ISSN: 1303-0310
e-ISSN: 2717-6401
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sakarya University Journal of Education Faculty -SUJEF), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2001 yılından bu yada fakülte bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir. Dergi, öğretmenlerin, öğretim elemanlarının, araştırmacıların, eğitim ve okul yöneticilerinin, uygulamacıların gelişmelerine katkı sağlayacak bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, uygulamaları ve eğitim araştırmalarını izleyebilmelerini sağlamayı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlamalarına olanak sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dergi eğitimde var olan sorunları bilimsel açıdan incelemekte ve yapılan çalışma ve incelemeleri akademisyenler, öğretmenler ve uygulayıcılarla paylaşmaktadır.

Araştırma Makalesi

Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Eğitim Platformlarını Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Relationship between Scientific Reasoning and Scientific-Mathematical Content Knowledge in International General Certificate of Secondary Education and International Baccalaureate Diploma Programs

Araştırma Makalesi

Heidi Hikâye Kitabında Yer Alan Coğrafi Kavramların Belirlenmesi