ISSN: 2146-9059
e-ISSN: 2146-9059
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

            Dergi Editörleri

  • Prof. Hayri ESMER, Baş Editör

           hayrie@anadolu.edu.tr

  • Doç.Dr. Selvin YEŞİLAY, Editör    

           syesilay@anadolu.edu.tr

  • Doç. H. Bülent AKDENİZ, Editör

           hbakdeniz@anadolu.edu.tr


  • Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü

           mmunver@anadolu.edu.tr


2021 - Cilt: 11 Sayı: 2

Derleme

4. HEYKELSİ YAPILARA UYGULANAN SERAMİK KAPLAMALAR

Araştırma Makalesi

13. BIOPHILIC INTERIOR DESIGN: A CASE STUDY ON THE RELATION BETWEEN WATER ELEMENTS AND WELL-BEING OF THE USERS IN AN EDUCATIONAL BUILDING

Araştırma Makalesi

14. SMARTING THE TOY: A PROPOSAL FOR A FRAMEWORK FOR DESIGNING DIGITAL TECHNOLOGY CONTAINING TOYS

Araştırma Makalesi

18. BİR YAPITI POLİTİK VE KÜLTÜREL KODLARINDAN OKUMAK; ŞEHİT ARAYAN#2