Amaç ve Kapsam

RUMELİ
İslâm Araştırmaları Dergisi
مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies

ISSN: 2564-7903


Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Trakya Üniversiteler Birliği İlahiyat Fakülteleri tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergi, 14 ülke ve 60’a yakın paydaştan oluşan Balkan Üniversiteler Birliği’ne üye üniversite kütüphanelerine gönderilir. İlk sayısı 2018 yılının Nisan ayında yayınlanan Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Balkan toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ilmi çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir. Farklı disiplinlerde çalışan ilim adamlarının sunacağı bilimsel, özgün ve akademik çalışmalara yer vermeyi amaç edinmektedir.

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Rumeli İslam, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça, İngilizce ve Balkan Dillerinden (Arnavutça ve Boşnakça) yazılan bilimsel çalışmalar da yayınlanır. Yabancı dildeki çalışmaların çalışma kabulü ve hakemlik süreçlerini rumelislam@trakya.edu.tr adlı resmi e-mailimiz üzerinden yapılır.

 

 RUMELİ

İslâm Araştırmaları Dergisi
مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies

ISSN: 2564-7903

Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi orijinal, daha önce yayınlanmamış farklı disiplinleri içeren Türkçe, İngilizce, Arapça ve balkan dillerinden hazırlanan araştırma ve makalelere açıktır. Dergi bunların yanı sıra sempozyum ve kitap değerlendirmelerini de yayınlamaktadır.

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;


Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;


İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Yayımlanma Ayları
Nisan Ekim
Son Güncelleme Zamanı: 14.05.2024 14:04:02

RUMELİ
İslâm Araştırmaları Dergisi
مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies
ISSN: 2564-7903