Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2630-6360 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karabük Üniversitesi |


Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir.


    SAKTAD’ın tarandığı İndeksler:

    J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, Udledge, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, ASOS İndeks, Bilgindex.

    SAKTAD’ın yayın kapsamında;

* Kültür Alanı Araştırmaları       (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)

* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.

SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde  “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. Hakem değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır.


SAKTAD, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma / baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), SAKTAD’a ait mizanpaj örneğine sistem üzerinden ulaşabilir.

SAKTAD, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.

SAKTAD'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan yazıların tüm hakları SAKTAD'a ait olup editörün izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yayınlanmış yazıdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Yayın kuralları gereğince; tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı "Etik Kurul Onayı" alınmış olunmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2630-6360 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Karabük Üniversitesi |
Kapak Resmi


Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli (open access) akademik bir elektronik dergidir.


    SAKTAD’ın tarandığı İndeksler:

    J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, Udledge, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, ASOS İndeks, Bilgindex.

    SAKTAD’ın yayın kapsamında;

* Kültür Alanı Araştırmaları       (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)

* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.

SAKTAD, yılda 3 (üç) sayı olarak nisan, ağustos ve aralık aylarında yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerekli ve uygun görüldüğü takdirde  “Ek Sayı” , “Özel Sayı” , “Kitap Değerlendirmeleri” , “Tercüme Makaleler” yayınlama hakkı saklıdır.

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir. Hakem değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır.


SAKTAD, makalelerin şekilsel bütünlüğü ve okunabilirliği açısından tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile yayınlanma / baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin doğabilecek maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), SAKTAD’a ait mizanpaj örneğine sistem üzerinden ulaşabilir.

SAKTAD, etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak “Yayın Etik Komitesi - Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri benimseyen bir yaklaşım içinde olmayı taahhüt etmektedir.

SAKTAD'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan yazıların tüm hakları SAKTAD'a ait olup editörün izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yayınlanmış yazıdan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Yayın kurulu, gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazar(lar)ın yayınlanan yazısı, gerekli görüldüğü takdirde, yayın kurulu kararı doğrultusunda yayından kaldırılabilir. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici yazılar kabul edilmektedir. Yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Yayın kuralları gereğince; tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı "Etik Kurul Onayı" alınmış olunmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Cilt 4 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 5 - 19
  İsa UĞUR, Ömer Ceyhun APAK
 2. ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI
  Sayfalar 20 - 40
  Esra SAR
 3. İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN GELECEK KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 41 - 56
  Salih TELLİOĞLU
 4. DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 57 - 72
  Dilara Eylül KOÇ, Duygu EREN
 5. YENİ EKOLOJİK PARADİGMANIN REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILIM VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 73 - 94
  Bahadir SEZER, Mert ÖĞRETMENOĞLU, Orhan AKOVA
 6. SANAT VE TERAPİ BAĞLAMINDA MÜZELERDE TURİST REHBERLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 95 - 109
  Eda ÖZ ÇELİKBAŞ, Özlem ÖZBEK
 7. SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR TURİZMİ: BARSELONA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 110 - 129
  Mustafa BOZ, Çiğdem ÖZKAN
 8. BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 130 - 150
  Oğuz ÇAM, Hakkı ÇILGINOĞLU
 9. TÜKETİCİLERİN SOKAK LEZZETLERİNE YAKLAŞIMLARININ NEOFOBİ TUTUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 151 - 167
  Aykut Göktuğ SOYLU, Hülya TAŞTAN, Fatma KATRANBAYIRI, Elif ASLANTÜRK