Sanat ve Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-7692 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://std.anadolu.edu.tr/


Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

            Dergi Editörleri

 • Prof. Hayri ESMER, Baş Editör

           hayrie@anadolu.edu.tr

 • Doç.Dr. Selvin YEŞİLAY, Editör    

           syesilay@anadolu.edu.tr

 • Doç. H. Bülent AKDENİZ, Editör

           hbakdeniz@anadolu.edu.tr


 • Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü

           mmunver@anadolu.edu.tr


Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 2146-7692 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://std.anadolu.edu.tr/
Kapak Resmi


Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

            Dergi Editörleri

 • Prof. Hayri ESMER, Baş Editör

           hayrie@anadolu.edu.tr

 • Doç.Dr. Selvin YEŞİLAY, Editör    

           syesilay@anadolu.edu.tr

 • Doç. H. Bülent AKDENİZ, Editör

           hbakdeniz@anadolu.edu.tr


 • Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü

           mmunver@anadolu.edu.tr


Cilt 9 - Sayı 1 - 1 Haz 2019
 1. Artistik Seramiklerde Alternatif Bir Malzeme Olarak Lületaşı Kullanımı
  Sayfalar 128 - 145
  Sıdıka Sibel SEVİM , Selim ÇINAR
 2. Tarihi ve Kültürel Mekanların Sergi Alanı Olarak Kullanımında Yaşanan Sorunlar: Kktc Örneği
  Sayfalar 36 - 56
  Gazi YÜKSEL
 3. Sanat Eğitimcileri Görüşleri Çerçevesinde Dijital Resim Çalışmalarının İncelenmesi (Bartın İli Örneği)
  Sayfalar 100 - 115
  İ̇smail EYÜPOĞLU , Feryal BEYKAL ORHUN
 4. Beste ve İcra İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: İki Sûzinâk Şarkı
  Sayfalar 146 - 162
  Nevin ŞAHİN
 5. 19. ve 20. Yüzyıllarda Harput Bölgesinin Tekstil Sektöründeki Ticari Gelişmeleri
  Sayfalar 58 - 71
  Elif AKSOY , Eşref BÜLENT
 6. An Analysis of Instagram’s Dialogical Communication Building Potential in Turkish Theater Institutions
  Sayfalar 84 - 98
  Canan ARSLAN
 7. Seramik Yüzeylerde Dijital Baskı Uygulamaları
  Sayfalar 72 - 83
  Sanver ÖZGÜVEN
 8. Sanat Yoluyla Düşünme: Su Örneği
  Sayfalar 116 - 127
  Ayşe BİLİR
 9. Seramiğe Dönüşen Organik Nesneler: Teknik ve Sanatsal Örnekler
  Sayfalar 198 - 215
  Seyhan YILMAZ
 10. Geleneksel Çömlekçilikteki Su Kapları ve Anadolu, Hindistan, İspanya Örnekleri
  Sayfalar 180 - 196
  Cemalettin SEVİM
 11. Cam ve Renk
  Sayfalar 164 - 178
  Fatma ÇİFTÇİ , Mustafa AĞATEKİN
 12. Peyzaj Mimarlığında Su Öğesinin Tarihsel Süreçteki Kullanım Amaçları
  Sayfalar 20 - 35
  Tuğba DÜZENLİ , Elif Merve ALPAK , Duygu AKYOL
Dizinler