Sanat ve Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-7692 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://std.anadolu.edu.tr/


Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

            Dergi Editörleri

  • Prof. Hayri ESMER, Baş Editör

           hayrie@anadolu.edu.tr


  • Doç. H. Bülent AKDENİZ, Editör

           hbakdeniz@anadolu.edu.tr


  • Dr. Öğr. Üyesi Selvin YEŞİLAY, Editör

           syesilay@anadolu.edu.tr


  • Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü

           mmunver@anadolu.edu.tr


Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 2146-7692 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://std.anadolu.edu.tr/
Kapak Resmi


Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

            Dergi Editörleri

  • Prof. Hayri ESMER, Baş Editör

           hayrie@anadolu.edu.tr


  • Doç. H. Bülent AKDENİZ, Editör

           hbakdeniz@anadolu.edu.tr


  • Dr. Öğr. Üyesi Selvin YEŞİLAY, Editör

           syesilay@anadolu.edu.tr


  • Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü

           mmunver@anadolu.edu.tr


Cilt 9 - Sayı 1 - Haz 2019
Dizinler