Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 57 - 72, 30.04.2020

Öz

Ziyaretçilerin tercih etmiş oldukları destinasyonda ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmesi, gidilen destinasyondan memnun olması ve destinasyonu tekrar ziyaret etmesi destinasyonun önemli bir performans ölçütü olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kapadokya Bölgesi’nin destinasyon performansını ölçmek ve ölçülen destinasyon performansının ziyaretçi memnuniyetine ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışlarına olan etkiyi ortaya koymaktır. Kapadokya Bölgesi’nin destinasyon performansını, ziyaretçi memnuniyetini ve ziyaretçilerin tekrar ziyaret etme niyetlerini ölçmek için daha önce geliştirilen ölçeklerden faydalanılarak bu çalışma için bir ölçek oluşturulmuştur. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve çalışmanın kapsamına Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler dâhil edilmiştir. Veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Kapadokya Bölgesi’nin doğal güzelliklere, tarihi yerlere, çeşitli kültürel mirasa sahip olması ve balon turlarının yapılması; ziyaretçi memnuniyetini ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışı olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olması destinasyon performansını da olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Akçakaya, M. (2012). Kamu Sektöründe Performans Yönetimi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar.Karadeniz Araştırmaları, (32): 171-202.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2012). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baloglu, S., Pekcan, A., Chen, S.L. and Santos, J. (2003). The Relationship Between Destination Performance, Overall Satisfaction and Behavioral Intention For Distinct Segments. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 4(3-4): 149-165.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing The Competitive Destination of The Future. Tourism Management, 21(1): 97-116.
 • Çalhan, H. (2010). Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • De Carlo, M., Cugini, A. and Zerbini, F. (2008). Assessment of Destination Performance: A Strategy Map Approach. Tourism Review 63(2): 25-37.
 • Doğan, H. ve Doğan, İ. (2013). Göller Bölgesinin Sessiz ve Mağrur Beldesi Barla: Destinasyon Yönetimi Bağlamlı Bir Analiz Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(18): 1-21.
 • Enright, M.J. and Newton, J. (2004). Tourism Destination Competitiveness: A Quantitative Approach. Tourism Management, 25(6): 777-788. Erdoğan, O. (1995). Turizm Sektörü. İstanbul: Sektör Araştırmaları Serisi.
 • Ersun, N. ve Arslan, K. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2): 229-248.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Karaman, R. (2009). İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(16): 410-427.
 • Kayar, Ç.H. ve Kozak, N. (2008). Measuring Destination Competitiveness: An Application of The Travel and Tourism Competitiveness Index, The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Lesiure. Antalya, 22-27 April, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Resarch, 78-85.
 • Kozak, M. ve Rimmington, M. (1999). Measuring Tourist Destination Competitiveness: Conceptual Considerations and Empirical Findings, Hospitality Management, 18(3): 273–283.
 • Kozak, M. (2002). Measuring Comparative Destination Performance: A Study in Spain And Turkey. Journal of Travel & Tourism Marketing, 13(3): 83-110.
 • McDowall, S. and Ma, E. (2010). An Analysis Of Tourists' Evaluation Of Bangkok's Performance, Their Satisfaction, And Destination Loyalty: Comparing İnternational Versus Domestic Thai Tourists. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11(4): 260-282.
 • Onbaş, İ.D. (2009). Turizmde Destinasyon Performansı ve Antalya için Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Öztürk, Y., Kozak, M., Yeşiltaş, M., Özel, H. Ç.ve Akçasöz, O. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri: Destinasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tribe, J. and Snaith, T. (1998). From SERVQUAL to HOLSAT: Holiday Satisfaction in Varadero, Cuba. Tourism Management, 19 (1): 25–34. Yoon, Y. and Uysal, M. (2005). An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26(1): 45-56.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilara Eylül KOÇ (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3990-7366
Türkiye


Duygu EREN
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9959-9521
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad859767, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {57 - 72}, doi = {}, title = {DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Koç, Dilara Eylül and Eren, Duygu} }
APA Koç, D. E. & Eren, D. (2020). DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 57-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/859767
MLA Koç, D. E. , Eren, D. "DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 57-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/859767>
Chicago Koç, D. E. , Eren, D. "DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 57-72
RIS TY - JOUR T1 - DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ AU - Dilara Eylül Koç , Duygu Eren Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 72 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ %A Dilara Eylül Koç , Duygu Eren %T DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ %D 2020 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Koç, Dilara Eylül , Eren, Duygu . "DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Nisan 2020): 57-72 .
AMA Koç D. E. , Eren D. DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ. saktad. 2020; 4(1): 57-72.
Vancouver Koç D. E. , Eren D. DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 57-72.
IEEE D. E. Koç ve D. Eren , "DESTİNASYON PERFORMANSININ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK ZİYARETÇİ DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 57-72, Nis. 2020