ISSN: 1303-0310
e-ISSN: 2717-6401
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sakarya University Journal of Education Faculty -SUJEF), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2001 yılından bu yada fakülte bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir. Dergi, öğretmenlerin, öğretim elemanlarının, araştırmacıların, eğitim ve okul yöneticilerinin, uygulamacıların gelişmelerine katkı sağlayacak bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, uygulamaları ve eğitim araştırmalarını izleyebilmelerini sağlamayı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlamalarına olanak sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergi eğitimde var olan sorunları bilimsel açıdan incelemekte ve yapılan çalışma ve incelemeleri akademisyenler, öğretmenler ve uygulayıcılarla paylaşmaktadır.

Araştırma Makalesi

Öğretmenlerin Teknolojiye Uyumuna Yönelik Öz-Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Okul Yöneticilerinin Mizah Davranışları ile Örgütsel Muhalefet İlişkisi

Araştırma Makalesi

Turkish EFL Teacher Educators’ Experienced Challenges and Applied Strategies: A Phenomenological Study

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

2016-2020 Yılları Arasında Ters Yüz Sınıf Modeli ile Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Açık Alan Uygulamalarının Bebeklerin Gelişimlerine Yansımaları