Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Diyet Lifi Tüketim Sıklığı ile Kolon Kanseri Arasındaki İlişki

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 4, 245 - 251, 01.12.2020

Öz

Bu çalışma, kolon kanseri hastalarının çalışması, premorbid diyet lifi tüketimi ve kolon kanseri prevalansını belirlemek için ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır. 2013 yılı Ocak-Eylül aylarında, 65 kolon kanseri hastası olan 65 hasta arasında, 65 sağlıklı yetişkin toplam 130 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Demografik veriler ve gıda tüketim sıklığı ile ilgili olguların hazırlayıcı bir anket formu ile elde edilmiştir. Ağırlık ve boy ölçüldü. Vücut kitle indeksi hesaplandı. Kolon kanseri olan hastaların yaş ortalaması kontrol grubunda 48 ± 2.4 iken 37 ± 3.6 yıl idi. Kontrol grubundaki bireyler arasında vücut kitle indeksi, kolon kanseri ve obezite oranları sırasıyla:% 50.6,% 29.3 idi. Kolon kanseri olan hastalarda kontrol grubunda obezite, halsizlik oranı daha yüksekti. Kolon kanserli hastaların kuru baklagillerdeki sebzeler kontrol grubuna göre daha sık görülürken, sebzeler, meyveler ve yağlı tohumlar daha az tüketilmektedir (p <0.05). 25-35 g / gün kolon kanserinden korunmak için tavsiye edilen liflerin ihtiyaçlarını karşılamak için, lif bakımından zengin gıdaların daha sık tüketilmesi ve daha kapsamlı çalışmaların sonuçlarıyla desteklenmesinin faydalı olduğu düşünülmüştür.

Kaynakça

 • 1. Aydin A. (2009). Cancer and Nutrition. Pediatric Oncology Book. Section, 112,353-1377.
 • 2. Lattimer JM, Haub MD. (2010). Effect of dietary fiber and its components on metabolic health. Nutrients, 2,1266-1289.
 • 3. Yildiz K.(2008). Investigation of Prognostic Factors in Stage I-III Colon Cancer. Trakya University Faculty of Medicine. Department of Internal Medicine. Edirne, Thesis, 3-55.
 • 4. Donald JM. (2012). Agric. Influence of Dietary Phytochemicals and Microbiota on Colon Cancer Risk. Food Chem, 60(27), 6728–6735
 • 5. Mahan LK. (2008). Escott Stump S. Krause’s Food and Nutrition Therapy, 12. Edition.
 • 6. Erman Y. (2007). Knowledge and Beliefs of Men and Women on the Relationship between Diet and Cancer. Ankara University School of Home Economics. Scientific Studies and Research Publications, 16.
 • 7. İbrahim N. (2007). Cancer causos and control-dietary fiber and colorectal cancer risk: the multiethnic cohort study. Cancer Causos Control, 18(7), 753-764.
 • 8. Dagfinn A. (2011) The British Medical Journal - Dietaryfibre, wholegrains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ, 343-6617.
 • 9. Jennifer L. (2005). Cancer Causos and Control – Dietary intakes of fruit, vegetables, and fiber, and risk of colorectal cancer in a prospective cohort of women (United States). Cancer Causos Control, 16(3), 225-233.
 • 10. Pirjo P. (2002). Cancer causos and control-dietand risk of colorectal cancer in a cohort of finnish men. Nutriotanal Sciences, 10(5):387-396.
 • 11. Christina B. (2010). Dietary fiber and colorectalcancer risk: a nested case-control study using food diaries. Journal of The National Cancer İnstute, 102(9), 614-626.
 • 12. Rachel R. (2013). The Epidemiologic Evidence and Potential Biological Mechanisms for a Protective Effect of Dietary Fiber on the Risk of Colorectal Cancer. Curr Nutr Rep, 2, 63-70.
 • 13. Mol S. (2008). Fish Oil Consumption and Its Effects on Human Health. Journal of Fisheries Sciences, 2(4), 601-607.
 • 14. Donald JM. (2012). Influence of Dietary Phytochemicals and Microbiota on Colon Cancer Risk, Agric. Food Chem, 60(27), 6728–6735.
 • 15. Dülger D. (2011). Dietary Fiber Properties and Health Effects. Journal of Uludağ University Faculty of Agriculture, 25 (2),147-157.
 • 16. Kuchiba A, Morikawa T, Yamauchi M, Imamura Y, Liao X. (2012) Body Mass Index and Risk of Colorectal Cancer According to Fatty Acid Synthase Expression in the Nurses’ Health Study. JNCI, 104(5), 415-420.
 • 17. Eheman C, Henley JH, Ballard-Barbash R, Eric J, Jacobs J, Schymura MJ. (2012). Annual Report to the Nation on the status of cancer, 1975-2008, featuring cancers associated with excess weight and lack of sufficient physical activity. Cancer, 118(9), 2338–2366.
 • 18. Christina B. (2010). Dietary Fiber andColorectalCancer Risk: A Nested Case–Control Study Using Food Diaries. Journal of the National Cancer Instute, 102(9), 614-626.

The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 4, 245 - 251, 01.12.2020

Öz

The study of colon cancer patients, to determine the prevalence of premorbid dietary fiber consumption and colon cancer was conducted to investigate the relationship. Working in the January-September 2013, between 65 hospitalized patients with colon cancer, 65 healthy adults was conducted on a total of 130 individuals. Of cases related to demographics and frequency of food consumption data were obtained with a preprepared questionnaire. Weight and height were measured. Body mass index was calculated. The mean age of patients with colon cancer was 48 ± 2.4 in the control group was 37 ± 3.6 years. Body mass index, colon cancer and obesity rates among individuals in the control group, respectively: 50.6%, 29.3%, respectively. Among patients with colon cancer, obesity, weakness rate was higher in the control group. Dried leguminous vegetables of patients with colon cancer more frequently than in the control group, whereas vegetables, fruits and oil seeds are consumed less frequently observed (p<0.05). 25-35 g/day recommended for protection from colon cancer to meet the requirements of the fibers, fiber-rich foods more often for it to be consumed and supported by the results of more extensive studies were considered to be useful.

Kaynakça

 • 1. Aydin A. (2009). Cancer and Nutrition. Pediatric Oncology Book. Section, 112,353-1377.
 • 2. Lattimer JM, Haub MD. (2010). Effect of dietary fiber and its components on metabolic health. Nutrients, 2,1266-1289.
 • 3. Yildiz K.(2008). Investigation of Prognostic Factors in Stage I-III Colon Cancer. Trakya University Faculty of Medicine. Department of Internal Medicine. Edirne, Thesis, 3-55.
 • 4. Donald JM. (2012). Agric. Influence of Dietary Phytochemicals and Microbiota on Colon Cancer Risk. Food Chem, 60(27), 6728–6735
 • 5. Mahan LK. (2008). Escott Stump S. Krause’s Food and Nutrition Therapy, 12. Edition.
 • 6. Erman Y. (2007). Knowledge and Beliefs of Men and Women on the Relationship between Diet and Cancer. Ankara University School of Home Economics. Scientific Studies and Research Publications, 16.
 • 7. İbrahim N. (2007). Cancer causos and control-dietary fiber and colorectal cancer risk: the multiethnic cohort study. Cancer Causos Control, 18(7), 753-764.
 • 8. Dagfinn A. (2011) The British Medical Journal - Dietaryfibre, wholegrains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ, 343-6617.
 • 9. Jennifer L. (2005). Cancer Causos and Control – Dietary intakes of fruit, vegetables, and fiber, and risk of colorectal cancer in a prospective cohort of women (United States). Cancer Causos Control, 16(3), 225-233.
 • 10. Pirjo P. (2002). Cancer causos and control-dietand risk of colorectal cancer in a cohort of finnish men. Nutriotanal Sciences, 10(5):387-396.
 • 11. Christina B. (2010). Dietary fiber and colorectalcancer risk: a nested case-control study using food diaries. Journal of The National Cancer İnstute, 102(9), 614-626.
 • 12. Rachel R. (2013). The Epidemiologic Evidence and Potential Biological Mechanisms for a Protective Effect of Dietary Fiber on the Risk of Colorectal Cancer. Curr Nutr Rep, 2, 63-70.
 • 13. Mol S. (2008). Fish Oil Consumption and Its Effects on Human Health. Journal of Fisheries Sciences, 2(4), 601-607.
 • 14. Donald JM. (2012). Influence of Dietary Phytochemicals and Microbiota on Colon Cancer Risk, Agric. Food Chem, 60(27), 6728–6735.
 • 15. Dülger D. (2011). Dietary Fiber Properties and Health Effects. Journal of Uludağ University Faculty of Agriculture, 25 (2),147-157.
 • 16. Kuchiba A, Morikawa T, Yamauchi M, Imamura Y, Liao X. (2012) Body Mass Index and Risk of Colorectal Cancer According to Fatty Acid Synthase Expression in the Nurses’ Health Study. JNCI, 104(5), 415-420.
 • 17. Eheman C, Henley JH, Ballard-Barbash R, Eric J, Jacobs J, Schymura MJ. (2012). Annual Report to the Nation on the status of cancer, 1975-2008, featuring cancers associated with excess weight and lack of sufficient physical activity. Cancer, 118(9), 2338–2366.
 • 18. Christina B. (2010). Dietary Fiber andColorectalCancer Risk: A Nested Case–Control Study Using Food Diaries. Journal of the National Cancer Instute, 102(9), 614-626.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Samet YAĞLI
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Muazzez GARİPAĞOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-5323-7154
Türkiye


Nermin EROĞLU (Sorumlu Yazar)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0003-4780-3049
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 29 Mart 2020
Kabul Tarihi 19 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sagakaderg710780, journal = {Sağlık Akademisyenleri Dergisi}, issn = {2148-7472}, eissn = {2636-7572}, address = {DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. Kennedy Cad. No: 25/3 Kavaklıdere / Ankara}, publisher = {Dünya Kongre}, year = {2020}, volume = {7}, number = {4}, pages = {245 - 251}, title = {The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer}, key = {cite}, author = {Yağlı, Samet and Garipağoğlu, Muazzez and Eroğlu, Nermin} }
APA Yağlı, S. , Garipağoğlu, M. & Eroğlu, N. (2020). The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 7 (4) , 245-251 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/58002/710780
MLA Yağlı, S. , Garipağoğlu, M. , Eroğlu, N. "The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer" . Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2020 ): 245-251 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/58002/710780>
Chicago Yağlı, S. , Garipağoğlu, M. , Eroğlu, N. "The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer". Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 (2020 ): 245-251
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer AU - Samet Yağlı , Muazzez Garipağoğlu , Nermin Eroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sağlık Akademisyenleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 251 VL - 7 IS - 4 SN - 2148-7472-2636-7572 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sağlık Akademisyenleri Dergisi The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer %A Samet Yağlı , Muazzez Garipağoğlu , Nermin Eroğlu %T The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer %D 2020 %J Sağlık Akademisyenleri Dergisi %P 2148-7472-2636-7572 %V 7 %N 4 %R %U
ISNAD Yağlı, Samet , Garipağoğlu, Muazzez , Eroğlu, Nermin . "The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer". Sağlık Akademisyenleri Dergisi 7 / 4 (Aralık 2020): 245-251 .
AMA Yağlı S. , Garipağoğlu M. , Eroğlu N. The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer. SagAkaDerg. 2020; 7(4): 245-251.
Vancouver Yağlı S. , Garipağoğlu M. , Eroğlu N. The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2020; 7(4): 245-251.
IEEE S. Yağlı , M. Garipağoğlu ve N. Eroğlu , "The Relationship Between the Frequency of Consumption of Dietary Fiber and Colon Cancer", Sağlık Akademisyenleri Dergisi, c. 7, sayı. 4, ss. 245-251, Ara. 2020
Creative Commons License

Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.