Hakkında

Sayın Araştırmacılar, dergimizin 2024 yılı makale kontenjanı dolmuştur. Makale başvurusu kabul edileceği tarih duyurulacaktır. İlginize teşekkür ederiz.
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat&Tasarım Dergisi, Editörler Kurulu bulunan, ulusal hakemli bir dergidir. Makale kabulü dergipark üzerinden yapılmaktadır. Dergiparktan gerçekleşmeyen başvurular geçersiz sayılır. Süreç; izleme ve değerlendirme sanat ve tasarımın mail adresleri üzerinden yürütülmektedir. Mail adresi: sanattasarim@anadolu.edu.tr'dir.

Gönderilen yazılar derginin yayın ilkelerine uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Yapılması gereken düzeltmeler varsa yazar tarafından yapılmak üzere düzeltme istenerek yazara iade edilir. İncelemeden geçen ve dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baş editör tarafından alan editörü olarak atanan kişiye gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Hakemlerden gelen raporların sonucunda alan editörü kendi tespitlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme raporunu enstitüye gönderir. Alan editörü ve hakemlerin kararları doğrultusunda yazı ya doğrudan ya da düzeltilerek yayınlanır veya reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivinde on yıl süre ile tutulur. Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.Dergi Editörleri
Prof. Mustafa AĞATEKİN, Baş Editör
magatekin@anadolu.edu.tr
Doç. Gülçin KARACA, Editör
gulcinkaraca@anadolu.edu.tr
Doç. Elif ÖZBEK, Editör
eerkli@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Meral Melek ÜNVER, Dil Editörü
mmunver@anadolu.edu.tr


Son Güncelleme Zamanı: 4.07.2024 17:03:02