Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 106 - 120, 30.04.2023

Öz

Uzun yıllardan beri turistler tarafından kitle turizm hareketinin benimsenmiş olduğu turizm sektörü 21. yüzyıldaki teknolojik, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte değişiklik göstermeye başlamış ve bunun sonucunda değişen tüketici davranışları göz önüne alındığında kitle turizminin yerini daha bireysel ve doğa tabanlı alternatif turizm çeşitlerine bırakmaya başladığı gözlemlenmiştir. Doğa ile iç içe, sakin bir tatil deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçiler kamp turizmine oldukça ilgi göstermektedir. Bu ziyaretçilerin kamp turizmini daha konforlu, yüksek kalitede hizmet alarak kolay şekilde elde etmek istemeleri “lüks kampçılık” olarak da bilinen ve turizmde henüz yeni bir girişim olan “glamping” turizmini ortaya çıkarmıştır. Çalışmada toplam 14 glamping işletmecisi ile yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığı ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında verileri analiz etmede MAXQDA 22 programından yararlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, son zamanlarda turizm sektöründe gelişme gösteren ve kitle turizm hareketi yerine doğa ile iç içe bireysel olarak kamp deneyimini daha konforlu şekilde yaşamak isteyen turistlerin tercih ettiği “glamping” turizminin kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği üzerinde ki etkisini ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • Acar, M. (2008), “Tarım ve Kalkınma”, Kalkınma Ekonomisi, Ed. S.Taban ve M. Kar, Ekin Yayınları, Bursa, s.159-184.
 • Bahar, O., Çelik, N. ve Samırkaş, M. (2015). Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm, Muğla: Süre Yayınevi.
 • Birdir, K., Unur, K. ve Dalgıç A. (2015). Türkiye ve dünya’da kamping ve yeni bir turistik ürün olarak ‘Glamping’. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30 Mayıs 2015, Konya/Türkiye, Vol. 2, ss:168-177, ISBN:978-605-9119-16-0 (2.C).
 • Boscoboinik, A., and Bourquard, E. (2012). Glamping And Rural İmaginary. From Production To Consumption: Transformation Of Rural Communities, 35, 149.
 • Brochado, A., and Brochado, F. (2019). What makes a glamping experience great?.Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(1), 15-27.
 • Brochado, A., and Pereira, C. (2017). Comfortable experiences in nature accommodation: Perceived service quality in Glamping. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 17, 77-83.
 • Brooker, Edward. And Jope, M Arrion (2013). “Trends İn Camping And Outdoor Hospitality:An International Review”, Journal Of Outdoor Recreation And Tourism, S.3, S. 16.
 • Çağlar, Y. (1986), Köy-Köylülük ve Türkiye’de Köy Kalkınması Sorunu, Ziyaretçiler Derneği Yayını, Ankara.
 • Erdem, B. ve Gezen, T., (2014). Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (21): 19-42.
 • Ergüven, M. H., Yılmaz, Ö. G. A., ve Kutlu, Ö. G. D. (2015). Turistik Ürün Çeşitlendirme Bağlamında Hibrit Turizm: Glamping Örneği.
 • Göktaş, L. S., Çetin, G., ve Kızılırmak, İ. (2017). Özel İlgi Turizmi Olarak Glamping Turizminin Mevcut Durumu: Bir Örnek Olay Analizi Araştırması, 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 107, 120.
 • Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 11-29.
 • Köroğlu, Ö., Dumanlı, Ş., Şalk, S., İnanır, İ., Gürsoy, H. Karataş Bahar, A.ve Özgöller. G. (2017). Müzelere Yönelik Olumsuz Kullanıcı Güdümlü İçerik Çözümlemesi: TripAdvisor.Com Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (3): 29-48.
 • Kuter, N., ve Ünal, H. E. (2013). Kırsal kalkınmada kırsal turizmin önemi. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 13(2), 192-201.
 • Lee, W. S., Lee, J. K., and Moon, J. (2019). Influential attributes for the selection of luxury camping: A mixed-logit method. Journal of Hospitality and Tourism Management, 40, 88-93.
 • Lyu, S. O., Kim, J. W., and Bae, S. W. (2020). Family vacationers' willingness to pay for glamping travel sites: A family functioning segmentation. International Journal of Tourism Research, 22(2), 155-167.
 • Meriç, S., Subaşı, A., ve Şahin, S. (2021). Van Gölü Havzasının Glamping Turizmi Potansiyeli. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (53), 401-418.
 • Pezikoğlu, F. (2012). Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma kavramı içinde tarım-turizm-kırsal alan ilişkisi ve sonuçları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 83-92.
 • Sakacova, K. L. (2013). Glamping – Nature Served On Silver Platter. Master’s Thesis, Aalborg University.
 • Walter, M., ve Comino, S. (2014). Glamping: Camping, Luxus, Nachhaltigkeit–Marktnische Mit Wachstumspotential. In Berlin: ITB Berlin Convention. Obtido De: Http://Www. İtbberlin. De/Besucher/Events/Kongressreferenten/Eventdetail. Jsp.
 • İnternet Kaynakçası
 • https://www.welt.de/regionales/hamburg/article132130314/Wenn-Badewanne-und-Fernseher-im-Zelt-stehen.html “ Glamping Turizmi” (Erişim Tarihi: 06.05.2022).
 • Messner, M. (2014). “Yeni Turizm Trendi” https://www.gim-radar.de/glamping-der-neue-tourismus-trend/ (Erişim Tarihi: 06.05.2022). https://glampinghub.com/rentalsearch/?q=Turkey&location=&dates=%20-%20&adults=2&children=0&infants=0&lang=en&page=1&sort=recomended&currency=USD&filters={%22categories%22:[],%22features%22:[],%22flags%22:[]} (Erişim Tarihi: 07.05.2022).
 • https://www.turktob.org.tr/uploads/plugo/TARIM%20%C5%9EURASI/II.TARIM%20ORMAN%20%C5%9EURASI/II.%20TARIM%20%C5%9EURASI%20-8)%20KOM%C4%B0SYON%20RAPORU,%20K%C4%B1rsal%20Kalk%C4%B1nma%20Politikalar%C4%B1.pdf “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2004). II. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyon Raporu.” (Erişim Tarihi: 10.05.2022).
 • http://www.ekoturizmdernegi.org/ “Ekoturizm nedir?” (Erişim Tarihi: 10.05.2022).
 • https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Degerlendirme-Raporu_13_12_2019-WEB.pdf “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu” (Erişim Tarihi: 06.05.2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül DEMİRCİOĞLU
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8654-1259
Türkiye


Şirvan Şen DEMİR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3253-1001
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1182429, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {6}, number = {1}, pages = {106 - 120}, title = {GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Demir, Şirvan Şen} }
APA Demircioğlu, A. & Demir, Ş. Ş. (2023). GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 106-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/77058/1182429
MLA Demircioğlu, A. , Demir, Ş. Ş. "GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 106-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/77058/1182429>
Chicago Demircioğlu, A. , Demir, Ş. Ş. "GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 106-120
RIS TY - JOUR T1 - GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ AU - AyşegülDemircioğlu, Şirvan ŞenDemir Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 120 VL - 6 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ %A Ayşegül Demircioğlu , Şirvan Şen Demir %T GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ %D 2023 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Demircioğlu, Ayşegül , Demir, Şirvan Şen . "GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Nisan 2023): 106-120 .
AMA Demircioğlu A. , Demir Ş. Ş. GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ. saktad. 2023; 6(1): 106-120.
Vancouver Demircioğlu A. , Demir Ş. Ş. GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 6(1): 106-120.
IEEE A. Demircioğlu ve Ş. Ş. Demir , "GLAMPİNG TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FETHİYE ÖRNEĞİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 106-120, Nis. 2023