Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 126 - 129 2019-12-30

Differential Diagnosis in Rare Coagulation Disorders
Nadir Faktör Eksikliklerinde Ayırıcı Tanı

Mustafa BİLİCİ [1] , Serap KARAMAN [2]


Von Willebrand Disease (1/100,000), Hemophilia A (1/10,000) and Hemophilia B (1/30,000) account for 95-98% of bleeding disorders. Examples of rare bleeding disorders are “Platelet Diseases” and “Rare Coagulation Disorders” (RCD) which generally have a frequency of occurrence of 1/1,000,000. Due to the small number of cases, information on the epidemiology and clinical outcomes of RCDs is limited. For the same reason, it has not been possible to develop guidelines for classification and treatment. Rare factor deficiencies have similarities and differences with more well-known and common haemophilia. In this article, the differences between RCDs in the light of epidemiological data are discussed while treatment is not mentioned.
Tüm kanama bozukluklarının %95-98’ini Von Willebrand Hastalığı (1/100.000), hemofili A (1/10000) ve hemofili B (1/30000) oluşturmakta, nadir rastlanan kanama bozuklukları ise trombosit hastalıkları ve “nadir faktör eksiklikleri (NFE)” olup, genel olarak 1/1.000.000 sıklıkta rastlanır. Vaka sayılarının azlığı nedeniyle NFE’nin epidemiyolojisi ve klinik sonuçları hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Ayrıca yine aynı nedenle sınıflandırılması ve tedavisi için rehberler de geliştirilememiştir. Nadir faktör eksikliklerinin iyi bilinen ve sık görülen hemofililerle benzerlik ve farklılıkları mevcuttur. Bu yazıda epidemiyolojik veriler ışığında NFE’nin farklılıkları üzerinde durulmuş, tedaviye değinilmemiştir.
  • 1. Peyvandi, F., I. Garagiola, and E. Biguzzi, Advances in the treatment of bleeding disorders. J Thromb Haemost, 2016. 14(11): p. 2095-2106.
  • 2. Bolton-Maggs, P.H., The rare inherited coagulation disorders. Pediatr Blood Cancer, 2013. 60 Suppl 1: p. S37-40.
  • 3. Peyvandi, F., et al., Introduction. Rare bleeding disorders: general aspects of clinical features, diagnosis, and management. Semin Thromb Hemost, 2009. 35(4): p. 349-55.
  • 4. Menegatti, M. and R. Palla, Clinical and laboratory diagnosis of rare coagulation disorders (RCDs). Thromb Res, 2019. 5. Mannucci, P.M., S. Duga, and F. Peyvandi, Recessively inherited coagulation disorders. Blood, 2004. 104(5): p. 1243-52.
  • 6. Peyvandi, F., T. Kunicki, and D. Lillicrap, Genetic sequence analysis of inherited bleeding diseases. Blood, 2013. 122(20): p. 3423-31.
  • 7. Goodeve, A.C., et al., Genetics of haemostasis. Haemophilia, 2012. 18 Suppl 4: p. 73-80.
  • 8. Palla, R., F. Peyvandi, and A.D. Shapiro, Rare bleeding disorders: diagnosis and treatment. Blood, 2015. 125(13): p. 2052-2061.
  • 9. Mumford, A.D., et al., Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders: a United Kingdom Haemophilia Centre Doctors’ Organization guideline on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol, 2014. 167(3): p. 304-26.
  • 10. Peyvandi, F., M. Menegatti, and R. Palla, Rare bleeding disorders: worldwide efforts for classification, diagnosis, and management. Semin Thromb Hemost, 2013. 39(6): p. 579-84.
  • 11. Türk Hematoloji Derneği, Nadir faktör eksiklikleri, Tanı ve tedavi klavuzu. Eylül 2013.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2393-1532
Yazar: Mustafa BİLİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, HEMATOLOJİ, ONKOLOJİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7428-3897
Yazar: Serap KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

APA BİLİCİ, M , KARAMAN, S . (2019). Nadir Faktör Eksikliklerinde Ayırıcı Tanı. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi , 2 (3) , 126-129 . DOI: 10.26650/JARHS2019-650402