İntihal Engelleme

Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce çeşitli programlar ile benzerlik raporundan geçirilmektedir.

Benzerlik raporunun %20'den yüksek çıkması durumunda makale:

- Editör ve/veya editör yardımcısı tarafından düzenleme için yazara tekrar gönderilebilir.

- Editör ve/veya editör yardımcısı tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.

- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.