Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The New Aplication and The Result of Artificial Patina Used in Bronze Sculpture on Ceramic Surface

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 10 - 23, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.828411

Öz

The patina techniques applied to the surface in the sculpture are the applications which apparently support the perception of the form integrity and that put the plastic affect to further forefront. In ceramics, except ordinary glazing process, surface applications such as undercoating, sooting, reduction, sgrafitto and underglaze decoration are the techniques that carry the work to the final. In this sense, ceramics and sculpture arts might relate to each other in terms of surface intervention.
In this study, how the patina techniques are applied on metal surface, what impact it has on the appearance of ceramic material and whether it creates the same effect as it has on bronze surface. During the experiments, a copper nitrate recipe which gives the closest oxidation result (blue-green / green) of bronze material that is natural and common is used. The application of patina solution has resulted the same effect on the ceramic body in transparent or opaque condition. The indications obtained at the end of the experiments are discussed in terms of the importance of the work.

Kaynakça

 • Félibien, A. (1699) “Des Principes de l’Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres Arts qui en dependent”, Paris, 1699, Farnborough, Hants., England, p.239
 • Sarnıç, K.Ö. (2016) “Seramik Malzemenin Taklit Aracı Olarak Kullanım Olanakları”, The Journal of International Social Research, 9(45), p:416 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/sarnic_kamura- nozlem.pdf (Erişim: 01 10 2018)
 • Maish, J. (2015), “Bronze Patinas, Noble and Vile” (2 september 2015)http://blogs.getty.edu/iris/bronze-patinas-noble-and- vile/ (Erişim: 02.08.2018)
 • Plowman J. ( 2005) , The Sculptor’s Bible, (pp.114), Pasfield, Liz (Ed.), London: A &C Black Publishers.
 • Weil P.D. (2004), ‘Patina From the Historical-Artistic Point of View’ http://www.northernlightstudio.com/new/patina.php (Erişim: 19.06.2018)https://www.etymonline.com/word/imitation#etymonline_v_1528 (Erişim: 12.10.2018)
 • Yasser T. (1987) , In Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, 4 Vols (Leiden: E.J. Brill), Oleg Grabar (Eds), Bronze Shapes in Iranian Ceramics of the Twelfth and Thirteenth Centuries https://archnet.org/system/publications/con- tents/4295/original/DPC0571.pdf?1384783504 (Erişim: 05 09 2018)
 • Yılmaz S. (2016), Firdevs Müjde Gökbel (ed.), Seramik: Pişirim Teknikleri ve Fırınları, (pp.106-117); Emet Egemen Aslan– Kaan Canduran (Eds), Bakır Matı Redüksiyonu Pişirim Tekniği, Ankara: Opus Basım Yayın.

Bronz Heykelde Kullanılan Yapay Patinanın Seramik Bünye Üzerinde Yeni Uygulama ve Sonuçları

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 10 - 23, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.828411

Öz

Heykelde yüzeye uygulanan patina teknikleri, form bütünlüğünün algılanışını destekleyen ve plastik etkiyi daha da ön plana çıkaran uygulamalardır. Seramik sanatında ise bilinen sırlama işleminin dışında astar, isleme, indirgeme ve sır altı boya dekoru vb. yüzey uygulamaları eserin görsel etkisini arttıran tekniklerdir. Seramik ve heykel sanatları arasında yüzeye müdahale açısından ilişki kurulabilir. Bronz patina tekniklerinin metal yüzey üzerinde nasıl uygulandığı, ne gibi bir etki yarattığı, seramik malzemeye nasıl bir görünüm verdiği ve bronz yüzey üzerinde açığa çıkan benzer etkiyi yaratıp yaratmadığı da deneylerle gözlemlenerek açıklanmıştır. Yapılan denemelerde, bronz malzemenin bilinen ve doğala en yakın oksidasyon sonucunu (mavi-yeşil/yeşil) veren bakır nitrat reçetesi kullanılmıştır. Patina solüsyonu uygulamasının seramik bünyede transparan veya opak halde aynı etkiyi verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular çalışmanın önemi açısından tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Félibien, A. (1699) “Des Principes de l’Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres Arts qui en dependent”, Paris, 1699, Farnborough, Hants., England, p.239
 • Sarnıç, K.Ö. (2016) “Seramik Malzemenin Taklit Aracı Olarak Kullanım Olanakları”, The Journal of International Social Research, 9(45), p:416 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/sarnic_kamura- nozlem.pdf (Erişim: 01 10 2018)
 • Maish, J. (2015), “Bronze Patinas, Noble and Vile” (2 september 2015)http://blogs.getty.edu/iris/bronze-patinas-noble-and- vile/ (Erişim: 02.08.2018)
 • Plowman J. ( 2005) , The Sculptor’s Bible, (pp.114), Pasfield, Liz (Ed.), London: A &C Black Publishers.
 • Weil P.D. (2004), ‘Patina From the Historical-Artistic Point of View’ http://www.northernlightstudio.com/new/patina.php (Erişim: 19.06.2018)https://www.etymonline.com/word/imitation#etymonline_v_1528 (Erişim: 12.10.2018)
 • Yasser T. (1987) , In Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, 4 Vols (Leiden: E.J. Brill), Oleg Grabar (Eds), Bronze Shapes in Iranian Ceramics of the Twelfth and Thirteenth Centuries https://archnet.org/system/publications/con- tents/4295/original/DPC0571.pdf?1384783504 (Erişim: 05 09 2018)
 • Yılmaz S. (2016), Firdevs Müjde Gökbel (ed.), Seramik: Pişirim Teknikleri ve Fırınları, (pp.106-117); Emet Egemen Aslan– Kaan Canduran (Eds), Bakır Matı Redüksiyonu Pişirim Tekniği, Ankara: Opus Basım Yayın.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mert Taşkın Demir Bu kişi benim 0000-0002-1575-5030

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, M. T. (2020). Bronz Heykelde Kullanılan Yapay Patinanın Seramik Bünye Üzerinde Yeni Uygulama ve Sonuçları. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 10(1), 10-23. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.828411