Yıl 2018, Cilt 20 , Sayı 38, Sayfalar 313 - 318 2018-12-20

Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s

Ömer Faruk AKPINAR [1]


Hak Söz, Taha Hüseyin, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009, 224 s. 
Taha Hüseyin, Hak Söz
 • Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009).
 • Şükran Fazlıoğlu, “Tâhâ Hüseyin”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39: 378.
 • Tayâlisî, Süleymân b. el-Cârûd, el-Müsned, thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî (Cîze: Dâru Hicr, 1999).
 • İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed, el-Muṣannef, thk. Muhammed Avvâme (Cidde: Dâru’l-Kıble, 2006).
 • Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb, Kitâbü’s-Sünenü’l-kübrâ, thk. Hasen Abdülmün‘ım Şelbî (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 2001).
 • Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib, Temhîdü’l-evâil ve telḫîsü’d-delâil, thk. ‘İmâdüddîn Ahmed Haydar (Beyrût: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1987).
 • Adnan Demircan, “Üçüncü Halife Osman’a Yöneltilen Bazı Eleştirilere Bâkıllânî’nin Cevapları”, İSTEM 8 (2006): 11.
 • Mustafa Fayda, “Ammâr b. Yâsir”, DİA (Ankara: TDV Yayınları, 1991), 3: 75.
 • İbn Sa’d, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘, et-Tabakâtü’l-kübrâ, thk. İhsân Abbâs (Beyrût: Dâru Sâdır, 1968).
 • İbn Hacer, Ahmed b. Alî el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe (Beyrût. Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, ts.).
 • Tahâ Hüseyin, el-Va‘dü’l-hak, (Kahire: Dâru’l-Me‘ârif, 1976, 28. Baskı).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Yazar: Ömer Faruk AKPINAR
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2018

Bibtex @kitap İncelemesi { sakaifd424037, journal = {Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-9806}, eissn = {1304-6535}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {313 - 318}, doi = {10.17335/sakaifd.424037}, title = {Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Ömer Faruk} }
APA AKPINAR, Ö . (2018). Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 20 (38) , 313-318 . DOI: 10.17335/sakaifd.424037
MLA AKPINAR, Ö . "Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 313-318 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaifd/issue/41356/424037>
Chicago AKPINAR, Ö . "Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 313-318
RIS TY - JOUR T1 - Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s AU - Ömer Faruk AKPINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17335/sakaifd.424037 DO - 10.17335/sakaifd.424037 T2 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 318 VL - 20 IS - 38 SN - 2146-9806-1304-6535 M3 - doi: 10.17335/sakaifd.424037 UR - https://doi.org/10.17335/sakaifd.424037 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s %A Ömer Faruk AKPINAR %T Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s %D 2018 %J Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2146-9806-1304-6535 %V 20 %N 38 %R doi: 10.17335/sakaifd.424037 %U 10.17335/sakaifd.424037
ISNAD AKPINAR, Ömer Faruk . "Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 / 38 (Aralık 2018): 313-318 . https://doi.org/10.17335/sakaifd.424037
AMA AKPINAR Ö . Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 20(38): 313-318.
Vancouver AKPINAR Ö . Taha Hüseyin, Hak Söz, çev. Erdoğan Albayrak – Yunus Kaldırım (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2009), 224 s. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 20(38): 318-313.