Dergi Kurulları

İMTİYAZ SAHİBİ

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü adına

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

Uşak Üniversitesi Rektörü

DERGİ SAHİBİ

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Dekanlığı adına

Prof. Dr. Ali YILMAZ

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Mehmet Saki ÇAKIR UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1216-7249 Türkiye
Tasavvuf

ALAN EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Mehmet ÜNAL UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8467-1113 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı, Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ramazan BULUT Uşak Üniversitesi 0000-0003-2457-2444 Türkiye
Din Sosyolojisi
Doç. Dr. Hikmet GÜLTEKİN UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9634-4681 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi M.rami AWWAD UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-5660-9857 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı

EDİTÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Mehmet ÜNAL UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8467-1113 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı, Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Bilim Felsefesi, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Mantık

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğretim Görevlisi Sadık SEYMEN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7110-1587 Türkiye
Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi M.rami AWWAD UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-5660-9857 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Hint Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Arap Dili ve Belagatı

SEKRETERYA

Dr. Arş. Gör. Tuğba ALTUNCU UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-1689-2088 Türkiye
Hadis
Dr. Arş. Gör. Abdullah ÇİMEN Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Hadis

MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Arş. Gör. Hilal SOLAKOĞLU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4745-0466 Türkiye
İslam Hukuku

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar, Uşak Üniversitesi ∣

Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Uşak Üniversitesi ∣

Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Ankara Üniversitesi ∣

Prof. Dr. Hasan Aksoy, Hakkari Üniversitesi ∣

Doç. Dr. Yusuf Eşit, Batman Üniversitesi ∣

Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ∣

Doç. Dr. Hüseyin Okur, Kocaeli Üniversitesi ∣

Doç. Dr. Mehmet Ünal, Uşak Üniversitesi ∣

Doç. Dr. Mehmet Saki Çakır, Uşak Üniversitesi ∣

Dr. Ramazan Emektar, Çankırı Karatekin Üniversitesi ∣