Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Cam ve Renk

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 1, 164 - 178, 01.06.2019
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.600444

Öz

Bu aratırma camın plastik ifade olanaklarına ilişkin rengin cam sanatındaki kullanımlarının
izini sürerken, camda renk ve anlatım ilişkisini inceleyerek bunu kullanan sanatçılara yer
vermekted
ir. Rengin biime yüklediği anlamlar dünyada cam malzemesini kullanan sanatçılar
kapsamında ele alınmı
tır.


lk bölümde teknik açıdan camda renk olanaklarına değinilmiş, sanatçıların camı nasıl
kullandıklarından örnekler ver
ilerek teknik detaylara değinilmiştir. Renkle ilgili camın transparan
yapısı göz önüne alınarak yapılan ara
tırmalara değinilmiş, ıık ve renk birlikteliğinin izi
sürülmütür. Anlatımda bu özellikleri kullanan sanatçıların eserleri üzerinden örnekler
ver
ilmiştir. Çizgisel ifade olanakları çerçevesinde neon uygulamaları ve roll-up tekniği kullanan
sanatçıların b
iim aratırmaları eser örnekleri eliğinde sunulmutur. Kompozisyonlarında rengi
anlamın taıyıcısı olarak kullanan sanatçılara yer verilmiş, rengi monokrom kullanan sanatçılara
da de
ğinilmiştir. 

Kaynakça

 • Brachlow, H. (2012). Doktora Tezi. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture. s.127.
 • Cummings, K. (2011). Çağdaş Cam Sanatı. (Çev: M. Ağatekin), İstanbul: Karakalem Kitabevi Yayınları, s.21-49.
 • Jansson, M. (2014). Aurora Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı Sergi Kataloğu. İstanbul: Pera Müzesi Yayını. s.9.
 • LeWitt, S. (1967) Kavramsal Sanat Üzerine Paragraflar, (Çev: A. Antmen), (2008), 20. yüzyıl Batı Sanatında Akımlar içinde (s. 197), İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Michael Hernandez ile ‘Path of The Illuminati’ eğitimi. 10.07.2016 M.Hernandez ile 13.07.2016 tarihinde yapılan yüzyüze görüşme.
 • Ocvirk, O.G., Stinson, R. E., Wigg, P.R, Bone, R. O., Cayton, D. L. (2015) Sanatın Temelleri. (Çev: Balkır Kuru, N., Kuru A.), İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları, s.184.
 • Osborne, M. (2013). Links Australian Glass and The Pacific Northwest. Seattle: University of Washington Press, s.77
 • Sonego, C. (2004). Ercole Barovier: A Protagonist of 20th Century Murano Glass. N. Bertoldini (Ed.), Venetian Art Glass: An American Collection, 1840-1970 içinde (28) Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers.
 • Wittgenstein, L. (2007). Bemerkungen Über Die Farben, (2). (Çev: Linda L. McAlister Margarete Schaettle) U.S: University of California Press, s.7e, 8e.
 • GÖRSEL KAYNAKÇASI
 • Görsel 1. http://www.ravenskyriver.com/home-1 (Erişim Tarihi: 22.06.2018)
 • Görsel 2. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture, Doktora Tezi, Yazar: Heike Brachlow, Royal College of Art, s.130.
 • Görsel 3. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture, Doktora Tezi, Yazar: Heike Brachlow, Royal College of Art, s.124.
 • Görsel 4. http://www.frantisekvizner.com/cut-glass/ (Erişim Tarihi:16.03.2017) Görsel 5. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel 6. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel 7. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel 8. http://s3.otherpeoplespixels.com/sites/42003/assets/AnsVoif7jTiHLEhk.jpg (Erişim Tarihi: 24.04.2017)
 • Görsel 9. http://sabbiagallery.com/artists/klaus-moje/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 10. http://sabbiagallery.com/artists/klaus-moje/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 11. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture, Doktora Tezi, Yazar: Heike Brachlow, Royal College of Art, s.133.
 • Görsel 12. http://www.aurorasculpture.com/plasma/image13.htm (Erişim Tarihi: 16.04.2017)
 • Görsel 13. https://collection.maas.museum/object/161263 (Erişim tarihi: 30.06.2018)
 • Görsel 14. http://svc035.wic052p.server-web.com/finalists/finalist.cfm?eid=732 (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 15. Museum of Modern Glass (Kat. No:53) s. 12
 • Görsel 16. http://www.clarebelfrage.com/recent-work/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 17. http://www.clarebelfrage.com/recent-work/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017) Görsel 18.http://d3seu6qyu1a8jw.cloudfront.net/sites/default/files/images/99.6.8.jpg?itok=OU79Txfs) CMOG Koleksiyonu (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 19. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel20.http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK108815/your-museum-primer#slideshow (ErişimTarihi: 16.04.2017)

Glass and Colour

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 1, 164 - 178, 01.06.2019
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.600444

Öz

This research traces the possibilities of plastic expression regarding the color of the glass and
ranks the art
ists who use it by examining the relationship between color and expression in glass.
The meaning that color adds to shape has been investigated in the scope of artists using glass in
the
ir works worldwide.


First of all, the technical aspects of glass regarding the possibilities of color are stated by giving
examples of how art
ists use glass. The studies investigating color by taking into consideration of the
transparent nature of glass are stated and the comb
ination of light and color has been explored.
In add
ition, the works of artists using glass and color are exemplified. Within the scope of linear
express
ion possibilities, artists using neon applications and roll-up technique are presented through
the
ir art works. Finally, artists using color as a bearer of the meaning on their compositions, and
art
ists using color monochrome are also briefly mentioned. 

Kaynakça

 • Brachlow, H. (2012). Doktora Tezi. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture. s.127.
 • Cummings, K. (2011). Çağdaş Cam Sanatı. (Çev: M. Ağatekin), İstanbul: Karakalem Kitabevi Yayınları, s.21-49.
 • Jansson, M. (2014). Aurora Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı Sergi Kataloğu. İstanbul: Pera Müzesi Yayını. s.9.
 • LeWitt, S. (1967) Kavramsal Sanat Üzerine Paragraflar, (Çev: A. Antmen), (2008), 20. yüzyıl Batı Sanatında Akımlar içinde (s. 197), İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Michael Hernandez ile ‘Path of The Illuminati’ eğitimi. 10.07.2016 M.Hernandez ile 13.07.2016 tarihinde yapılan yüzyüze görüşme.
 • Ocvirk, O.G., Stinson, R. E., Wigg, P.R, Bone, R. O., Cayton, D. L. (2015) Sanatın Temelleri. (Çev: Balkır Kuru, N., Kuru A.), İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları, s.184.
 • Osborne, M. (2013). Links Australian Glass and The Pacific Northwest. Seattle: University of Washington Press, s.77
 • Sonego, C. (2004). Ercole Barovier: A Protagonist of 20th Century Murano Glass. N. Bertoldini (Ed.), Venetian Art Glass: An American Collection, 1840-1970 içinde (28) Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers.
 • Wittgenstein, L. (2007). Bemerkungen Über Die Farben, (2). (Çev: Linda L. McAlister Margarete Schaettle) U.S: University of California Press, s.7e, 8e.
 • GÖRSEL KAYNAKÇASI
 • Görsel 1. http://www.ravenskyriver.com/home-1 (Erişim Tarihi: 22.06.2018)
 • Görsel 2. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture, Doktora Tezi, Yazar: Heike Brachlow, Royal College of Art, s.130.
 • Görsel 3. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture, Doktora Tezi, Yazar: Heike Brachlow, Royal College of Art, s.124.
 • Görsel 4. http://www.frantisekvizner.com/cut-glass/ (Erişim Tarihi:16.03.2017) Görsel 5. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel 6. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel 7. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel 8. http://s3.otherpeoplespixels.com/sites/42003/assets/AnsVoif7jTiHLEhk.jpg (Erişim Tarihi: 24.04.2017)
 • Görsel 9. http://sabbiagallery.com/artists/klaus-moje/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 10. http://sabbiagallery.com/artists/klaus-moje/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 11. Shaping Color: Density Light and Form in Solid Glass Sculpture, Doktora Tezi, Yazar: Heike Brachlow, Royal College of Art, s.133.
 • Görsel 12. http://www.aurorasculpture.com/plasma/image13.htm (Erişim Tarihi: 16.04.2017)
 • Görsel 13. https://collection.maas.museum/object/161263 (Erişim tarihi: 30.06.2018)
 • Görsel 14. http://svc035.wic052p.server-web.com/finalists/finalist.cfm?eid=732 (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 15. Museum of Modern Glass (Kat. No:53) s. 12
 • Görsel 16. http://www.clarebelfrage.com/recent-work/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 17. http://www.clarebelfrage.com/recent-work/ (Erişim Tarihi: 09.02.2017) Görsel 18.http://d3seu6qyu1a8jw.cloudfront.net/sites/default/files/images/99.6.8.jpg?itok=OU79Txfs) CMOG Koleksiyonu (Erişim Tarihi: 09.02.2017)
 • Görsel 19. Fatma Çiftçi Kişisel Fotoğraf Arşivi
 • Görsel20.http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK108815/your-museum-primer#slideshow (ErişimTarihi: 16.04.2017)
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Çı̇ftçı̇ Bu kişi benim

Mustafa Ağatekı̇n

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çı̇ftçı̇ F., & Ağatekı̇n M. (2019). Cam ve Renk. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 9(1), 164-178. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.600444