Amaç ve Kapsam

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD); kültür ve turizm alanında yeni dinamiklerle teori, araştırma ve uygulama köprüleri kurmaya odaklı uluslararası hakemli ve Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan açık erişimli akademik bir elektronik dergidir. Türkiye’de kültür ve turizm alanındaki ilgili kişilere ve kurumlara teori ve uygulamada katkı sağlamayı, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı, yeni eğilimlere ve gelişmelere odaklanan, günceli ve geleceği tartışan makalelerin yayınlanmasını hedeflemektedir.

Bu doğrultuda SAKTAD’ın yayın kapsamında;


* Kültür Alanı Araştırmaları     (Arkeoloji, Coğrafya, Kültür, Sanat Tarihi)


* Turizm Alanı Araştırmaları (Destinasyon Planlaması ve Yönetimi, Gastronomi, Rekreasyon ve Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, …) yer almaktadır.