ISSN: 1303-0310
e-ISSN: 2717-6401
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sakarya University Journal of Education Faculty -SUJEF), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2001 yılından bu yada fakülte bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir. Dergi, öğretmenlerin, öğretim elemanlarının, araştırmacıların, eğitim ve okul yöneticilerinin, uygulamacıların gelişmelerine katkı sağlayacak bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, uygulamaları ve eğitim araştırmalarını izleyebilmelerini sağlamayı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlamalarına olanak sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergi eğitimde var olan sorunları bilimsel açıdan incelemekte ve yapılan çalışma ve incelemeleri akademisyenler, öğretmenler ve uygulayıcılarla paylaşmaktadır.

Araştırma Makalesi

İlkokullarda Yaşanan Akran Zorbalığının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Öğretmen Adaylarının Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Anlamlı İş ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Inspecting Interaction in Microteaching and Authentic Classroom Settings through a Conversation Analysis Perspective

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Erken Çocukluk Dönemi Cinsel Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme

Araştırma Makalesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE KARŞI ÖZ-YETERLİLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER