Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 393 - 411 2019-06-19

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri

Metin UÇAR [1] , Cihan CANBOLAT [2] , Sümeyra İLHAN [3]


Bu araştırma; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin “sanat” kavramına ilişkin sahip

oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Kastamonu

Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Resim

ve Seramik- Cam Bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 195 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden,

“Sanat …………gibidir çünkü ………… gibidir” cümlesini tamamlamalarıyla veriler elde edilmiştir.

Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi,

verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi modeli kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrenciler,

sanat ile ilgili olarak toplam 66 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar, ortak özellikleri

bakımından irdelenerek sekiz farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Söz konusu bu kavramsal

kategorilerin katılımcı türü, bölümler ve üretilen metaforlar açısından önemli derecede farklılık

gösterdiği tespit edilmiştir.

Sanat, Metafor, Güzel Sanatlar, Zihinsel İmge, Sanat Kuramları
 • Artun A. (2015). Sanat Emeği. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Balcı, Y. B. (2016). Kuramsal Estetik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2010). Sanat Komplosu. İstanbul: İletişim Yayıncılık
 • Carroll N. (2012). Sanat Felsefesi (çev. G.K. Tirkeş) Ütopya Yayınları. No: 35
 • Collingwood, R. G. (2011). Kısaca Sanat Felsefesi (çev. T. Kabadayı) BilgeSU Yayıncılık. No: 28.
 • Cömert, B. (1979). Croce’nin Estetiği. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Danto, A. (2013). Sanat Nedir (Çev. Z. Baransel) Sel Yayıncılık. No: 13.
 • Demirel, Ö. (2005). 4. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Fischer, E. R. (2011). Art and Nature of Language and Thought. USA: Authorhouse.
 • Gadamer, H. G. (2005). Güzelin Güncelliği (çev. F. Tepebaşılı) Çizgi Kitabevi. No: 33.
 • Hartzell, G. (2004). “The metaphor is the message” School Library Journal, 48 (6), 33-34
 • Koro-Ljunberg, M. (2001). “Metaphors as a way to explore qualitative data” Qualitative Studies in Education, 46 (2), 367-379.
 • Lakoff, G. (2009). The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics. New York: Penguin Books.
 • Lenoir, B. (2003). Sanat Yapıtı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Moran B. (1988). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: Başaran Matbaası.
 • Saban, A. (2008). “Okula ilişkin metaforlar” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 14 (55), 459-496.
 • Shiner L. (2004). Sanatın İcadı, (çev. İ. Türkmen) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. No: 58-59
 • Soykan, Ö. N. (1991). “Sanatın kaynağı sorunu oyun ve dans”, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı 2. No: 39-54.
 • Timuçin, A. (2013). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Townsend, D. (2002). Estetiğe Giriş. (Çev. S. Büyükdüvenci) İmge Kitabevi. No:137-138.
 • Tunalı, İ. (2006). “Benedetto Croce’de Estetik’in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi”, Felsefe Arkivi, Sayı 18. No: 31
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Metin UÇAR

Yazar: Cihan CANBOLAT

Yazar: Sümeyra İLHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sanatvetasarim578683, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {393 - 411}, doi = {}, title = {Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri}, key = {cite}, author = {Uçar, Metin and Canbolat, Cihan and İlhan, Sümeyra} }
APA Uçar, M , Canbolat, C , İlhan, S . (2019). Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri . Sanat ve Tasarım Dergisi , (23) , 393-411 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578683
MLA Uçar, M , Canbolat, C , İlhan, S . "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri" . Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 393-411 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578683>
Chicago Uçar, M , Canbolat, C , İlhan, S . "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri". Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 393-411
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri AU - Metin Uçar , Cihan Canbolat , Sümeyra İlhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 411 VL - IS - 23 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri %A Metin Uçar , Cihan Canbolat , Sümeyra İlhan %T Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri %D 2019 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 23 %R %U
ISNAD Uçar, Metin , Canbolat, Cihan , İlhan, Sümeyra . "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri". Sanat ve Tasarım Dergisi / 23 (Haziran 2019): 393-411 .
AMA Uçar M , Canbolat C , İlhan S . Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 393-411.
Vancouver Uçar M , Canbolat C , İlhan S . Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 393-411.