e-ISSN: 2717-6401
Başlangıç: 2001
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sakarya University Journal of Education Faculty -SUJEF), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2001 yılından bu yada fakülte bünyesinde yılda 2 kez(Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. SUJEF dergisi eğitim alanında gerçekleştirilen, Eğitim yönetimi, Eğitim programları ve öğretim, Eğitimde program geliştirme, Yaşam boyu öğrenme, Eğitim psikolojisi, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Özel eğitim, Zihin engelliler eğitimi, Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, Uzaktan eğitim, Yabancı dil eğitimi, İngilizce eğitimi, Yabancılara Türkçe eğitimi, Türkçe eğitimi, Matematik eğitimi, Fen bilgisi eğitimi, Okul öncesi eğitimi, Sınıf eğitimi, Öğretmen eğitimi, Sosyal Bilgiler eğitimi, Güzel Sanatlar eğitimi vb. dallarda kuram ve uygulamaya katkı sağlayan güncel ve özgün araştırmaları (nicel,nitel) konu edinmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

SUJEF, eğitim alanındaki orijinal araştırmaları kapsayan makaleler ve incelemeler yayınlayan hakemli bir dergidir. SUJEF, gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır. SUJEF en az kör hakemlik süreci uygular. Gönderilen makalelerde hakemler ve editörler tarafından 20 gün içinde düzeltmeler yapılır ve yazının son hali dergi sistemine yüklenir. Dergiye gönderilen yazıların içerik ve formatı uygun görülmediği takdirde yayın kurulu tarafından reddedilebilir. Her yazara ait yılda bir adet makale yayınlanır.

  • Benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'dan az olmalıdır.
  • Dergide çift taraflı kör hakemlik politikası izlenmektedir. 

2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:

  • Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
  • İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.

Yazıların ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3 gün

Yazıların gözden geçirildiği ortalama süre: 60 gün

Makalenin yayınlandığı ortalama süre: 90 gün

Güncelleme Tarihi: 10.03.2023