e-ISSN: 2630-6360
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Karabük Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir.

Dergimiz, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili kriteri (Madde 7(4)) sağlamaktadır. Bu kapsamda Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2022 yılı Nisan ayında yayınlanacak olan Cilt 5 Sayı 1 ile akademik teşvik ödeneği kapsamında yer alacaktır. 

SAKTAD’ın tarandığı İndeksler:

     J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, Udledge, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, ASOS İndeks, Bilgindex.

   SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde  “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. Hakem değerlendirme süreci en fazla 4 (dört) aydır.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 2