e-ISSN: 2630-6360
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Karabük Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir.


    SAKTAD’ın tarandığı İndeksler:

    J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, Udledge, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, ASOS İndeks, Bilgindex.

    SAKTAD’ın yayın kapsamında;

* Kültür Alanı Araştırmaları       (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)

* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.

SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde  “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. Hakem değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır.


SAKTAD, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma / baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), SAKTAD’a ait mizanpaj örneğine sistem üzerinden ulaşabilir.

SAKTAD, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.

SAKTAD'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan yazıların tüm hakları SAKTAD'a ait olup editörün izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yayınlanmış yazıdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Yayın kuralları gereğince; tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı "Etik Kurul Onayı" alınmış olunmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.