PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Teleradyoloji web uygulaması ile güçlendirilmiş açık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerçek bir hastane uygulaması

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 50 - 55, 01.01.2016

Öz

OzetAmaç: Görüntüleme yöntemleri modern tıbbın temel tanı araçlarındandır. Görüntüleme cihazları ve hasta talepleri hızla artmaktadır. Ancak elde edilen görüntüleri değerlendirebilecek profesyonel uzman hekim sayısı yetersizdir. Bu talebe cevap verebilmek için bir teleradyoloji uygulaması geliştirmeyi amaçladık. Materyal ve metot: Yaklaşık 130000 nüfuslu bölgeye hizmet veren Muğla Milas Devlet Hastanesi (MDH) ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesi (SDH) arasında açık kaynak kodlu Osirix yazılımı kullanılarak Teleradyoloji bağlantısı yapılmıştır. MDH’deki Magnetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi (MG) cihazlarındaki görüntüler dicom standartları ile SDH’deki Osirix yüklü iş istasyonuna aktarıldı. Görüntüler SDH radyoloji uzmanlarınca raporlanarak e-posta ile gönderilmiştir. Sistemin kurulum maliyeti 4000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bulgular: 2015 Kasım ayından 2016 Nisan ayına kadar aylık 2000 adet MR, BT ve MG görüntüsü aktarılmış ve raporlanmıştır. Bu süreçte sistemde teknik arıza ve hasta güvenliğini tehdit eden bildirim olmamıştır. Sonuç: Açık kaynak yazılımları kullanılarak yapılan tele radyoloji güvenli ve maliyet etkin bir sistem olabilmekte, uzman hekim kaynaklarımızı esnek ve verimli kullanmamızı kolaylaştırabilmektedir.

Kaynakça

 • A. Martinon, M.A. Le Pogam, N. Boublay, C. Ganne, A. Ben Cheikh, C. Buron, V. Thomson, Y. Berthezène, C. Journé, «Teleradiology saves times in cases of vital emergencies: A comparative study with on-call radiology in two urban medium-sized French hospitals,» European Research in Telemedicine, cilt 3, no. 4, pp. 151-160, 2014.
 • J. H. Thrall, «Teleradiology Part I. History and Clinical,» Radiology, cilt 243, no. 3, pp. 613-617, 2007.
 • P. D. Maio, L. M. White, R. Bleakney, R. J. Menezes ve J. Theodoropoulos, «Diagnostic Accuracy of an iPhone DICOM Viewer for the Interpretation of Magnetic Resonance Imaging of the Knee,» Clin J Sport Med, cilt 24, no. 4, pp. 308-314, 2014.
 • S. John, A. C. C. Poh, T. C. C. Lim, E. H. Y. Chan ve L. R. Chong, «The iPad Tablet Computer for Mobile On-Call Radiology Diagnosis? Auditing Discrepancy in CT and MRI Reporting,» J Digit Imaging, cilt 25, pp. 628-634, 2012.
 • N. B. Ayhan Ozan Yilmaz, «Integration of Federated Medical Systems for Vendor Neutral Image Access in Teleradiology Applications,» %1 içinde e-Health – For Continuity of Care, IOS Press, 2014, pp. 538 - 542.
 • Gianluca Valeri, Francesco Antonino Mazza, Stefania Maggi, Daniele Aramini, Luigi La Riccia, Giovanni Mazzoni, Andrea Giovagnoni, «Open source software in a practical approach for post processing of radiologic images,» La radiologia medica, cilt 120, no. 3, pp. 309-323, 2015.
 • Osman Ratib, Antoine Rosset, Joris Heuberger, «Open Source software and social networks: Disruptive alternatives for medical imaging,» European Journal of Radiology, cilt 78, no. 2, pp. 259-265, 2011.
 • H. M. S. Shamshuddin, «Use of OsiriX in developing a digital radiology teaching library,» Clinical Radiology, cilt 69, no. 10, pp. 373-380, 2014.
 • A. F. Choudhri ve M. G. Radvany, «Initial Experience with a Handheld Device Digital Imaging and Communications in Medicine Viewer: OsiriX Mobile on the iPhone,» Journal of Digital Imaging, cilt 24, no. 2, pp. 184-189, 2011.
 • «OsiriX Imaging Software,» [Çevrimiçi]. Available: http:// www.osirix-viewer.com/AboutOsiriX.html.
 • «System Usability Scale (SUS),» [Çevrimiçi]. Available: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/ system-usability-scale.html. [Erişildi: 23 05 2016].
 • N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi, 2005.
 • A. Y. Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005.

Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 50 - 55, 01.01.2016

Öz

AbstractPurpose: Diagnostic imaging methods are one of the main tools of modern medicine. Imaging equipment and patient demand is increasing rapidly. However, the number of medical professionals to evaluate the resulting images is inadequate. To answer this demand, we aimed to use Teleradiology. Materials and Methods: Teleradiology connection between Muğla Milas State Hospital (MDH) that serves approximately 130,000 populations and Denizli Servergazi State Hospital (SDH) is made using open source OsiriX software. Digital images obtained from Magnetic Resonance (MRI), Computed Tomography (CT) and mammography (MG) devices in MDH have been transferred to OsiriX installed workstation in SDH using the DICOM standards. Images are reported by SDH radiology doctors and were sent by e-mail. The installation cost of the system was realized as TL 4,000. Results: From November 2015 until the end of April 2016 monthly 2,000 MR, CT and MG image transferred and reported. This process has not been notified that threaten patient safety and any technical problems in the system. Conclusion: Teleradiology system made using an open source software may be safe and cost effective. It may facilitate use our resource of medical professionals flexibly and efficiently.

Kaynakça

 • A. Martinon, M.A. Le Pogam, N. Boublay, C. Ganne, A. Ben Cheikh, C. Buron, V. Thomson, Y. Berthezène, C. Journé, «Teleradiology saves times in cases of vital emergencies: A comparative study with on-call radiology in two urban medium-sized French hospitals,» European Research in Telemedicine, cilt 3, no. 4, pp. 151-160, 2014.
 • J. H. Thrall, «Teleradiology Part I. History and Clinical,» Radiology, cilt 243, no. 3, pp. 613-617, 2007.
 • P. D. Maio, L. M. White, R. Bleakney, R. J. Menezes ve J. Theodoropoulos, «Diagnostic Accuracy of an iPhone DICOM Viewer for the Interpretation of Magnetic Resonance Imaging of the Knee,» Clin J Sport Med, cilt 24, no. 4, pp. 308-314, 2014.
 • S. John, A. C. C. Poh, T. C. C. Lim, E. H. Y. Chan ve L. R. Chong, «The iPad Tablet Computer for Mobile On-Call Radiology Diagnosis? Auditing Discrepancy in CT and MRI Reporting,» J Digit Imaging, cilt 25, pp. 628-634, 2012.
 • N. B. Ayhan Ozan Yilmaz, «Integration of Federated Medical Systems for Vendor Neutral Image Access in Teleradiology Applications,» %1 içinde e-Health – For Continuity of Care, IOS Press, 2014, pp. 538 - 542.
 • Gianluca Valeri, Francesco Antonino Mazza, Stefania Maggi, Daniele Aramini, Luigi La Riccia, Giovanni Mazzoni, Andrea Giovagnoni, «Open source software in a practical approach for post processing of radiologic images,» La radiologia medica, cilt 120, no. 3, pp. 309-323, 2015.
 • Osman Ratib, Antoine Rosset, Joris Heuberger, «Open Source software and social networks: Disruptive alternatives for medical imaging,» European Journal of Radiology, cilt 78, no. 2, pp. 259-265, 2011.
 • H. M. S. Shamshuddin, «Use of OsiriX in developing a digital radiology teaching library,» Clinical Radiology, cilt 69, no. 10, pp. 373-380, 2014.
 • A. F. Choudhri ve M. G. Radvany, «Initial Experience with a Handheld Device Digital Imaging and Communications in Medicine Viewer: OsiriX Mobile on the iPhone,» Journal of Digital Imaging, cilt 24, no. 2, pp. 184-189, 2011.
 • «OsiriX Imaging Software,» [Çevrimiçi]. Available: http:// www.osirix-viewer.com/AboutOsiriX.html.
 • «System Usability Scale (SUS),» [Çevrimiçi]. Available: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/ system-usability-scale.html. [Erişildi: 23 05 2016].
 • N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi, 2005.
 • A. Y. Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Gürbüz AKÇAY Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla.


Osman ÖZKARACA Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Muğla.


Bünyamin GÜNEY Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Muğla.

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akçay, G. , Özkaraca, O. & Güney, B. (2016). Teleradyoloji web uygulaması ile güçlendirilmiş açık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerçek bir hastane uygulaması . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 3 (1) , 50-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46739/586296
INDEX: “Index Copernicus, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL,EuroPub, Sobiad, Asos Index, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,Türkiye Atıf Dizini ve Araştırmax...
Creative Commons License


Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.