Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Nesil Dijital Okuma Deneyimi Ve E-kitabın Geleceği

Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı: 2, 196 - 205, 21.12.2018
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.529772

Öz

Son zamanlarda sıkça karşılaşılan, e-kitaba yönelik geliştirmelerin olması gereken düzeyde olmadığına yönelik tartışmalar, e-kitabın geleceğini gündeme getirmiştir. Böylece e-kitap ve e-kitabın
getirdiği dijital okuma deneyimine yönelik yararlı bir tartışma ortamı doğmuştur. E-kitap geliştirmeleri sonucunda ortaya çıkan hibrit kitap, etkileşimli dijital anlatı gibi yeni biçimlerin, sosyal okuma deneyimine yönelik deneysel yaklaşımların okurun okuma alışkanlıkları üzerindeki
etkilerini kapsar. Tasarımcıların da içerisinde bulunduğu yayıncılık sektöründeki aktörlerin bu
alışkanlıklar üzerine eğilmesi ve kendine pay çıkarması gerekir.


Bu çerçeveden yola çıkarak makalede, yeni nesil dijital biçimlerin getirdiği dijital okuma deneyimi ve bu deneyimi tasarlayan başlıca aktör olan tasarımcının rolüne değinilmiş, dijital yayıncılık
alanında araştırma ve uygulama için gerekli sektörel ve akademik araştırmaların, yenileşime açık
anlayışın ve bilgi alışverişinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Kaynakça

 • Anastasiades, P. S. (2003). The Future of the Book, the Book of the Future https://www.computer.org/csdl/proceedings/ icalt/2003/1967/00/19670246.pdf (Erişim Tarihi: 21.02.2018).
 • ePrdctn (tarihsiz). https://wiki.mobileread.com/wiki/EPrdctn (Erişim Tarihi: 21.02.2018).
 • Flood, A. (2014, 10 Ocak). Digital publishing: the experts’ view of what’s next, https://www.theguardian.com/books/2014/ jan/10/digital-publishing-next-industry-revolution, (Erişim Tarihi:25.03.2018).
 • Flood, A. (2018, 20 Şubat). Ebooks are stupid, says head of one of world’s biggest publishers , https://www.theguardian.com/ books/2018/feb/20/ebooks-are-stupid-hachette-livre-arnaud-nourry (Erişim Tarihi: 21.02.2018).
 • Garrish, M. (2011). What Is EPUB 3?, Kaliforniya: O’Reilly Media
 • Hoffelder, N. (2014, 4 Nisan). Readmill is Shutting Down, https://the-digital-reader.com/2014/04/04/readmill-is-shutting- down-what-to-do-next/ (Erişim Tarihi: 25.03.2018).
 • Kelly, E. (2018, 21 Şubat). Ebooks are not ‘stupid’ – they’re a revolution, https://www.theguardian.com/books/2018/feb/21/ ebooks-are-not-stupid-theyre-a-revolution-erin-kelly (Erişim Tarihi: 23.03.2018).
 • Koenitz, H. (2015). Interactive Digital Narrative: History, Theory and Practice, New York: Routledge
 • Kostick, A. (2011). The Digital Reading Experience: Learning from Interaction Design and UX-Usability Experts, Pub- lishing Research Quarterly, 27 (2), s. 135–140. https://doi.org/10.1007/s12109-011-9206-7 (Erişim Tarihi: 06.04.2018).
 • Mod, C. (2015, 1 Ekim). Future reading, https://aeon.co/essays/stagnant-and-dull-can-digital-books-ever-replace-print (Erişim Tarihi: 29.03.2018).
 • Sigarchian, H. G., Meester, B. D., Salliau, F., Neve, W. D., Logghe, S., Verborgh, R., Mannens, E., Walle, R. V., Schu- urman, D. (2015). Hybrid Books for Interactive Digital Storytelling: Connecting Story Entities and Emotions to Smart Environments. H. Schoenau-Fog, L. E. Bruni, S. Louchart, S. Baceviciute (Ed.), Interactive Storytelling içinde (s. 104-116), Kopenhag: Springer.
 • Görsel 1. https://www.youtube.com/watch?v=992-AxNY1ko (Erişim tarihi: 25.03.2018)
 • Görsel 2. https://www.youtube.com/watch?v=F_dmzSOphGA&t=163s (Erişim Tarihi: 25.03.2018).

New Generation Digital Reading Experience And Future Of E-book

Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı: 2, 196 - 205, 21.12.2018
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.529772

Öz

Discussions that the recent developments in the e-book are not at the necessary level brings
the future of e-book on the agenda. Thus, a useful discussion environment has emerged for the
e-book and digital reading experience of e-book. The hybrid book, interactive digital narrative, and
experimental approaches to the social reading experience that emerged as the results of e-book de-
velopments have an impact on reading habits. It is necessary for the actors in the publishing sector,
including the designers, to focus on these habits and give a credit to themselves.


Holding this approach in this paper, digital reading experience that emerges from the next ge-
neration of digital formats and the role of the designer who is the main actor in designing this
experience are explained, and the necessity of sectoral and academic research, open innovation and
information exchange for research and application in the field of digital publishing are emphasized. 

Kaynakça

 • Anastasiades, P. S. (2003). The Future of the Book, the Book of the Future https://www.computer.org/csdl/proceedings/ icalt/2003/1967/00/19670246.pdf (Erişim Tarihi: 21.02.2018).
 • ePrdctn (tarihsiz). https://wiki.mobileread.com/wiki/EPrdctn (Erişim Tarihi: 21.02.2018).
 • Flood, A. (2014, 10 Ocak). Digital publishing: the experts’ view of what’s next, https://www.theguardian.com/books/2014/ jan/10/digital-publishing-next-industry-revolution, (Erişim Tarihi:25.03.2018).
 • Flood, A. (2018, 20 Şubat). Ebooks are stupid, says head of one of world’s biggest publishers , https://www.theguardian.com/ books/2018/feb/20/ebooks-are-stupid-hachette-livre-arnaud-nourry (Erişim Tarihi: 21.02.2018).
 • Garrish, M. (2011). What Is EPUB 3?, Kaliforniya: O’Reilly Media
 • Hoffelder, N. (2014, 4 Nisan). Readmill is Shutting Down, https://the-digital-reader.com/2014/04/04/readmill-is-shutting- down-what-to-do-next/ (Erişim Tarihi: 25.03.2018).
 • Kelly, E. (2018, 21 Şubat). Ebooks are not ‘stupid’ – they’re a revolution, https://www.theguardian.com/books/2018/feb/21/ ebooks-are-not-stupid-theyre-a-revolution-erin-kelly (Erişim Tarihi: 23.03.2018).
 • Koenitz, H. (2015). Interactive Digital Narrative: History, Theory and Practice, New York: Routledge
 • Kostick, A. (2011). The Digital Reading Experience: Learning from Interaction Design and UX-Usability Experts, Pub- lishing Research Quarterly, 27 (2), s. 135–140. https://doi.org/10.1007/s12109-011-9206-7 (Erişim Tarihi: 06.04.2018).
 • Mod, C. (2015, 1 Ekim). Future reading, https://aeon.co/essays/stagnant-and-dull-can-digital-books-ever-replace-print (Erişim Tarihi: 29.03.2018).
 • Sigarchian, H. G., Meester, B. D., Salliau, F., Neve, W. D., Logghe, S., Verborgh, R., Mannens, E., Walle, R. V., Schu- urman, D. (2015). Hybrid Books for Interactive Digital Storytelling: Connecting Story Entities and Emotions to Smart Environments. H. Schoenau-Fog, L. E. Bruni, S. Louchart, S. Baceviciute (Ed.), Interactive Storytelling içinde (s. 104-116), Kopenhag: Springer.
 • Görsel 1. https://www.youtube.com/watch?v=992-AxNY1ko (Erişim tarihi: 25.03.2018)
 • Görsel 2. https://www.youtube.com/watch?v=F_dmzSOphGA&t=163s (Erişim Tarihi: 25.03.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ERTÜRK


Erhan ÜZÜMCÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ertürk, M. & Üzümcü, E. (2018). Yeni Nesil Dijital Okuma Deneyimi Ve E-kitabın Geleceği . Sanat ve Tasarım Dergisi , 8 (2) , 196-205 . DOI: 10.20488/sanattasarim.529772