Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 205 - 232 2019-12-31

Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama
Determinants of Virtual Currency Values in Turkey: An Application on Bitcoin

YUSUF ÇOLAK [1] , Ali Rıza Sandalcılar [2]


Çalışmada Türkiye’deki seçili bir takım finansal değişkenlerle (USD, EURO, POUND, SDR, BİST 100, Cumhuriyet Altını, M1 ve M2 para arzları) sanal para birimi Bitcoin (BTC) arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda 2013-2019 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Analizler sonucunda değişkenlerin birinci farklarının durağan olduğu tespit edilmiş, diğer taraftan Bitcoin ile diğer finansal değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşmenin varlığı belirlenmiştir. Değişkenler arasında nedenselliğin araştırıldığı Granger Nedensellik testi ile de Bitcoin’in bağımlı değişken olduğu denklemde SDR ve USD ‘den BTC’ye doğru %5 anlamlılık düzeyinde; Euro ve BIST 100 değişkeninden BTC’ye doğru ise %10 anlamlılık seviyesinde bir nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.
In the study, selected by a number of financial variables in Turkey (USD, EURO, POUND, SDR, BİST 100, Republic gold, money supply M1 and M2) have examined the relationship between virtual currency Bitcoin. In this context, monthly data for 2013-2019 period were used. As a result of the analyses, the first differences of the variables were found to be stationary, while the existence of a long-term cointegration between Bitcoin and other financial variables was determined. The Granger Causality test, which investigates causality between variables, showed that there is a 5% significance level from SDR and USD to BTC and a 10% significance level from Euro and BIST 100 to BTC in the equation where Bitcoin is a dependent variable.
 • Akleylek, S., Yıldırım, H. M., & Tok, Z. Y. (2011). Kriptoloji ve Uygulama Alanları; Açık Anahtar Altyapısı ve Kayıtlı Elektronik Postalar. Popüler Bilim Dergisi(168), 1-27.
 • Ali, R., Barrdear, J., & Southgate, J. (2014). The Economics Of Digital Currencies. Bank of England Quarterly Bulletin, 54(3), 276-286.
 • Balcısoy, E. (2017). Yüksek Performanslı Bitcoin Madenciliği İçin SHA 256 Özet Algoritmasnın En İyilenmesi (Yüksek Lisans Tezi) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTez Merkezi adresinden edinilmiştir. Ankara.
 • Ball, L. (2012). Money, Banking And Financial Markets. London: Worth Publisher.
 • Berentsen, A., & Schär, F. (2018). A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies. Washington: Federal Reserve Bank Publishing.
 • Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, Technology, and Governance. Journal of Economic Perspectives, 29(2), 2013-238.
 • Bustillos, M. (2013, 4 1). New Yorker Ekonomi Bülteni. The Bitcoin Boom: https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/the-bitcoin-boom adresinden alındı
 • Coinmarketcap Cryptocurrency Market. (2019, 08 26). www.coinmarketcap.com adresinden alındı
 • Dadda, L., & Machetti, M. (2004). The Design of a High Speed ASIC Unit for the Hash Function SHA-256. Paris: Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition.
 • Dai, W. (1998). B-Money. http://www.weidai.com/bmoney.txt adresinden alındı
 • Dickey, D., & Fuller, W. (1979). Distribution Of The Estimators For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Journal Of American Statistical Association, 74(366), 427-461. Doğan, B., & Can, M. (2016). Küreselleşmenin Büyümeye Etkisi: Güney Kore Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 197-220.
 • Dooley, J. (2013). A Brief History Of Cryptology And Cryptographic Algorithms. İllinois: Springer Publishing.
 • Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cyrptocurrency. The New Palgrave Dictionary Of Economics, 12-23.
 • Farell, R. (2015). An Analysis of the Cryptocurrency Industry. Penn Libraries, University Of Pensylvania, 4(5), 1-23. 08 20, 2019 tarihinde http://repository.upenn.edu/wharton_research_scholars/130 adresinden alındı
 • Filipova, N. (2015). Blokchain – An Opportunity For Developing New Bussiness Models. Tsenov Academy of Economics , 75-92.
 • Franco, P. (2015). Understanding Bitcoin; Cryptography, Engineering and Economics. Cornwall, UK: Wiley Publishing.
 • Granger, C. (1969). Investigating Causal Relations By Economic Models And Cross Spectral Models. Econometrica(37), 424-438.
 • Grembowski, T., & Lien , R. (2002). Comparative analysis of the hardware implementations of hash functions SHA-1 and SHA-512. Sao Paolo: International Conference on Information Security Press.
 • Gujarati, D. N. (1999). Econometric Models, Techniques and Applications. London: Prentice Hall Publishing.
 • Gültekin, Y. (2017). Kripto Para Birimleri Ve Yatırım Arcı Olarak Kullanımları: Tarihsel Volatilitileri Bağlamında Bir Değerlendirme (Yüksek Lisans Tezi) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTez Merkezi adresinden edinilmiştir. Samsun.
 • Güven, V., & Şahinöz, E. (2018). Blokzincir, Kripto Paralar ve Bitcoin. İstanbul: Kronik Kitap Yayınları.
 • Houben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and blockchain. Antwerp: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies European Parliament.
 • Hubbard, G. (2002). Money, The Financial System And Economy. Boston: Addison Wesley Publishing.
 • IMF. (2019). İnternational Monetary Found: 10.08.2019 tarihinde www.imf.org/Data/Reports adresinden alındı
 • IMF. (2019). Özel Çekme Hakları (SDR). Washington: Uluslararası Para Fonu Dış İlişkiler Bölümü. https://www.imf.org/external/np/exr/facts/tur/sdrt.pdf adresinden alındı
 • İçellioğlu, Ş. C., & Öztürk, M. E. (2018). Bitcoin ile Seçili Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 2013-2017 Dönemi için Johansen Testi ve Granger Nedensellik Testi. Maliye ve Finans Yazıları, 51-70.
 • Mishkin, F. (2015). Money, Banking And Financial Markets. London: Pearson Education Publishing.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. www.bitcoin.org adresinden alındı
 • Nakamura , K., & Matsutani, H. (2017). An Based Hardware Caching for Blockchain. Bochum: FPGA Publishing.
 • Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., & Miller, A. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton: Princeton University Press.
 • Öçal, T. (1990). Para Teorisi. Ankara: Gazi Üniversitesi İİBF Yayınları.
 • Parker, L. (2017). Brave New Coin. 19.08.2019 tarihinde https://bravenewcoin.com/insights/bitcoin-spam-attack-stressed-network adresinden alınmıştır. adresinden alındı
 • Sandalcılar, A. R. (2012). Türkiye'de Kağıt Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındakiİlişki: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1-15).
 • Swan, M., & De Filippi, P. (2017). Toward A Philosophy Of Blockchain. Metaphilosophy Dergisi, 48(3), 603-619.
 • Tapscott, D. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business and the World. Massachusetts: Portfolio & Penguin Publishing.
 • Tarı, R. (2012). Ekonometri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları
 • Tarı, R. (2012). Ekonometri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • TÜBİTAK.(2019). TÜBİTAK Web Sitesi: https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html adresinden alındı
 • Varian, H. (2013). Business Standard: 22.08.2019 tarihinde https://www.business-standard.com/article/finance/not-particularly-optimistic-about-bitcoin-s-future-hal-varian-113121601025_1.html adresinden alınmıştır. adresinden alındı
 • Vlasov, A. (2017). The Evolution of E-Money. European Research Studies, 20(1), 215-224.
 • Yalta, Y. (2011). Para Teorisi ve Politikası Ders Notları. İstanbul, Türkiye: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Yerlikaya, T., & Buluş, E. (2006). Kripto Algoritmalarının Gelişimi ve Önemi. Denizli: TMMOB Yayınları.
 • Yücel, F., & Ata, Y. (2003). Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-13.
 • Zyskind , G., Nathan, O., & Pentland, A. (2015). Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data. Boston: IEEE CS Security and Privacy Workshops.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8004-6233
Yazar: YUSUF ÇOLAK
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9185-6968
Yazar: Ali Rıza Sandalcılar (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { rteusbe663920, journal = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2149-2239}, eissn = {2149-2239}, address = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü}, publisher = {Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {205 - 232}, doi = {}, title = {Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ÇOLAK, YUSUF and Sandalcılar, Ali Rıza} }
APA ÇOLAK, Y , Sandalcılar, A . (2019). Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (10) , 205-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteusbe/issue/50807/663920
MLA ÇOLAK, Y , Sandalcılar, A . "Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2019 ): 205-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteusbe/issue/50807/663920>
Chicago ÇOLAK, Y , Sandalcılar, A . "Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2019 ): 205-232
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama AU - YUSUF ÇOLAK , Ali Rıza Sandalcılar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 232 VL - 5 IS - 10 SN - 2149-2239-2149-2239 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama %A YUSUF ÇOLAK , Ali Rıza Sandalcılar %T Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama %D 2019 %J Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2149-2239-2149-2239 %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD ÇOLAK, YUSUF , Sandalcılar, Ali Rıza . "Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama". Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 10 (Aralık 2020): 205-232 .
AMA ÇOLAK Y , Sandalcılar A . Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama. RTEÜSBE. 2019; 5(10): 205-232.
Vancouver ÇOLAK Y , Sandalcılar A . Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 5(10): 232-205.