Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Emergence of Islamic Schools in Burkina Faso

Yıl 2019, Sayı 4, 76 - 85, 29.10.2019

Öz


Abstract


The idea of the emergence of the traditional Islamic (Quran) schools (Katatib) was launched during the reign of the Prophet (saw) and continued and developed during the reign of the caliphs, especially during the reign of Omar Ibn al-Khattab. Nevertheless, the caliphate that was established after the rule of the guided caliphs (khulafa-a al-rashidiin) took care of this schools and they eventually spread in all Islamic cities until they even reached in all parts of Africa. These schools were the first to be known to Africans even before the advent of colonialism. In this article, we talk about the emergence and development of these schools in Burkina Faso, the most important Islamic and Arabic books used in their curriculum, the problems they faced from the French colonialists and the role played by scholars and sheikhs in resisting the French colonialists and their selfless efforts to preserve their religion, their sanctities and their homeland.


Furthermore, the article also contains an overview of the state of Burkina Faso whereby we talk about its geographical location, the concept in its name, the date of entry of Islam and the proportion of all the religions in it. In addition to the most important information about this country that seems strange to many people in other continents.


Kaynakça

  • / Referencesالمصادر والمراجع 1) أبو غدة حسن عبد الغني. "دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي". بحث مقدم للمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، رياض، 2009م. 2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. البداية والنهاية. ج5 دار الفكر 1986م. 3) اتحاد طلاب بوركينا فاسو في ليبيا، بوركينا فاسو: خصائص ومميزات، 2006م. 4) زونغو سعيد. "تطور التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزيتونة بتونس، قسم الحضارة الإسلامية 2000-2001م. 5) سانفو تاسري. "الأدب العربي في بوركينا فاسو من خلال علماء منطقة سغبتنغا". بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإسلامية بنيجر لنيل درجة الإجازة العليا (ميتريز) سنة2012م. 6) الشيخ سانفو عبد الرحمن. المقابلة الشخصية في يوم الخميس الموافق: 18/10/2018م واغادوغو بوركينا فاسو. 7) سانا محمود. المقابلة الشخصية بتاريخ 20/10/2018م، واغادوغو بوركينا فاسو. 8) غنمي عم. "تطور التعليم الإسلامي في بوركينا فاسو". بحث مقدم لنيل درجة دبلوم العالي في مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا العالمية، 1993م. 9) القرآن الكريم. 10) كبوري عمر. "الدعوة وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو نموذجا". بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لطلبة وطالبات في السعودية، مدينة المنورة،2015م. 11) خالد حسن عبد الله. "التعليم العربي الإسلامي في نيجيريا". مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد (15) 2013م. 12) محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. ج2 دار الأرقم – بيروت. 13) محمد بن سحنون. آداب المعلمين. مكتبة الفقه المالكي1972م. 14) نابالوم موسى. تاريخ التربية والتعليم في بوركينا فاسو. 2013م.
  • Kaynakça
  • Ebû Gudde, Hasan Abdulgani. “Devru’l-Vakf fi Ta’zizi’t-Tekaddümi’l-Marifî”. Suudi Arabistan Üçüncü Bilimsel Konferansı, Riyad: 2009. İbn Kesîr, İsmail b Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Dâru’l-Fıkır, yrs.: 1986. İttihâdu Tullâbi Burkina Faso fî Libya. Burkina Faso: Ḥasâis ve Mümeyyizât. yrs.: 2006. Said, Zongo. Tatavuru’t-Ta’limi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkıya. Doktora Tezi, Zeytune Üniversitesi, Tunus: 2001. Tasire, Sanfo. el-Edebül-Arabî fi Burkina Faso min Hilali Ulamâi Mıntıkati Sgptenga. Lisans Tezi, Nijer İslam Üniversitesi, 2012. Abdurrahman, Sanfo. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 18.10.2018. Mahmut, Sana. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 20.10.2018. Ömer, Ganame. Tatavvuru’t-Ta’lîmi’l-İslâmî fi Burkina Faso. Mecelletü Dirâsâti İfrîkıya, (12), Hartum: 1995. Kur’an-ı Kerim. Ömer, Kabore. “ed-Da’ve ve Ahvâlü’d-Duât fi Garbi İfrîkıya: Burkina Faso Nemûzecen”. Suudi Arabistan Altıncı öğrenciler Bilimsel Konferansı, Medine: 2015. Hasan Abdullah, Halidd. et-Ta’lîmü’l Arab’il-İslamî fî Nijerya, Mecelletü Kıraâtı İfrikiye, (15), 2013. Kettânî, Muhammed İbn Abdulhay. Nizamü’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye el-Müsemmâ bi’t-Terâtîbil-İdâriyye. Daru’l-Erkâm, Beyrut: trs.. İbn Sehnûn, Muhammed. Âdâbu’l-Muallimîn, Mektebetü’l-Fıkhı’l-Mâlkî, yrs.: 1972. Musa, Nabalom. Târihu’t-Terbiye ve’t-Ta’lîm fî Burkina Faso. yrs.: 2013.

Burkina Faso'da İslâmî Eğitim Kurumlarının Ortaya Çıkışı

Yıl 2019, Sayı 4, 76 - 85, 29.10.2019

Öz

ÖZET

Küttab türü, eğitim öğretim müesseelerinin ana fikri, Hz Peygamber zamanında ortaya çıkmış ve Hz Ömer başta olmak üzere, Bütün Hulefai Raşidin döneminde devam etmiş ve daha da gelişmiştir.

Daha sonraki hilafet dönemlerinde bütün islam şehirlerine yayılan küttab, Afrika’ın fethiyle, kıtanın her tarafına kurulmuştur.  Kuttab/Ketatip,  işgal güçlerinin Afrikaya gelmeden önce tanıdığı ilk eğitim kurumlarıdır.  İslamın Bölgeye ulamasının hemen ardından kurulan İslami eğitim kurumları Küttab’larda bölge insanı hem dini hem de gerekli diğer eğitimi en güzel şekilde almıştır. Küttablarda görevleri eğitim elemanları, ondokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren eğitim seviyesini geliştirmek amacıyla önemli çalımalar yapmıştır. Eğitim programlarının yenilenmesi ve kalitenin artırlıması amacıyla yaptıkları çabaların bir kısmı Batılı eğitim kurumlarının bölgede açılmaya başlamasıyla sekteye uğramıştır.

Küttab/Ketakit okulları yöneticileri, öğretim elemanları ve öğrencileri ülkelerini işgal eden Fransız dömürgecilere ve onların getirdikleri eğitim sistemlerine karşı mücadele etmişler ve kendi kültürleri ve eğitim müesselerini korumak için mücadele etmişlerdir.

Bu makalede, once, kısaca Burina Faso’nu genel tarihinden söz edecek, daha sonra Burkina Faso'daki bu okulların ortaya çıkışı, gelişmeler ve Fransız işgalinden sonra  karşılaştığı sorunlar üzerinde durulacaktır.
Kaynakça

  • / Referencesالمصادر والمراجع 1) أبو غدة حسن عبد الغني. "دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي". بحث مقدم للمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، رياض، 2009م. 2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. البداية والنهاية. ج5 دار الفكر 1986م. 3) اتحاد طلاب بوركينا فاسو في ليبيا، بوركينا فاسو: خصائص ومميزات، 2006م. 4) زونغو سعيد. "تطور التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزيتونة بتونس، قسم الحضارة الإسلامية 2000-2001م. 5) سانفو تاسري. "الأدب العربي في بوركينا فاسو من خلال علماء منطقة سغبتنغا". بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإسلامية بنيجر لنيل درجة الإجازة العليا (ميتريز) سنة2012م. 6) الشيخ سانفو عبد الرحمن. المقابلة الشخصية في يوم الخميس الموافق: 18/10/2018م واغادوغو بوركينا فاسو. 7) سانا محمود. المقابلة الشخصية بتاريخ 20/10/2018م، واغادوغو بوركينا فاسو. 8) غنمي عم. "تطور التعليم الإسلامي في بوركينا فاسو". بحث مقدم لنيل درجة دبلوم العالي في مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا العالمية، 1993م. 9) القرآن الكريم. 10) كبوري عمر. "الدعوة وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو نموذجا". بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لطلبة وطالبات في السعودية، مدينة المنورة،2015م. 11) خالد حسن عبد الله. "التعليم العربي الإسلامي في نيجيريا". مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد (15) 2013م. 12) محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. ج2 دار الأرقم – بيروت. 13) محمد بن سحنون. آداب المعلمين. مكتبة الفقه المالكي1972م. 14) نابالوم موسى. تاريخ التربية والتعليم في بوركينا فاسو. 2013م.
  • Kaynakça
  • Ebû Gudde, Hasan Abdulgani. “Devru’l-Vakf fi Ta’zizi’t-Tekaddümi’l-Marifî”. Suudi Arabistan Üçüncü Bilimsel Konferansı, Riyad: 2009. İbn Kesîr, İsmail b Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Dâru’l-Fıkır, yrs.: 1986. İttihâdu Tullâbi Burkina Faso fî Libya. Burkina Faso: Ḥasâis ve Mümeyyizât. yrs.: 2006. Said, Zongo. Tatavuru’t-Ta’limi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkıya. Doktora Tezi, Zeytune Üniversitesi, Tunus: 2001. Tasire, Sanfo. el-Edebül-Arabî fi Burkina Faso min Hilali Ulamâi Mıntıkati Sgptenga. Lisans Tezi, Nijer İslam Üniversitesi, 2012. Abdurrahman, Sanfo. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 18.10.2018. Mahmut, Sana. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 20.10.2018. Ömer, Ganame. Tatavvuru’t-Ta’lîmi’l-İslâmî fi Burkina Faso. Mecelletü Dirâsâti İfrîkıya, (12), Hartum: 1995. Kur’an-ı Kerim. Ömer, Kabore. “ed-Da’ve ve Ahvâlü’d-Duât fi Garbi İfrîkıya: Burkina Faso Nemûzecen”. Suudi Arabistan Altıncı öğrenciler Bilimsel Konferansı, Medine: 2015. Hasan Abdullah, Halidd. et-Ta’lîmü’l Arab’il-İslamî fî Nijerya, Mecelletü Kıraâtı İfrikiye, (15), 2013. Kettânî, Muhammed İbn Abdulhay. Nizamü’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye el-Müsemmâ bi’t-Terâtîbil-İdâriyye. Daru’l-Erkâm, Beyrut: trs.. İbn Sehnûn, Muhammed. Âdâbu’l-Muallimîn, Mektebetü’l-Fıkhı’l-Mâlkî, yrs.: 1972. Musa, Nabalom. Târihu’t-Terbiye ve’t-Ta’lîm fî Burkina Faso. yrs.: 2013.

نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو

Yıl 2019, Sayı 4, 76 - 85, 29.10.2019

Öz


ملخص:

انطلقت فكرة نشأة الكتاتيب في عهد النبي (ص) واستمرت وتطورت في عهد الخلفاء الراشدين  خاصة في عهد عمر ابن الخطاب، وكل الخلافة الإسلامية التي قامت بعد حكم الخلفاء الراشدين اعتنت بالكتاتيب، لذلك انتشرت في كل المدن الإسلامية حتى وصلت إلى أفريقيا في جميع أطرافها، وهي أولى مدارس عرفها الأفارقة قبل مجيء الاستعمار، وحديثنا في هذه المقالة هي نشأة هذه المدارس في بوركينا فاسو وتطوراتها وأهم الكتب الإسلامية واللغة العربية التي تعتمد عليها في منهجها الدراسية، وكذلك ما واجهت هذه المدارس من المشاكل العدة من قبل الاحتلال الفرنسي، ودور العلماء والمشايخ في مقاومة المحتليين الفرنسيين وما بذلوها من الجهد للحفاظ على دينهم ومقدساتهم ووطنهم.

كما أنّ المقالة تتضمن نبذة عن دولة بوركينا فاسو كموقعها جغرافيا والمفهوم باسمها وتاريخ دخول الإسلام فيها ونسبة كل الأديان الموجودة فيها، إضافة إلى أهمّ المعلومات لهذه الدولة التي تبدو غريبا لدى كثير من أبناء القاراة الأخرى.


Kaynakça

  • / Referencesالمصادر والمراجع 1) أبو غدة حسن عبد الغني. "دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي". بحث مقدم للمؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، رياض، 2009م. 2) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري. البداية والنهاية. ج5 دار الفكر 1986م. 3) اتحاد طلاب بوركينا فاسو في ليبيا، بوركينا فاسو: خصائص ومميزات، 2006م. 4) زونغو سعيد. "تطور التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا". بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الزيتونة بتونس، قسم الحضارة الإسلامية 2000-2001م. 5) سانفو تاسري. "الأدب العربي في بوركينا فاسو من خلال علماء منطقة سغبتنغا". بحث مقدم إلى كلية اللغة العربية في جامعة الإسلامية بنيجر لنيل درجة الإجازة العليا (ميتريز) سنة2012م. 6) الشيخ سانفو عبد الرحمن. المقابلة الشخصية في يوم الخميس الموافق: 18/10/2018م واغادوغو بوركينا فاسو. 7) سانا محمود. المقابلة الشخصية بتاريخ 20/10/2018م، واغادوغو بوركينا فاسو. 8) غنمي عم. "تطور التعليم الإسلامي في بوركينا فاسو". بحث مقدم لنيل درجة دبلوم العالي في مركز البحوث والترجمة بجامعة إفريقيا العالمية، 1993م. 9) القرآن الكريم. 10) كبوري عمر. "الدعوة وأحوال الدعاة في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو نموذجا". بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لطلبة وطالبات في السعودية، مدينة المنورة،2015م. 11) خالد حسن عبد الله. "التعليم العربي الإسلامي في نيجيريا". مجلة قراءات إفريقية، المنتدى الإسلامي، العدد (15) 2013م. 12) محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني. نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. ج2 دار الأرقم – بيروت. 13) محمد بن سحنون. آداب المعلمين. مكتبة الفقه المالكي1972م. 14) نابالوم موسى. تاريخ التربية والتعليم في بوركينا فاسو. 2013م.
  • Kaynakça
  • Ebû Gudde, Hasan Abdulgani. “Devru’l-Vakf fi Ta’zizi’t-Tekaddümi’l-Marifî”. Suudi Arabistan Üçüncü Bilimsel Konferansı, Riyad: 2009. İbn Kesîr, İsmail b Ömer. el-Bidâye ve’n-Nihâye. Dâru’l-Fıkır, yrs.: 1986. İttihâdu Tullâbi Burkina Faso fî Libya. Burkina Faso: Ḥasâis ve Mümeyyizât. yrs.: 2006. Said, Zongo. Tatavuru’t-Ta’limi’l-İslâmî fî Garbi İfrîkıya. Doktora Tezi, Zeytune Üniversitesi, Tunus: 2001. Tasire, Sanfo. el-Edebül-Arabî fi Burkina Faso min Hilali Ulamâi Mıntıkati Sgptenga. Lisans Tezi, Nijer İslam Üniversitesi, 2012. Abdurrahman, Sanfo. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 18.10.2018. Mahmut, Sana. Kişisel Röportaj. Vagadugu, Burkina Faso: 20.10.2018. Ömer, Ganame. Tatavvuru’t-Ta’lîmi’l-İslâmî fi Burkina Faso. Mecelletü Dirâsâti İfrîkıya, (12), Hartum: 1995. Kur’an-ı Kerim. Ömer, Kabore. “ed-Da’ve ve Ahvâlü’d-Duât fi Garbi İfrîkıya: Burkina Faso Nemûzecen”. Suudi Arabistan Altıncı öğrenciler Bilimsel Konferansı, Medine: 2015. Hasan Abdullah, Halidd. et-Ta’lîmü’l Arab’il-İslamî fî Nijerya, Mecelletü Kıraâtı İfrikiye, (15), 2013. Kettânî, Muhammed İbn Abdulhay. Nizamü’l-Hukûmeti’n-Nebeviyye el-Müsemmâ bi’t-Terâtîbil-İdâriyye. Daru’l-Erkâm, Beyrut: trs.. İbn Sehnûn, Muhammed. Âdâbu’l-Muallimîn, Mektebetü’l-Fıkhı’l-Mâlkî, yrs.: 1972. Musa, Nabalom. Târihu’t-Terbiye ve’t-Ta’lîm fî Burkina Faso. yrs.: 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mahama KOUANDA>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5645-0612
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 9 Eylül 2019
Kabul Tarihi 27 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { rumeli617664, journal = {Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi}, issn = {2564-7903}, address = {Meydan Mahallesi, Kadirpaşa Mektep Sokağı No: 5 (Selimiye Camii arkası, Arkeoloji Müzesi yanı) İlahiyat Fakültesi 22030/Edirne}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2019}, number = {4}, pages = {76 - 85}, title = {نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو}, key = {cite}, author = {Kouanda, Mahama} }
APA Kouanda, M. (2019). نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو . Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi , (4) , 76-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli/issue/49780/617664
MLA Kouanda, M. "نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو" . Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (2019 ): 76-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli/issue/49780/617664>
Chicago Kouanda, M. "نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو". Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (2019 ): 76-85
RIS TY - JOUR T1 - Burkina Faso'da İslâmî Eğitim Kurumlarının Ortaya Çıkışı AU - MahamaKouanda Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 85 VL - IS - 4 SN - 2564-7903- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو %A Mahama Kouanda %T نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو %D 2019 %J Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi %P 2564-7903- %V %N 4 %R %U
ISNAD Kouanda, Mahama . "نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو". Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi / 4 (Ekim 2019): 76-85 .
AMA Kouanda M. نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslâm. 2019; (4): 76-85.
Vancouver Kouanda M. نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi. 2019; (4): 76-85.
IEEE M. Kouanda , "نشأة الكتاتيب في بوركينا فاسو", Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, sayı. 4, ss. 76-85, Eki. 2019

RUMELİ

İslâm Araştırmaları Dergisi

مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies

ISSN: 2564-7903