Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2630-6360 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karabük Üniversitesi |


Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir.


    SAKTAD’ın tarandığı İndeksler:

    J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, Udledge, ASOS İndeks.

    SAKTAD’ın yayın kapsamında;

* Kültür Alanı Araştırmaları       (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)

* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.

SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde  “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. Hakem değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır.


SAKTAD, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma / baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), SAKTAD’a ait mizanpaj örneğine sistem üzerinden ulaşabilir.

SAKTAD, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.

SAKTAD'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan yazıların tüm hakları SAKTAD'a ait olup editörün izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yayınlanmış yazıdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Yayın kuralları gereğince; tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı "Etik Kurul Onayı" alınmış olunmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2630-6360 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karabük Üniversitesi |
Kapak Resmi


Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir.


    SAKTAD’ın tarandığı İndeksler:

    J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, Udledge, ASOS İndeks.

    SAKTAD’ın yayın kapsamında;

* Kültür Alanı Araştırmaları       (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)

* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.

SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde  “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. Hakem değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır.


SAKTAD, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma / baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), SAKTAD’a ait mizanpaj örneğine sistem üzerinden ulaşabilir.

SAKTAD, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.

SAKTAD'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan yazıların tüm hakları SAKTAD'a ait olup editörün izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yayınlanmış yazıdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Yayın kuralları gereğince; tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı "Etik Kurul Onayı" alınmış olunmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Cilt 2 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. KIRSAL TURİZMDE YEREL YİYECEK VE İÇECEKLERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 310 - 322
  Burhanettin ZENGİN , Mustafa İnanç KAPUCUOĞLU
 2. TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK
  Sayfalar 323 - 339
  Taşkin DENİZ
 3. ÇALIŞANLARIN GIDA GÜVENLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KESİTSEL ÇALIŞMA: KARABÜK İLİ
  Sayfalar 340 - 350
  Özlem ÖZER ALTUNDAĞ
 4. TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 351 - 371
  Oğuz ÇOLAK , Orhan BATMAN
 5. JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ TERMAL OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 372 - 385
  Mehmet BOYRAZ
 6. OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UZMAN VE EĞİTİMCİLER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 386 - 402
  Yusuf YILMAZ , Abdullah AKGÜN , Hasan KINAY
 7. BOSTON MATRİSİNİN 5 YILDIZLI BİR OTEL MENÜSÜ ÖRNEĞİNDE UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
  Sayfalar 403 - 419
  Çağla ÖZER , Cansu AĞAN
 8. ILGIN İLÇESİ BALKI KÖYÜ CAMİİ SÜSLEMELERİ
  Sayfalar 420 - 442
  Ayşenur TAŞDELEN , Şeyma ÇETİN
 9. OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 443 - 462
  Betül KORKMAZ , Şafak ÜNÜVAR
 10. ŞİKAYET YÖNETİMİ VE HİZMET İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ: YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 463 - 486
  Uğur KİLİNÇ , Emel SAKA
 11. OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN REKLAM STRATEJİLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 487 - 507
  Seyit Ahmet SOLMAZ
 12. MARİNALARDA HİZMET KALİTESİ: MARMARİS MARİNALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 508 - 524
  Saadet Pınar TEMİZKAN , Beybala TİMUR
 13. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE VALİLERİN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNE BİR İNCELEME (HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ ÖRNEĞİ, 1839-1908)
  Sayfalar 525 - 541
  Muammer DEĞİRMENDERE