ISSN: 2146-9059
e-ISSN: 2146-9059
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sayın araştırmacılar, dergimizin 2022 yılı makale kontenjanı dolmuştur. 27.06.2022 itibariyle 22.08.2022 tarihine kadar, makale başvurusu kabul edilemeyecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.
Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, ulusal hakemli bir dergidir. Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere Enstitüye gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.
Dergi Editörleri
Doç. Dr. Selvin YEŞİLAY, Baş Editör
syesilay@anadolu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Esra KINIKLI SNAPPER, Editör
ekinikli@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Ülkü COŞKUN, Editör
ulkucoskun@anadolu.edu.tr
Okt. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü
mmunver@anadolu.edu.tr


2022 - Cilt: 12 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

13. ÇAĞDAŞ TÜRK OYUN YAZARLIĞINDA BİR DIŞLAMA PRATİĞİ OLARAK HOMOFOBİ

Araştırma Makalesi

14. IMPORTANCE OF DESIGN COLLABORATIONS IN CLOTHING PRACTICES

Araştırma Makalesi

17. DESIGN FOR EMOTIONAL DURABILITY: THE CASE OF HOUSEHOLD LIGHT DESIGN

Derleme

20. TAMPEREMANIN TARİHÇESİNE KISA BİR BAKIŞ