Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BAZI PSİKANALİSTLERE GÖRE RÜYANIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ

Yıl 2010, Cilt 12, Sayı 22, 21 - 47, 30.04.2010

Öz

Rüya, insan hayatında daima var olan psikolojik bir fenomendir. İnsanın iç dünyasını belli sem-bol ve kendine has anlatımlarla yansıtmaktadır. Ayrıca, fertlerin günlük yaşantısına zaman zaman yön vermekte ya da dolaylı olarak fertleri etkilemiş olmaktadır. Bu çalışmada, rüyaların insanın iç dünyasına ve dışa yansıyan yönüne olan etkilerini psikanalistlerin görüşleri doğrultu-sunda değerlendirmeye çalıştık.

Kaynakça

 • Adler, Alfred (1993). Psikolojik Aktivite, çev., Belkıs Çorakçı, İstanbul: Say Yay.
 • Adler, Alfred (1984). Yaşama Sanatı. çev., Kamuran Sipal. İstanbul: Say Ya- yınları.
 • Adler, Alfred (2003). Yaşamın Anlamı. çev. Ayşen Tekşen Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Adler, Alfred (2005). Bireysel Psikoloji. çev. Ali Kılıçoğlu. İstanbul: Say Yayın- ları.
 • Budak, Selçuk (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Çoruh, Hakkı Şinasi (1968). Rüya Dünyamız. İstanbul: Kitapçılık Ticaret Yay.
 • Ersevim, İsmail (2002). Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İstanbul: Assos Yayınları.
 • Fordham, Frieda (2004). Jung Psikolojisinin Ana Hatları. çev. Aslan Yalçıner. İstanbul: Say Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2001). Düşlerin Yorumu I. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Freud, Sigmund (2004). Düşlerin Yorumu II. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Fromm, Erich (1995). Rüyalar Masallar Mitoslar. çev., Aydın Arıtan - Kaan H. Ökten. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Geçtan, Engin (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Güven, M.Yusuf- Osman Fatih Belbağı (2006). Rüya. İstanbul: Gülyurdu Yayınları.
 • İmamoğlu, Abdulvahit (2004). Psiko-Sosyal Açıdan Rüya ve İstihare. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Jung, C.G. (1993). Din ve Psikoloji. çev. Cengiz Şişman. İstanbul: İnsan Yayın- ları.
 • Öztürk, Orhan (1998). Psikanaliz ve Psikoterapi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi .3. Basım.
 • Sambur, Bilal (2005). Bireyselleşme Yolu Jung’un Psikoloji Teorisi. Ankara: Elis Yayınları.
 • Schimmel, Annemarie (1999). Halifenin Rüyaları: İslamda Rüya ve Rüya Tabiri. çev., Tuğba Erkmen, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yücesoy, Sevda (2001). Uykudaki Bilgelik Rüyalar. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.

The effect of Dreams on Human Life according to Some Psychoanalysts

Yıl 2010, Cilt 12, Sayı 22, 21 - 47, 30.04.2010

Öz

Dreams have always been a psychological phenomenon in human life. Dreams are human expressions that reflect the inner world through its own particular symbol and explanation. In addition, dreams have explicitly given direction to individuals from time to time in daily life or indirectly have had an effect on people. In this study, we have evaluated the effects dreams have on the inner world and the reflection it has on the outer world for people according to the views of psychoanalysts.

Kaynakça

 • Adler, Alfred (1993). Psikolojik Aktivite, çev., Belkıs Çorakçı, İstanbul: Say Yay.
 • Adler, Alfred (1984). Yaşama Sanatı. çev., Kamuran Sipal. İstanbul: Say Ya- yınları.
 • Adler, Alfred (2003). Yaşamın Anlamı. çev. Ayşen Tekşen Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Adler, Alfred (2005). Bireysel Psikoloji. çev. Ali Kılıçoğlu. İstanbul: Say Yayın- ları.
 • Budak, Selçuk (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Çoruh, Hakkı Şinasi (1968). Rüya Dünyamız. İstanbul: Kitapçılık Ticaret Yay.
 • Ersevim, İsmail (2002). Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İstanbul: Assos Yayınları.
 • Fordham, Frieda (2004). Jung Psikolojisinin Ana Hatları. çev. Aslan Yalçıner. İstanbul: Say Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2001). Düşlerin Yorumu I. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Freud, Sigmund (2004). Düşlerin Yorumu II. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Fromm, Erich (1995). Rüyalar Masallar Mitoslar. çev., Aydın Arıtan - Kaan H. Ökten. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Geçtan, Engin (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Güven, M.Yusuf- Osman Fatih Belbağı (2006). Rüya. İstanbul: Gülyurdu Yayınları.
 • İmamoğlu, Abdulvahit (2004). Psiko-Sosyal Açıdan Rüya ve İstihare. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Jung, C.G. (1993). Din ve Psikoloji. çev. Cengiz Şişman. İstanbul: İnsan Yayın- ları.
 • Öztürk, Orhan (1998). Psikanaliz ve Psikoterapi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi .3. Basım.
 • Sambur, Bilal (2005). Bireyselleşme Yolu Jung’un Psikoloji Teorisi. Ankara: Elis Yayınları.
 • Schimmel, Annemarie (1999). Halifenin Rüyaları: İslamda Rüya ve Rüya Tabiri. çev., Tuğba Erkmen, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yücesoy, Sevda (2001). Uykudaki Bilgelik Rüyalar. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulvahit İMAMOĞLU>

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 12, Sayı 22

Kaynak Göster

ISNAD İmamoğlu, Abdulvahit . "BAZI PSİKANALİSTLERE GÖRE RÜYANIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 22 (Nisan 2010): 21-47 .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SAUIFD bilginin yayılması ve zenginleşmesi için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.