PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilgi Teknolojilerinin İnsangücü İstihdamına Etkileri Çerçevesinde Üniversitelerimizin İstihdam Politikaları Ve Uygulamaları

Yıl 2001, Sayı: 1, - , 17.03.2014

Öz

Bilgi teknolojilerinin insangücü istihdamına etkilerini ortaya koymak, bu
etkileri bilgi işçisi yoğun üniversitelerimizin istihdam politikalarına
yansımaları açısından irdelemek bu araştırmanın amacıdır. Analitik
çözümlemeye dayalı bu bildiride; ilk olarak, bilgi çağının genel
nitelikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci olarak, insan gücünün
anılan nitelikler ile ilişkisi ve tanışıklığı, çelişkisi ve barışıklığı, ve bunun
örgüte getireceği avantaj ve dezavantajlar tartışılmıştır. Üçüncü olarak,
rekabet, globalleşme ve küçülme kavramları ile istihdam ilişkisi bilgi
çağı açısından ele alınmıştır. Sonuç olarak; üniversitelerimizin personel
politikalarının bilgi çağının nitelikleri açısından hangi yönleriyle olumlu,
hangi yönleriyle olumsuz olduğu ortaya konarak, üniversitelerimizin
istihdam politika ve uygulamalarının ne yönde ve nasıl oluşması
gerektiğine ilişkin öneriler sunulmuştur.

Yıl 2001, Sayı: 1, - , 17.03.2014

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Article
Yazarlar

Mehmet Durdu Karlı Bu kişi benim


Yusuf CERİT Bu kişi benim


Nuri Akgün Bu kişi benim


Kaya Yıldız Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 17 Mart 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karlı, M. D. , Cerit, Y. , Akgün, N. & Yıldız, K. (2001). Bilgi Teknolojilerinin İnsangücü İstihdamına Etkileri Çerçevesinde Üniversitelerimizin İstihdam Politikaları Ve Uygulamaları . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (1) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11223/133994