Değerlendirme Süreci

SAKTAD’a gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınına karar verilmemiş olmalıdır. SAKTAD’a gönderilen tüm makaleler ön değerlendirme ve hakem değerlendirme olmak üzere iki aşamalı incelemeye tabidir.

SAKTAD’a gönderilmesi düşünülen kültür ve turizm alanındaki makale öncelikle ilgili alan editörüne elektronik posta yoluyla gönderilir. Alan editörü tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda; derginin amaç ve kapsamına uymayan, yayın politikalarını karşılamayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve etik kontrolü geçemeyen makale reddedilir. Ön değerlendirme sonucunda bilimsel yetkinlikleri açısından uygun bulunan makale, yazar(lar)a bildirilir ve yazar(lar) tarafından sisteme yüklenir. Sisteme yüklenen makale, baş editör tarafından intihal yüzdesinin belirlenmesi amacı ile editör yardımcılarına yönlendirilir, intihal yüzdesi sınır içerisinde (% 20) olmayan makale yazar(lar)a bildirilir ve sınıra çekmesi istenir. Sınıra çekilen makale editör yardımcıları tarafından hakem değerlendirme süreci kapsamında körleme yöntemi ile alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem, 5 (beş) gün içerisinde hakemliği kabul ettiğini beyan etmek zorundadır. Değerlendirme yapan hakemler, değerlendirdikleri makaleler hakkında hiç bir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermiş kabul edilir.

Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalenin özgünlüğü, yöntemi, bulguları ve sonuçları kapsamında yapılır. Hakem değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır. Hakemler bir makale için uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekli görmeleri halinde düzeltme talep edebilir. Yazar(lar) yayın kurulunun değerlendirmelerini ve hakemlerin değerlendirme raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Hakem değerlendirme raporlarının olumlu olması durumunda makale ilgili alan editörü tarafından yayın kuruluna gönderilir. Yayın kurulunun da onayı ile makale yayın sırasına alınır. Bir hakemin olumsuz rapor belirtmesi durumunda makale ya üçüncü hakeme gönderilir ya da baş editörün kararına sunulur. Üçüncü hakeme gönderilme durumunda, hakemin değerlendirme raporuna göre makalenin yayın durumu olumlu veya olumsuz belirlenmiş olunur. Süreç ile ilgili olarak yazar(lar) sürekli bilgilendirilir.