Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 41 - 54, 27.04.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, turizm coğrafyası çalışmalarında yaşanan sorunları ve öne sürülen yaklaşımları eleştirel bakış açısı ile değerlendirmektir. Bu doğrultuda çalışma konusu coğrafya, turizm, turizm coğrafyası, turizm coğrafyası çalışmalarında yaşanan sorunlar başlıkları altında ele alınmıştır. Turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir hizmet sektörü olup günümüzde dünyanın en gelişmiş endüstrilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm ile ilgili gelişmeler başta antropoloji, arkeoloji, ekonomi, tarih, psikoloji, sosyoloji ve pazarlama gibi pek çok bilimin ilgilendiği çalışma konuları arasında yer almaktadır. Coğrafya bilimi ise turizm coğrafyası alt disiplini ile turizmde en etkili bilimlerin başında gelmektedir. Turizm coğrafyası çalışmaları sayesinde coğrafyacılar turistik ürün ve hizmetlerin mekânsal dağılımlarının ortaya konması ve bu sayede destinasyonların tanınırlığının artmasında rol oynayarak turizmin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak turizm ve turizm coğrafyasında gerek tanımlamadan kavramlar arası ilişkilerin kurulmasına gerekse de sınıflandırmalardan görselleştirme ve metalaştırmaya yaşanan bazı sorunlar, turizm coğrafyası çalışmaları açısından sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu sebeple çalışmada sorunların neler olduğu ve nasıl bir yaklaşımla çözülebileceği konusunda öneriler sunulmuştur.


Kaynakça

 • Atalay, İ. (2001). Genel Fiziki Coğrafya, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1.
 • Bergamah, B., Joh C., and Timmermans, H. (2002). Vacation Behavior Using a Sequence Alignment Method, Annals of Tourism Research, 29, 320-337.
 • Doğanay, H. ve Sever, R. (2011). Genel ve Fiziki Coğrafya, PegemA Yayıncılık, Ankara, 1, 128, 129, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 316.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 15, 51-59.
 • Emekli, G., İbrahimov, A. ve Soykan, F. (2006). Turizmde Küreselleşmeye Coğrafi Yaklaşımlar ve Türkiye, Ege Coğrafya Dergisi, 15, 1-16.
 • Emekli, G. (2002). Turizm Eğitiminde Coğrafya, Turizm Coğrafyasının Önemi, T.C. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Şurası, Ankara, 3.
 • Güngördü, E. (2003). Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Nobel Yayınevi, Ankara, 6.
 • Kayar, Ç. H. (2008). Tatil Kararı Verme Tarzına Dayalı Bir Tipoloji, Alain DECROP - Pietro ZIDDA’dan çeviri, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 84-92.
 • Özgüç, Nazmiye, (2011), Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 17.
 • Soykan, Füsun, (2000), Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 39-55.
 • Yılmaz, Yıldırım ve Çizel, Beykan, (2000), Türk Turizminde Günü Kurtarmak Değil Marka Yaratmak, I. Ulusal Türkiye Sempozyumu, Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Yayınları, İzmir, 455-464.
 • Zengin, Burhanettin, (2006), Turizm Coğrafyası: Türkiye Genel ve Bölgeler Turizm Coğrafyası, Değişim Yayınları, İstanbul, 20.

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 41 - 54, 27.04.2018

Öz

Kaynakça

 • Atalay, İ. (2001). Genel Fiziki Coğrafya, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1.
 • Bergamah, B., Joh C., and Timmermans, H. (2002). Vacation Behavior Using a Sequence Alignment Method, Annals of Tourism Research, 29, 320-337.
 • Doğanay, H. ve Sever, R. (2011). Genel ve Fiziki Coğrafya, PegemA Yayıncılık, Ankara, 1, 128, 129, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 316.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 15, 51-59.
 • Emekli, G., İbrahimov, A. ve Soykan, F. (2006). Turizmde Küreselleşmeye Coğrafi Yaklaşımlar ve Türkiye, Ege Coğrafya Dergisi, 15, 1-16.
 • Emekli, G. (2002). Turizm Eğitiminde Coğrafya, Turizm Coğrafyasının Önemi, T.C. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Şurası, Ankara, 3.
 • Güngördü, E. (2003). Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Nobel Yayınevi, Ankara, 6.
 • Kayar, Ç. H. (2008). Tatil Kararı Verme Tarzına Dayalı Bir Tipoloji, Alain DECROP - Pietro ZIDDA’dan çeviri, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 84-92.
 • Özgüç, Nazmiye, (2011), Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 17.
 • Soykan, Füsun, (2000), Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 39-55.
 • Yılmaz, Yıldırım ve Çizel, Beykan, (2000), Türk Turizminde Günü Kurtarmak Değil Marka Yaratmak, I. Ulusal Türkiye Sempozyumu, Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Yayınları, İzmir, 455-464.
 • Zengin, Burhanettin, (2006), Turizm Coğrafyası: Türkiye Genel ve Bölgeler Turizm Coğrafyası, Değişim Yayınları, İstanbul, 20.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın DENİZ>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Merve YILDIRIM KALEM> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad409070, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {1}, pages = {41 - 54}, title = {TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR}, key = {cite}, author = {Deniz, Taşkın and Yıldırım Kalem, Merve} }
APA Deniz, T. & Yıldırım Kalem, M. (2018). TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/36816/409070
MLA Deniz, T. , Yıldırım Kalem, M. "TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 41-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/36816/409070>
Chicago Deniz, T. , Yıldırım Kalem, M. "TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 41-54
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR AU - TaşkınDeniz, MerveYıldırım Kalem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 54 VL - 1 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR %A Taşkın Deniz , Merve Yıldırım Kalem %T TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR %D 2018 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Deniz, Taşkın , Yıldırım Kalem, Merve . "TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Nisan 2018): 41-54 .
AMA Deniz T. , Yıldırım Kalem M. TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR. saktad. 2018; 1(1): 41-54.
Vancouver Deniz T. , Yıldırım Kalem M. TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 41-54.
IEEE T. Deniz ve M. Yıldırım Kalem , "TURİZM COĞRAFYASI: ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 41-54, Nis. 2018