Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Development of “Ta’zir” Chapters in Hanafi Furu’ Texts

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 29, 47 - 68, 15.06.2014
https://doi.org/10.17335/sakaifd.219844

Öz

This paper studied that how the Hanefi jurists dealt with the “ta’zir” offences and punishments, starting with İmam Muhammed who was called “the first compiler of Hanefi law” to İbn Abidin, the last “faqih” classical jurist. Among the hundreds of Hanafi law handbooks, I focused on some selected and famous Works that represent the main stream of the Hanafi school. During this paper, dividing the history of this school into three periods, I studied how these books examined “ta’zir”, how they developed, and what kinds of a relationship and effect on each other were amongt hem.

HANEFİ FÜRÛ’ METİNLERİNDE TA’ZÎR BAHSİNİN GELİŞİMİ

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 29, 47 - 68, 15.06.2014
https://doi.org/10.17335/sakaifd.219844

Öz

Makalemizde, Hanefî fıkhının ilk derleyicisi olarak kabul edilen İmam Muhammed’den başlayarak klasik anlamda son fakih olan İbn Âbidîn’e kadar Hanefi fukahasının kaleme almış oldukları irili ufaklı yüzlerce fürû’ metni arasında mezhebin temel çizgisini aksettiren eserler üzerinden, ceza hukukunda ta’zîr konusunu inceledik. Hanefî fıkıh tarihini üç ana döneme ayırarak bu dönemlerde yazılmış kitaplarda ta’zîr konusunun nasıl ele alındığını, nasıl bir gelişim gösterdiğini, kitapların birbiriyle ilişkilerini ve birbirine etkilerini görmeye çalıştık. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Said Nuri AKGÜNDÜZ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 29

Kaynak Göster

ISNAD Akgündüz, Said Nuri . "HANEFİ FÜRÛ’ METİNLERİNDE TA’ZÎR BAHSİNİN GELİŞİMİ". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 29 (Haziran 2014): 47-68 . https://doi.org/10.17335/sakaifd.219844

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SAUIFD bilginin yayılması ve zenginleşmesi için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.