Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ASSESSMENT OF SMALL STEPS EARLY INTERVENTION PROGRAM ACCORDING TO FAMILY OPINIONS

Yıl 2011, Sayı: 22, 25 - 40, 10.10.2013

Öz

Small Steps Early Intervention Program home based and is developed to help 0-4 years old children with developmental disabilities and their families in their early childhood education. The opinions about Small Steps Early Intervention Program of parents is important to improve and increase the quality of services. The aim of the study is to determine the opnions of the 10 voluteer families amoung 11 families who attended Small Steps Early Intervention Program for children with develpomental disabilities. Semi-structured interview tecnique is used to gather data in study. The data is analysed with induction analysis based on interview amoung quantitative methods. Mothers stated that they become more conscious about the education of their children and see their own deficiencies. It shows that the program displays and develop the efficacy of parents. When program is evaluated in aspect of the children it is observed that children is trained various skills more easily

Kaynakça

 • Birkan. B. (2002). Küçük Adımlar Kursu'nun Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Küçük Adımlar'ı Uygulama Becerilerini Kazanmalarına Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Diken, İ. H. (2005). “Erken Çocuklukta Özel Eğitim.” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Formatörlüğü Kursu Notları, Fethiye.
 • Kırcaali-İftar, G. (2000). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Aile Görüşlerine Dayalı Olarak
 • Kırcaali-İftar, G., Uzuner, Y., Batu, S., Vuran, S. ve Ergenekon, Y., (2001). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı'nın Aile Rehberi Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Odom. S.L., Yoder. P. & Hill. G. (1988). Developmental intervention for infants with handicaps: Purposes and programs. The Journal of Special Education, 22 (I), N-24.
 • Pieterse. M., & Treloar, R. (1996) Small Steps Early Intervention Program (Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı). (Çev. G. Kırcaali-İftar (Ed.). İstanbul: Zihinsel Engellilere Destek Derneği.
 • Sucuoğlu. B., Ceber, H., Özenmiş. P., ve Kaygusuz, Y. (1998). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın hafif ve ağır derecede gelişimsel geriliği olan bebek/çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi. Sekizinci Özel Eğitim Kongresi serbest bildiri. Edirne.
 • Wolery, M. (1993). Early childhood special education. Blackhurst, A E., & W.H. Berdine (Ens). An Introduction in Special Education. (3 th ed). New York: Harper Collins Publishers
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2011, Sayı: 22, 25 - 40, 10.10.2013

Öz

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, gelişimsel geriliği olan 0-4 yaş arası
çocuklar ve ailelerine yönelik erken çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak
amacıyla geliştirilmiş eve dayalı bir erken eğitim programıdır. Anne babaların
katıldıkları Küçük Adımlar Erken Eğitim Programlarında aldıkları hizmetlere ilişkin
görüşleri, hizmetlerin niteliğinin artırılması, iyileştirilmesi için kullanılacak önemli
bilgilerdir. Bu araştırmada Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara
Yönelik Erken Eğitim Programı’nın Sakarya uygulamasına katılan 11 aileden,
gönüllülük esasına göre görüşmeyi kabul eden 10 ailenin, programa ilişkin görüşleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler niteliksel araştırma yöntemlerinden
görüşmeye dayalı tümevarım analizi ile analiz edilmiştir. Veri toplama tekniği
olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularından
özellikle beklentiler ve kazanımlar dikkate alındığında annelerin çocuklarının
eğitiminde daha bilinçli hale geldiklerini ve kendi eksiklikleri gördüklerine yönelik
ifadeleri programın ebeveyn yeterliklerini ortaya koyan ve artıran bir yapıda
olduğunu göstermektedir. Çocuklar açısından program değerlendirildiğinde ise
çocukların çeşitli becerileri daha kolay öğrendikleri gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Birkan. B. (2002). Küçük Adımlar Kursu'nun Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Küçük Adımlar'ı Uygulama Becerilerini Kazanmalarına Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Diken, İ. H. (2005). “Erken Çocuklukta Özel Eğitim.” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Formatörlüğü Kursu Notları, Fethiye.
 • Kırcaali-İftar, G. (2000). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Aile Görüşlerine Dayalı Olarak
 • Kırcaali-İftar, G., Uzuner, Y., Batu, S., Vuran, S. ve Ergenekon, Y., (2001). Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı'nın Aile Rehberi Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Odom. S.L., Yoder. P. & Hill. G. (1988). Developmental intervention for infants with handicaps: Purposes and programs. The Journal of Special Education, 22 (I), N-24.
 • Pieterse. M., & Treloar, R. (1996) Small Steps Early Intervention Program (Küçük Adımlar Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı). (Çev. G. Kırcaali-İftar (Ed.). İstanbul: Zihinsel Engellilere Destek Derneği.
 • Sucuoğlu. B., Ceber, H., Özenmiş. P., ve Kaygusuz, Y. (1998). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın hafif ve ağır derecede gelişimsel geriliği olan bebek/çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi. Sekizinci Özel Eğitim Kongresi serbest bildiri. Edirne.
 • Wolery, M. (1993). Early childhood special education. Blackhurst, A E., & W.H. Berdine (Ens). An Introduction in Special Education. (3 th ed). New York: Harper Collins Publishers
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Article
Yazarlar

Bekir Fatih MERAL Bu kişi benim


Fidan ÖZBEY Bu kişi benim


Canan SOLA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Gönderilme Tarihi 30 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Meral, B. F. , Özbey, F. & Sola, C. (2011). KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (22) , 25-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11218/133960