Yazım Kuralları

• Dergiye gönderilen yazılar İSNAD Atıf Sistemi'ne (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) göre hazırlanmalıdır. www.isnadsistemi.org
• Sayfa Düzeni
• Dergiye gönderilen yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üstten 3 cm, alt ve sağ ve soldan 2.5 cm kenar boşluğu bırakılarak 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır 1 cm girintili, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak, 11 punto Cambria yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
• Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce ve Arapça çalışmalar da kabul edilmektedir.
• Yazılarda aşağıdaki hususlara dikkate edilmelidir
1. Öz ve Abstract: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1, cm girintili (ilk satır girintisiz), iki yana yaslı, paragraftan sonra aralık bırakılmaksızın (sonra 6 nk) yazılır. Makalenin 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetine (Öz – Abstract) konuyu tanımlayan 5 Anahtar kelime ve Keywords (arada boşluk bırakmaksızın) mutlaka eklenmelidir.
2. Başlıklar: Makale adı büyük harfler ile (Türkçe ve İngilizce) metne ortalı olarak yazılmalıdır. Diğer tüm başlıklar kalın yazı tipiyle, metin gövdesi ile başlıklar arasında satır boşluğu bırakılmaksızın yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır. Başlık düzeni 1. (1.1., 1.2., 1.3), 2. (2.1., 2.2., 2.3.) şeklinde devam etmelidir.
3. Dipnotlar: 9 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 (tek) satır aralıklı, 0,25 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra aralıksız (6 nk) olarak yazılır.
4. Kaynakça: 11 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra (6 nk) yazılır.
5. Alıntılar tırnak içinde ve düz biçimde (italik kullanmaksızın) gösterilir. Üç satırdan uzun alıntılar ayrı paragraf halinde tırnak içerisinde, soldan 1 sağdan 1 cm girintili, ilk satır girintisiz, 10 punto olarak yazılır.
6. Metin ve dipnotlarda Arapça yazılan kelime ve kavramlar Times New Roman yazı karakteriyle yazılır.
7. Arapça yayımlanacak makaleler Traditional Arabic yazı karakteriyle, tek satır aralıklı, metin ve başlıklar 14 punto, dipnotlar 12 punto olarak yazılır.

8. Özet, kaynakça ve ekler dahil makale, 5000 kelimeden az; 8000 kelimeden çok olmamalıdır.