-53.
 • Canpolat, Cemal. “Alevilerin Atatürk Sevgisi Bir Devlet Büyüğüne Duyulan Sevgiden Öte Bir Tutku Düzeyindedir I”. Cem 35/115 (Kasım 2001): 29-30.
 • Çamuroğlu, Reha. “Çağdaş Aleviliğin Sorunları 3”. Cem 1/8 (Ocak 1992): 16-17.
 • Doğan, Eşref. “Hızır Orucu ve Hıdırellez Bayramı”. Cem 33/99 (Mart 2000): 28-29.
 • Doğan, İzzettin. “Dedeler-Babalar Meclisi Alevilik İçin Son Derece Önemli Bir Adım Olacak”. röp. Ayhan Aydın. Cem 36/123 (Temmuz 2002): 9-6.
 • Doğan, İzzettin. “Demokrasi ve Zavallı Siyasetçiler”. Cem 6/62 (Ocak 1997): 5.
 • Doğan, İzzettin. “Diyanet Tartışmaya Açılsın”. röp. Murat Küçük. Cem 33/98 (Şubat 2000): 24-28.
 • Doğan, İzzettin. “Kuran’ı Yunus Emre Gözüyle Yorumlamak”. röp. Ayhan Aydın. Cem 32/95 (Kasım 1999): 26.
 • Doğan, İzzettin. “Yöneticiler Toplumun Gerisinde Kaldı”. röp. Ayhan Aydın. Cem 31/93 (Eylül 1999): 16-25.
 • Doğan, İzzettin. “Alevi Düşüncesini Günümüze Taşıyanlar”. Cem 1/2 (Temmuz 1991): 6-7.
 • Doğanay, Eraslan. “Anadolu Kültüründe Hızır İlyas”. Cem 35/118 (Şubat 2002): 28.
 • Duygulu, Melih. “Alevi-Bektaşi Müziği”. Cem 1/7 (Aralık 1991): 23-24.
 • Duygulu, Melih. “Trakya’da Bektaşilik I; Kızılcıkdere Köyü”. Cem 4/38 (Temmuz 1994): 23-25.
 • Er, Piri. “Anadolu Aleviliğinde Halka Namazı”. Cem 7/67 (Haziran 1997): 53-55.
 • Erdoğan, Soner. “Sevgi, Gül ve Saz Akdeniz’le Kucaklaştı Cem Vakfı Antalya’da”. Cem 30/81 (Ağustos 1998): 8-11.
 • Erkan, Ümit. 16. Yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş Ayaklanmaları. Ankara: Araştırma Yayınları, 2016.
 • Erman, Veli. “Sultan Nevruz Bayramı”. Cem 1/11 (Nisan 1992): 42-44.
 • Ertuna, Caner. “Alevi-Bektaşi İnancının Piyasa Düzeni: Ahilik”. Cem 5/58 (Eylül 1996): 56.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. “Prof Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ile Şiilik ve Alevilik Üzerine”. röp. Ayhan Aydın. Cem 30/77 (Nisan 1998): 35-37.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri. İstanbul: 2001.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi. İmamiyye Şiası. İstanbul: 1984.
 • Fırat Atilla. “Anadolu Aleviliğinde Kadın Hakları”. Cem 33/98 (Şubat 2000): 54-55.
 • Fırat Atilla. “Cem Kültür Evlerinin İşlevi ve Arsa Tahsisi Üzerine”. Cem 7/75 (Şubat 1998): 52-53.
 • Fırat Atilla. “Hızır Orucu”. Cem 8/76 (Mart 1998): 22.
 • Fırat Atilla. “Pir Sultan Abdal Heykeli Yerine Dikilmelidir”. Cem 3/29 (Ekim 1993): 20-21.
 • Fırat, Ahmet. “Nevruz”. Cem 8/76 (Mart 1998): 39-40.
 • Gölpınarlı, Abdülbakıy. Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik. İstanbul: 1983.
 • Gölpınarlı, Abdülbakıy. Oniki İmam. İstanbul: 1989.
 • Gölpınarlı, Abdülbakıy. Tarih Boyunca İslâm Mezhepleri ve Günümüzde Şiilik. İstanbul: 2003.
 • Gözaydın, İştar. “Din, Kamu Hizmeti ve Eşitlik”. Cem 33/106 (Kasım 2000): 20-21.
 • Gülşan, Hasan. “Laiklik Yasalar ve Alevilik”. Cem 1/1 (Haziran 1991): 41-42.
 • Gün, Gülay. “Laisizm Alevilik ve Kadın, Tarihte Paralellikler”. Cem 1/12 (Mayıs 1992): 11-13.
 • Gündoğdu, Bülent. “Türkiye’de Ne Kadar Sünni Var?”. Cem 36/126 (Ekim 2002): 5-6.
 • İlhan, Abo. “Hıdırellez, Hızır-İlyas Günü ve Anlamı”. Cem 1/12 (Mayıs 1992): 24-25.
 • Kaya, Cemal. “İnancımızın Partisini Kurmamız Gerek”. Cem 2/24 (Mayıs 1993): 41.
 • Keçeli, Şakir. “Zorunlu Din Dersi ve Alevilik”. Cem 33/101 (Mayıs 2000): 24-27.
 • Kılıçbay, Mehmet Ali. “Laiklik Herkese Gerekli”. Cem 6/59 (Ekim 1996): 56-60.
 • Kocadağ, Burhan. “Batı Dünyasının Müslümanlığa ve Alevi İnancına Bakış Açısı”. Cem 35/118 (Şubat 2002): 30.
 • Kocadağ, Burhan. “Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Cem Evleri”. Cem 35/117 (Ocak 2002): 26-27.
 • Kocadağ, Burhan. “Laik Devlet Anlayışında Diyanet İşleri Başkanlığı”. Cem 4/48 (Mayıs 1998): 36-37.
 • Küçük, Murat. “75. yılda Cumhuriyet ve Aleviler”. Cem 30/84 (Kasım 1998): 32-35.
 • Küçük, Murat. “Aleviler ve Seçim”. Cem 31/88 (Mart 1999): 32-38.
 • Küçük, Murat. “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Alevi Yurttaşları”. Cem 33/98 (Şubat 2000): 30-34.
 • Küçük, Murat. “CHP ve Aleviler Ne Seninle Ne Sensiz”. Cem 31/92 (Ağustos 1999): 14-15.
 • Küçük, Murat. “On İki Çeşit”. Cem 31/90 (Mayıs 1999): 34.
 • Markoff, Irene. “Bir Gizli İslam Mezhebinin Çözümlenmesinde Dışavurumcu Kültürün Rolü, Türkiye Alevileri Örneği I”, çev. Esra Danacıoğlu. Cem 6/60 (Kasım 1996):52-54.
 • Melikoff, Irene. Uyur İdik Uyardılar. trc. Turan Alptekin. İstanbul: 1993.
 • Noyan, Bedri. “Alevi-Bektaşilikte Sofra Adabı, Yemek, Tuz, Helva ve Yenilmeyen Bazı Yiyecekler III”. Cem 3/31 (Aralık 1993): 49-50.
 • Noyan, Bedri. “Alevi-Bektaşilikte Sofra Adabı, Yemek, Tuz, Helva ve Yenilmeyen Bazı Yiyecekler IV”. Cem 3/32 (Ocak 1994):18-19.
 • Noyan, Bedri. “Alevi-Bektaşilikte Sofra Adabı, Yemek, Tuz, Helva ve Yenilmeyen Bazı Yiyecekler V”. Cem 3/34 (Mart 1994): 26-27.
 • Noyan, Bedri. “Bektaşi ve Alevi Konusunda Bir Gezinti I”. Cem 4/44 (Ocak , 1995): 7-9.
 • Noyan, Bedri. “Bektaşi ve Alevilerde Muharrem Ayini, Aşure ve Matem Erkanı”. Cem 4/37 (Haziran 1994): 4-9.
 • Noyan, Bedri. “Cemevi (Meydan) ve Cami”. Cem 4/40 (Eylül 1994): 5-6.
 • Noyan, Bedri. “Doçent Dr. Bedri Noyan (Dedebaba) ile Söyleşi”. röp. Ayhan Aydın. Cem 4/48 (Mayıs 1995): 15-19.
 • Noyan, Bedri. “Ölüm ve Ölüm Halinde Erkan IV. Cem 2/19 (Aralık 1992): 34-36.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. “Alevilik Problemi ve Türkiye”. Cem 4/42 (Kasım 1994): 10-12.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri. İstanbul: 2005.
 • Onarlı, İsmail. “Alevilik Araştırmacılığında Emektar Bir İnsan İsmail Onarlı, I”. röp. Ayhan Aydın. Cem 36/125 (Eylül 2002): 14-18.
 • Onarlı, İsmail. “Alevilik Araştırmacılığında Emektar Bir İnsan İsmail Onarlı’yla Söyleşi”. röp. Ayhan Aydın. Cem 36/126 (Ekim 2002): 32-34.
 • Onarlı, İsmail. “Cemevlerinin Tarihsel Kökenleri ve Mimari-IV”. Cem 30/84 (Kasım 1998): 52-53.
 • Onarlı, İsmail. “Türbesi Tunceli’de Talipleri Çorum’da Mazgirt’te: Şeyh Çoban Ocağı”. Cem 32/92 (Ağustos 1999): 26-27.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Ahilik ve Ahiler”. Cem 3/29 (Ekim 1993): 8-10.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 12”. Cem 2/18 (Kasım 1992): 26-27.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 7”. Cem 1/7 (Aralık 1991): 11-12.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 8”. Cem 1/8 (Ocak 1992): 22-25.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Aleviliğin Esasları 9”. Cem 1/9 (Şubat 1992): 10-13.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Dedeler ve Dedelik”. Cem 3/32 (Ocak 1994): 16-17.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Dedeler ve Hizmetleri, Dedeye Verilen Niyazlık, Hakkullah, Çıraklık”. Cem 4/37 (Haziran 1994): 18-20.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Hz. Muhammed-Ali Birlikteliği”. Cem 4/39 (Ağustos 1994): 12-14.
 • Orhan, Muharrem Naci. “İbadet ve İçki”. Cem 4/38 (Temmuz 1994): 10-12.
 • Orhan, Muharrem Naci. “İslamiyet-Hz. Muhammed ve Çok Evlilik (Taaddüd-ü Zevcad). Cem 4/40 (Eylül 1994) ss. 11-13.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Kızıma, Oğluma”. Cem 5/49 (Haziran 1995): 12-13.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Kur’an ve Hadis Tartışmaları Işığında Alevilikte Kadın III. Cem 2/21 (Şubat 1993): 11-13.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Müsahip Kardeşlerin Birbirine Karşı Yükümlülükleri”. Cem 4/47 (Nisan 1995): 29-31.
 • Orhan, Muharrem Naci. “Örtünme-Tesettür”. Cem 4/48 (Mayıs 1995): 8-11.
 • Öktem, Niyazi. “Aleviler ve Muhalefet”. Cem 7/64 (Mart 1997): 28-29.
 • Öktem, Niyazi. “Anadolu Aleviliği 2”. Cem 5/58 (Eylül 1996): 22-25.
 • Öktem, Niyazi. “Din ve Mezhep Arasında Diyalog”. Cem 1/10 (Mart 1992): 8-9.
 • Öktem, Niyazi. “Hallac-ı Mansur ve Anadolu Aleviliği”. Cem 3/29 (Ekim 1993): 5-7.
 • Öktem, Niyazi. “İsveç’te Din Devlet İlişkileri”. Cem 8/73 (Ocak 1998): 26-27.
 • Öktem, Niyazi. “Sorunlar”. Cem 2/19 (Aralık 1992): 9-11.
 • Öktem, Niyazi. “Yasak hayvan”. Cem 3/28 (Eylül 1993): 7-8.
 • Öz, Baki. “Alevi Ocakları ve Dedelik”. Cem 34/109 (Mayıs 2001): 29-30.
 • Öz, Baki. “Aleviliğin Bir Türevi Olan Ahilik”. Cem 3/29 (Ekim 1993): 16-18.
 • Öz, Baki. “Alevilik Üzerine Bir Çözümleme”. Cem 1/6 (Kasım 1991): 46-48.
 • Öz, Baki. “Alevilik ve Ateizm”. Cem 4/42 (Kasım 1994): 29-30.
 • Öz, Baki. “Alevilik ve Cumhuriyet”. Cem 6/60 (Kasım 1996): 44-45.
 • Öz, Baki. “Atatürkçü Cumhuriyet Devrimi Kadrosunun Din ve Vicdan Sorunsalına Yaklaşımı, Diyanet İşleri Başkanlığı”. Cem 35/113 (Eylül 2001): 14-16.
 • Öz, Baki. “Hz. Ali Yanlılığının Doğuşu”. Cem 36/121 (Mayıs 2002): 24-26.
 • Öz, Baki. “Mevlevilik İçerisindeki Alevilik Çizgisi”. Cem 31/87 (Şubat 1999): 22-23.
 • Öz, Baki. “Türk-İslam Tarihi İçerisinde Aleviliğin Konumu”. Cem 2/20 (Ocak 1993): 36-38.
 • Özdurmaz, Mehmet. “Tarikatın Kaynağı”, Cem, 30/83 (Ekim 1998): 52.
 • Özgünay, Abidin. “Ahilik Aleviliktir”. Cem 2/17 (Ekim 1992): 3-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Fıkhı”. Cem 5/52 (Eylül 1995): 4-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevi Usul-i Fıkhı”. Cem 5/53 (Ekim 1995): 2-3
 • Özgünay, Abidin. “Aleviler R.P. ile Cennete Bile Girmez”. Cem 3/33 (Şubat 1994): 3-6.
 • Özgünay, Abidin. “Alevilik Kendi Gerçeği ile Buluştu: Cem Vakfı. Cem 4/48 (Mayıs 1995):2-3.
 • Özgünay, Abidin. “Alevilik Nedir, Ne Değildir III”. Cem 2/19 (Aralık 1992): 3-5.
 • Özgünay, Abidin. “Alevilik ve Cemevleri”. Cem 5/56 (Ocak 1994): 3-4.
 • Özgünay, Abidin. “Alevinin Namusu Ülkenin Namusudur”. Cem 4/45 (Şubat 1995): 2-4.
 • Özgünay, Abidin. “Ateş Hala Yanıyor”. Cem 4/44 (Ocak 1995): 3-4.
 • Özgünay, Abidin. “Barış Partisi Genel Başkanı Abidin Özgünay ile Söyleşi; Adlarımızı Farklı, Soyadımız Türkiye”. röp. Murat Küçük. Cem 7/68 (Temmuz 1997): 32-37.
 • Özgünay, Abidin. “Biz Susmayacağız... Gelin Tartışalım”. Cem 3/29 (Ekim 1993): 3-4.
 • Özgünay, Abidin. “Cem’imizden”. Cem 1/10 (Mart 1992): 2.
 • Özgünay, Abidin. “Cem’imizden”. Cem 3/32 (Ocak 1994): 2-3.
 • Özgünay, Abidin. “Cem’imizden”. Cem 5/52 ( Eylül 1995): 2-3 .
 • Özgünay, Abidin. “Şeriat, Diyanet, Şura ve Alevilik”. Cem 3/31 (Aralık 1993): 3-5.
 • Özgünay, Emre. “Hızır-İlyas (Hıdırellez) Cem 3/36 (Mayıs 1994): 36-37.
 • Özlük, Halit. “Aleviliğin Özü Eline, Diline, Beline Sahip Olmak”. Cem 31/82 (Şubat 1999): 40-41.
 • Roux, Jean-Paul. “Türk İnancında Tavşanın Yeri”. çev. İlhan Cem Erseven. Cem 1/8 (Ocak 1992): 42-45.
 • Sarıkaya, Mehmet Saffet. “Alevilik ve Bektaşiliğin Ahilikle İlişkisi- Fütüvvetnamelere Göre-”. İslamiyat. 6/3 (Temmuz-Eylül 2003): 93-110.
 • Saygı, Hakkı. “Hızır’ın Anlamı”. Cem 35/118 (Şubat 2002): 24-25.
 • Sevioğlu, Ali. “Aleviler ve Devlet”. Cem 7/66 (Mayıs 1997): 61-63.
 • Sümer, Ali. “Anadolu’da Nevruz ve Tarihi Kaynaklar”. Cem 8/76 (Mart 1998): 32-34.
 • Sümer, Ali. “Bektaşilikte Babalık”. Cem 5/58 (Eylül 1996): 70-71.
 • Sümer, Ali. “Hacı Bektaş’a Selam”. Cem 5/52 (Eylül 1995): 14-17.
 • Şanlı, Hayri. “Hızır ve Hızır Orucu”. Cem 35/118 (Şubat 2002): 21-23.
 • Şener, Cemal. “Seçim ve Aleviler”. Cem 1/5 (Ekim 1991): 32-34.
 • Şener, Cemal. Alevilik Olayı. İstanbul: 2004.
 • Tanyol, Cahit. “Alevi Şeriatı ve Laiklik”. Cem 3/36 (Mayıs 1994): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Alevi Şeriatı”. Cem 4/44 (Ocak 1995): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Alevilik, Yani Türk Müslümanlığı Olmasaydı, Diyar-ı Rum’u Diyar-ı Türk Yapamazdık”. röp. Ayhan Aydın. Cem 8/76 (Mart 1998): 11-13.
 • Tanyol, Cahit. “Hz. Hüseyin ve Kerbelâ”. Cem 5/49 (Haziran 1995): 5-6.
 • Tanyol, Cahit. “Tarikat ve Kadın”. Cem 1/10 (Mart 1992):6-7.
 • Taş, Hatice. “Alevilikte Ana”. Cem 7/63 (Şubat 1997): 20-21.
 • Timuçin, Afşar. “Laiklik İçin Notlar”. Cem 4/37 (Haziran 1994): 15-17.
 • Tökin, Firuzan Husrev. “İslamiyet’te Şiilik”. Cem 3/36 (Mayıs 1994): 18-19.
 • Tükek, Yaşar. “Fütüvvet Kurallarının Ahiliğe Dönüşümü ve “Günümüzde Ahilik”. Cem 31/94 (Ekim 1999): 52-55.
 • Uçar, Yaşar. “32 Pare Alevilik”. Cem 5/57 (Ağustos 1996): 21-23.
 • Uçar, Yaşar. “Kurtuluş Alevi Felsefesindedir”. Cem 4/39 (Ağustos 1994): 3-6.
 • Uğurlu, Ali Rıza. “Alevilik ve İbadet”. Cem 35/117 (Ocak 2002): 21.
 • Uluçay, Ömer. “Diyanet, Toplum ve Devlet”. Cem 33/106 (Kasım 2000): 22-23.
 • Üzüm, İlyas. Günümüz Aleviliği. İstanbul: 1997.
 • Varlık, Ağa. “İbadet Yerlerinde Mum Yakmak”. Cem 3/29 (Ekim 1993): 41-42.
 • Yalçınkaya, Ayhan. Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar. Ankara: 1996.
 • Yaman, Ali. “Alevilikte Dedelik Kurumu Üzerine Araştırmalar II”. Cem 7/63 (Şubat 1997): 66-67.
 • Yaman, Ali. “Cumhuriyet Sonrası Alevilik”. Cem 30/78 (Mayıs 1998): 49-51.
 • Yaman, Mehmet. “(13-14-15 Şubat Hızır Orucunu Karşılama…) Hazret-i Hızır, Hızır-İlyas, Hızır orucu ve Hıdırellez Bayramı II”. Cem 4/45 (Şubat 1995): 33-35.
 • Yaman, Mehmet. “Hazret-i Hızır, Hızır-İlyas, Hızır Orucu ve Hıdırellez Bayramı I”. Cem 4/44 (Ocak 1995):32-34.
 • Yaman, Mehmet. “Kurban, Kurban Bayramı ve Hıdırellez”. Cem 4/48 (Mayıs 1995): 32-34.
 • Yücel, Sabri. “24 Aralık Genel Seçimleri ve Demokrasi Cephesi”. Cem 5/55 (Aralık 1995): 34-35.
 • Yücel, Sabri. “Cemevleri Açılırken”. Cem 4/43 (Aralık 1994): 35-37.
 • Zelyut, Rıza. “Alevilik Nedir I”. Cem 5/58 (Eylül 1996): 12-16.
 • Zelyut, Rıza. “Alevilik Nedir V”. Cem 7/63 (Şubat 1997): 52-55.
 • Zelyut, Rıza. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik. İstanbul: 1998.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi Haziran
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-0994-6313
Yazar: Ahmet İshak DEMİR
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-7535-3105
Yazar: Yaşar ŞANLI
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2017
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { rteuifd303471, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-2823}, address = {RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 53100 MERKEZ / RİZE}, publisher = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {7 - 51}, doi = {}, title = {Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler}, key = {cite}, author = {Demir, Ahmet İshak and Şanlı, Yaşar} }
APA Demir, A , Şanlı, Y . (2017). Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler . Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 6 (11) , 7-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteuifd/issue/30020/303471
MLA Demir, A , Şanlı, Y . "Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler" . Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 7-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteuifd/issue/30020/303471>
Chicago Demir, A , Şanlı, Y . "Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 7-51
RIS TY - JOUR T1 - Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler AU - Ahmet İshak Demir , Yaşar Şanlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 51 VL - 6 IS - 11 SN - -2147-2823 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler %A Ahmet İshak Demir , Yaşar Şanlı %T Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler %D 2017 %J Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2147-2823 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Demir, Ahmet İshak , Şanlı, Yaşar . "Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 11 (Haziran 2017): 7-51 .
AMA Demir A , Şanlı Y . Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 6(11): 7-51.
Vancouver Demir A , Şanlı Y . Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 6(11): 7-51.
IEEE A. Demir ve Y. Şanlı , "Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 7-51, Haz. 2017