PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuk Kliniklerinde Çekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 3, 100 - 105, 01.08.2016

Öz

OzetAmaç: Günümüzde radyasyona maruziyetle oluşabilecek riskleri geri döndürebilecek bir yöntem henüz yoktur. Bu nedenle tanı ve tedavi için x ışınları kullanırken “A(s) L(ow) A(s) R(easonably) A(chievable)”, yani “mümkün olan en az dozla bu işi başarmak” prensibini kullanmak önemlidir. Çocuk kliniğimizde tanısal amaçlı çekilen direk radyografileri bu amaçla kantitatif olarak değerlendirdik. Materyal ve Metod: Üniversite hastanemiz çocuk kliniklerinde (poliklinik-servis-yoğun bakım) ocak 2015 başından mart 2015 sonuna kadar muayene edilip tanısal amaçlı direk radyografi çekilen hastalar retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hasta listesi otomasyon üzerinden elde edildi. Onüç farklı hekime ait çekim istekleri vardı. Hasta listesine uyan radyoloji görüntüleri PACS (Picture Archiving and Communication System) sistemi üzerinden DICOM formatında klasöre yedeklendi. Elde edilen görüntüler OsiriX adlı açık kaynak yazılım ile işlenerek sınıflandırıldı. Veritabanı sıralandı. Bu veritabanı ikiye ayrılarak iki ayrı radyoloji uzmanınca BASICS (Beam-Dozlama, Artefact-Artefakt, Shielding-Koruma, Immobilization-Sabitleme, Collimation-Kolimasyon, Structures-Yapıların uygunluğu) prensiplerine göre değerlendirildi. Sonuçlar bilgisayar ortamında istatistiksel olarak yorumlandı. Bulgular: Çalışmaya toplam 552 hastadan elde edilen 711direk radyografi alındı. Hastaların yaş aralıkları bir gün ila 18 yıl aralığında idi. 158 hastaya birden fazla film çekilmişti. Çekilen grafiler ağırlıklı olarak Akciğeri görüntüleme amaçlıydı. Bunun yanında ayakta direk batın, Water’s, el bilek grafisi gibi muhtelif grafiler vardı. 711 çekimin %74 (n=528)’inde KVP değeri vardı. Beam (Dozlama)’ın diğer bileşenleri olan Part Thickness(cm),mA, Time,mAs, SID, IR size, Exposure Indicator (EI) verileri grafilerin hiçbirinin metadatasında yoktu. Yüzde beş (n=36) vakada artefact (artefakt) gözlendi. Sadece 4 vakada (<%1) shielding (koruma) yapılmıştı. Immobilisation (sabitleme) oranı %98 (n=698) oranında uygundu. %48(n=342) vakada uygun collimation (kolimasyon) vardı. Diğerleri yetersiz idi. Dijital cropping (kesme) sadece 32 çekimde uygulanmıştı (%4.5). Vakaların %90’ında (n=639) grafide olası gereken structures tamdı, yani grafide görülmesi istenen organlar çekim alanında görünüyordu. Sonuçlar: Beam (dozlama)ya ait metadatanın olmadığını görünce çekim senaryolarını izledik. Tüm çekimler öncesi bu değerler giriliyordu. Ancak konunun önemi üretici firmalarca bilinmediğinden veri tabanına kaydedilmediği belirlendi. Bulgularda da görüldüğü gibi BASICS prensiplerinin immobilizasyon dışındaki tüm bileşenleri iyileştirmeye açıktır. Farkındalık oluşması gerekenler çocuk hekimleri başta olmak üzere radyoloji teknisyenleri, radyoloji doktorları ve yöneticilerdir. Konunun çözümü ölçme, değerlendirme, planlama ve uygulamayla olacaktır. Çalışmamızın sonunda, kurumumuzda BASICS eğitim çalışmalarına başlanmıştır.

Kaynakça

 • Norton CL. The X-Rays in Medicine and Surgery. Science. 1896;3(72):730-1.
 • Dorfman AL, Fazel R, Einstein AJ, Applegate KE, Krumholz HM, Wang Y, et al. Use of medical imaging procedures with ionizing radiation in children: a population-based study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(5):458-64.
 • Wagner LK, Eifel PJ, Geise RA. Potential biological effects following high X-ray dose interventional procedures. J Vasc Interv Radiol. 1994;5(1):71-84.
 • Don S. Radiosensitivity of children: potential for overexposure in CR and DR and magnitude of doses in ordinary radiographic examinations. Pediatr Radiol. 2004;34 Suppl 3:S167-72; discussion S234-41.
 • Willis CE, Slovis TL. The ALARA concept in pediatric CR and DR: dose reduction in pediatric radiographic exams--a white paper conference executive summary. Pediatr Radiol. 2004;34 Suppl 3:S162-4.
 • Don S, Goske MJ, John S, Whiting B, Willis CE. Image Gently pediatric digital radiography summit: executive summary. Pediatr Radiol. 2011;41(5):562-5.
 • Seibert JA, Morin RL. The standardized exposure index for digital radiography: an opportunity for optimization of radiation dose to the pediatric population. Pediatr Radiol. 2011;41(5):573-81.
 • Rosset A, Spadola L, Ratib O. OsiriX: an open-source software for navigating in multidimensional DICOM images. J Digit Imaging. 2004;17(3):205-16.
 • Jurado-Roman A, Sanchez-Perez I, Lozano Ruiz-Poveda F, Lopez-Lluva MT, Pinilla-Echeverri N, Moreno Arciniegas A, et al. Effectiveness of the implementation of a simple radiation reduction protocol in the catheterization laboratory. Cardiovasc Revasc Med. 2016;17(5):328-32.
 • Cohen MD, Markowitz R, Hill J, Huda W, Babyn P, Apgar B. Quality assurance: a comparison study of radiographic exposure for neonatal chest radiographs at 4 academic hospitals. Pediatr Radiol. 2012;42(6):668-73.
 • Morrison G, John SD, Goske MJ, Charkot E, Herrmann T, Smith SN, et al. Pediatric digital radiography education for radiologic technologists: current state. Pediatr Radiol. 2011;41(5):602-10.

A qualitative evaluation of direct radiography in pediatric clinics

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 3, 100 - 105, 01.08.2016

Öz

AbstractPurpose: No method exists today that reverses the risks of exposure to radiation. Because of this, it is important to abide by the principle of A(s) L(ow) A(s) R(easonably) A(chievable) when dealing with X-rays in diagnosis and treatment. We made a qualitative evaluation of direct radiography taken for diagnostic purposes in our pediatric clinic. Materials and Methodology: The direct radiographs taken for diagnostic purposes from patients presenting at our university hospital's pediatric clinics (polyclinic-service floor-intensive care) over the period from the beginning of January 2015 to the end of March 2015 were retrospectively assessed in the study. A list of patients was obtained from the computer records. Thirteen different physicians had ordered the radiography. The radiological images matching the patient list were filed via PACS (Picture Archiving and Communication System) in the DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) format. The images obtained were processed and classified with the open-source software OsiriX. The database was subsequently formatted. Dividing the database into two sections, two separate radiologists evaluated it according to the BASICS (Beam, Artifact, Shielding, Immobilization, Collimation, Structures) principles. The results were statistically interpreted in the electronic medium. Results: The study made use of 711 direct radiographs obtained from a total of 552 patients. The patients' ages ranged from 1 day to 18 years. More than one imaging had been made for 158 of the patients. A large majority of the radiography had been taken for the purpose of lung imaging. In addition to these, the radiography also included among others, standing direct abdominal radiographs, Waters views, and wrist radiographs. Seventy-four percent (n=528) of 711 of the imaging had kVp values. The metadata for the radiography did not include data for the other components of the beam or dose, namely Part Thickness (cm), mA, Time, mAs, SID, IR size, Exposure Indicator (EI). Artifacts were observed in five percent (n=36) of the cases. Shielding had been performed in only 4 (<1%) of the cases. The immobilization rate was optimal in 98% (n=698) of the cases. Collimation was optimal in 48% (n=342) of the cases. The other cases were deficient. Digital cropping had been performed in only 32 of the imaging (4.5%). In 90% (n=639) of the cases, all possible structures were complete in the radiography; in other words, the organs that had been aimed at were present. Conclusions: We tracked the imaging scenarios of cases in which beam (dosing) metadata were not available. Metadata values were entered prior to all imaging. It was seen however that the values had not been recorded in the database because of the manufacturers' unawareness of the importance of the matter. As can be seen in the study's results, all of the components of the BASICS principles outside of immobilization are open to improvement. Awareness must be raised, particularly in pediatricians, as well as radiology technicians, radiologists and administrators. The matter can be resolved with a program of measuring, evaluating, planning and implementation. The result of our study was that BASICS training began at our institution.

Kaynakça

 • Norton CL. The X-Rays in Medicine and Surgery. Science. 1896;3(72):730-1.
 • Dorfman AL, Fazel R, Einstein AJ, Applegate KE, Krumholz HM, Wang Y, et al. Use of medical imaging procedures with ionizing radiation in children: a population-based study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(5):458-64.
 • Wagner LK, Eifel PJ, Geise RA. Potential biological effects following high X-ray dose interventional procedures. J Vasc Interv Radiol. 1994;5(1):71-84.
 • Don S. Radiosensitivity of children: potential for overexposure in CR and DR and magnitude of doses in ordinary radiographic examinations. Pediatr Radiol. 2004;34 Suppl 3:S167-72; discussion S234-41.
 • Willis CE, Slovis TL. The ALARA concept in pediatric CR and DR: dose reduction in pediatric radiographic exams--a white paper conference executive summary. Pediatr Radiol. 2004;34 Suppl 3:S162-4.
 • Don S, Goske MJ, John S, Whiting B, Willis CE. Image Gently pediatric digital radiography summit: executive summary. Pediatr Radiol. 2011;41(5):562-5.
 • Seibert JA, Morin RL. The standardized exposure index for digital radiography: an opportunity for optimization of radiation dose to the pediatric population. Pediatr Radiol. 2011;41(5):573-81.
 • Rosset A, Spadola L, Ratib O. OsiriX: an open-source software for navigating in multidimensional DICOM images. J Digit Imaging. 2004;17(3):205-16.
 • Jurado-Roman A, Sanchez-Perez I, Lozano Ruiz-Poveda F, Lopez-Lluva MT, Pinilla-Echeverri N, Moreno Arciniegas A, et al. Effectiveness of the implementation of a simple radiation reduction protocol in the catheterization laboratory. Cardiovasc Revasc Med. 2016;17(5):328-32.
 • Cohen MD, Markowitz R, Hill J, Huda W, Babyn P, Apgar B. Quality assurance: a comparison study of radiographic exposure for neonatal chest radiographs at 4 academic hospitals. Pediatr Radiol. 2012;42(6):668-73.
 • Morrison G, John SD, Goske MJ, Charkot E, Herrmann T, Smith SN, et al. Pediatric digital radiography education for radiologic technologists: current state. Pediatr Radiol. 2011;41(5):602-10.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Gürbüz AKÇAY>
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Muğla, Turkey.


Bünyamin GÜNEY Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Muğla, Turkey.


Mehmet DEVEER Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Muğla, Turkey.


Yaşar TOPAL Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Muğla, Turkey.

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Akçay, G. , Güney, B. , Deveer, M. & Topal, Y. (2016). Çocuk Kliniklerinde Çekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 3 (3) , 100-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46736/586251
INDEX: “Index Copernicus, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL,EuroPub, Sobiad, Asos Index, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,Türkiye Atıf Dizini ve Araştırmax...
Creative Commons License


Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.