Amaç ve Kapsam

Sanat &Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanlarında yapılan araştırma, inceleme ve değerlendirmelere yer veren; yenilikçi, çağdaş ve güncel arayışları disiplinlerarası bir bakış ile bir araya getiren süreli bir yayındır. Online olarak yayınlanan Sanat &Tasarım Dergisi, sanatsal kültüre ve sanat literatürüne bilimsel ve akademik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sanat &Tasarım Dergisi kapsamında; resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, iç mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, geleneksel sanatlar, moda tasarım, endüstriyel tasarım, çağdaş sanat tarihi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme, kitap eleştirisi ve editöre mektup türünden makalelere yer verilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık