PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 15, 103 - 118, 01.06.2015
https://doi.org/10.18603/std.73583

Öz

-

Kaynakça

 • Burdurlu & Ejder. (2000). Dar Hacimli Konutlara Uygun Modüler Mobilya Tasarımı,
 • Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı 38. Byars, M. (2005). The Best Tables, Chairs, Lights: Innovationa And Invention In Design
 • Products For The Home. Hovo, Rotovision. Ching, F.D.K. (2007). Architecture: Form, Space, Order. USA, John Wiley&Sons.
 • Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st Century.
 • New York, W.W.Norton Company. Karahan, E.E. (2009). Konut Talebinin Modellenmesi ve Konut Kariyer Kavramı, İstanbul
 • Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 15. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miller, D. (2001). Home possessions: Material Culture Behind Closed Doors, Oxford, Berg Yayınları.
 • Milliyet Hachette Axis 2000 Büyük Ansiklopesi, Doğan Kitapçılık.
 • Onur, S. (2000). Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Kullanıcı
 • Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul. Pink, S. (2004). Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life, Oxford, Berg Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1999). Türk Ailesinin Yaşadığı
 • Mekânlara / Konutlara İlişkin Eğilimler. Cilt 1–2, Ankara, Başbakanlık Basımevi. İnternet Kaynakları http://www.kulturvarliklari.gov.tr http://www.tdk.gov.tr Görsel Kaynakları Şekil 1: Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Şekil 2 : http://www.allanwexlerstudio.com Şekil 3: http://www.omerunal.com Şekil 4-5: http://mobilyadekorasyonrehberi.com Şekil 6: http://www.designbuzz.com Şekil 7: http://www.archiproducts.com Şekil 8-9-12-14-15-16-17: http://www.designmuseum.org Şekil 10: Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st
 • Century. New York, W.W.Norton Company. Şekil 11: http://www.colani.org Şekil 13: Wilk, C. (2006). Modernism : Designing A New World : 1914-1939. London : V&A Publications.

Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 15, 103 - 118, 01.06.2015
https://doi.org/10.18603/std.73583

Öz

Çok sayıda işlevin bir araya geldiği konut iç mekân tasarımı, yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmektedir. Nüfus ve refah artışı, kentlere göç ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekan ihtiyacı hızla değişmektedir. Konut sektöründeki kavramsal değişimler sonucu, küçülen mekânlarda daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı, mobilyaya olan talebi sürekli canlı tutmaktadır. Bu çalışmada, konut tasarım üretim süreci ile mobilya tasarım-üretim süreci arasındaki çok boyutlu ilişkiler ağına vurgu yapılarak Türkiye ölçeğinde “mobil hane halkı” ve “kira konut” kavramları üzerinden konut içinde kullanılan mobilyalar işlevsellik ve tasarım özellikleri bakımından incelenmektedir

Kaynakça

 • Burdurlu & Ejder. (2000). Dar Hacimli Konutlara Uygun Modüler Mobilya Tasarımı,
 • Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı 38. Byars, M. (2005). The Best Tables, Chairs, Lights: Innovationa And Invention In Design
 • Products For The Home. Hovo, Rotovision. Ching, F.D.K. (2007). Architecture: Form, Space, Order. USA, John Wiley&Sons.
 • Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st Century.
 • New York, W.W.Norton Company. Karahan, E.E. (2009). Konut Talebinin Modellenmesi ve Konut Kariyer Kavramı, İstanbul
 • Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 15. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miller, D. (2001). Home possessions: Material Culture Behind Closed Doors, Oxford, Berg Yayınları.
 • Milliyet Hachette Axis 2000 Büyük Ansiklopesi, Doğan Kitapçılık.
 • Onur, S. (2000). Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Kullanıcı
 • Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul. Pink, S. (2004). Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life, Oxford, Berg Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1999). Türk Ailesinin Yaşadığı
 • Mekânlara / Konutlara İlişkin Eğilimler. Cilt 1–2, Ankara, Başbakanlık Basımevi. İnternet Kaynakları http://www.kulturvarliklari.gov.tr http://www.tdk.gov.tr Görsel Kaynakları Şekil 1: Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Şekil 2 : http://www.allanwexlerstudio.com Şekil 3: http://www.omerunal.com Şekil 4-5: http://mobilyadekorasyonrehberi.com Şekil 6: http://www.designbuzz.com Şekil 7: http://www.archiproducts.com Şekil 8-9-12-14-15-16-17: http://www.designmuseum.org Şekil 10: Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st
 • Century. New York, W.W.Norton Company. Şekil 11: http://www.colani.org Şekil 13: Wilk, C. (2006). Modernism : Designing A New World : 1914-1939. London : V&A Publications.

-

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 15, 103 - 118, 01.06.2015
https://doi.org/10.18603/std.73583

Öz

Designing residential interiors that consist of numerous functions requires intensive programming and design solutions. Need of space increases in direct proportion to population growth and prosperity, migration to cities and socio-economic developments. As a result of conceptual change in the housing sector, dwellings that become smaller have to be designed more flexible and functional. So the increase of the furniture design demand always keep alive. This study discusses the multi-dimensional relationships between housing design-production process and furniture design-production process and analyzes the characteristics of the furniture used in residentials in Turkey by emphasizing the notions of “moving householdfamilies who move frequently” and “non owner occupied housing”

Kaynakça

 • Burdurlu & Ejder. (2000). Dar Hacimli Konutlara Uygun Modüler Mobilya Tasarımı,
 • Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı 38. Byars, M. (2005). The Best Tables, Chairs, Lights: Innovationa And Invention In Design
 • Products For The Home. Hovo, Rotovision. Ching, F.D.K. (2007). Architecture: Form, Space, Order. USA, John Wiley&Sons.
 • Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st Century.
 • New York, W.W.Norton Company. Karahan, E.E. (2009). Konut Talebinin Modellenmesi ve Konut Kariyer Kavramı, İstanbul
 • Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 15. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Miller, D. (2001). Home possessions: Material Culture Behind Closed Doors, Oxford, Berg Yayınları.
 • Milliyet Hachette Axis 2000 Büyük Ansiklopesi, Doğan Kitapçılık.
 • Onur, S. (2000). Mobilya Biçimlenişine Etki Eden Faktörler ve Tasarımcı Kullanıcı
 • Faktörü Üzerine Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul. Pink, S. (2004). Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life, Oxford, Berg Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1999). Türk Ailesinin Yaşadığı
 • Mekânlara / Konutlara İlişkin Eğilimler. Cilt 1–2, Ankara, Başbakanlık Basımevi. İnternet Kaynakları http://www.kulturvarliklari.gov.tr http://www.tdk.gov.tr Görsel Kaynakları Şekil 1: Günay, R. (1998). Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri. İstanbul. YEM Yayınları.
 • Şekil 2 : http://www.allanwexlerstudio.com Şekil 3: http://www.omerunal.com Şekil 4-5: http://mobilyadekorasyonrehberi.com Şekil 6: http://www.designbuzz.com Şekil 7: http://www.archiproducts.com Şekil 8-9-12-14-15-16-17: http://www.designmuseum.org Şekil 10: Gura, J. (2007). Sourcebook of Scandinavian Furniture: Designs for the 21st
 • Century. New York, W.W.Norton Company. Şekil 11: http://www.colani.org Şekil 13: Wilk, C. (2006). Modernism : Designing A New World : 1914-1939. London : V&A Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin ÜST Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 15

Kaynak Göster

Bibtex @ { sanatvetasarim220344, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {103 - 118}, doi = {10.18603/std.73583}, title = {Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Üst, Selin} }
APA Üst, S. (2015). Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi . Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (15) , 103-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/20652/220344
MLA Üst, S. "Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi" . Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (2015 ): 103-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/20652/220344>
Chicago Üst, S. "Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi". Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (2015 ): 103-118
RIS TY - JOUR T1 - Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi AU - Selin Üst Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 118 VL - 1 IS - 15 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi %A Selin Üst %T Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi %D 2015 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V 1 %N 15 %R %U
ISNAD Üst, Selin . "Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi". Sanat ve Tasarım Dergisi 1 / 15 (Haziran 2015): 103-118 .
AMA Üst S. Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2015; 1(15): 103-118.
Vancouver Üst S. Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2015; 1(15): 103-118.
IEEE S. Üst , "Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi", Sanat ve Tasarım Dergisi, c. 1, sayı. 15, ss. 103-118, Haz. 2015, doi:10.18603/std.73583