Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Sayı: 25, 323 - 339, 10.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Balmori, D. ve Sanders. J. (2011). Groundwork: Between Landscape and Architecture. New York: Monacelli Press.
 • Brown, A. (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji (çev. E. Özgü, Y. Adam). İstanbul: Lal Yay. Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:82.
 • Çepel, N. (1992). Doğa-Çevre-Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Erzen, J.N. (2015). Üç Habitus - Yeryüzü, Kent, Yapı. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Güney, E., Meydan, A., Bozyiğit, R., Kılıç, T. ve Bulut, İ. (2016). Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü. Konya: Çizgi Kitabevi Yay.
 • Karaküçük, S. ve Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kent(li)leşme. Ankara: Gazi Kitabevi Yay.
 • Keleş, R. (2017). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi Yay.
 • Mumford, L. (2013). Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Değişimler ve Geleceği (çev. Koca, G. ve Tosun, T.). İstanbul:Ayrıntı Yay.
 • Tekeli, İ. (2014). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • İnternet Kaynakları
 • http-1: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/landscape-park-duisburg-nord/ (Erişim tarihi: 28.03.2020).
 • http-2:http://west8.com/projects/landscape_design_eastern_scheldt_storm_surge_ barrier/ (Erişim Tarihi: 28.03.2020)
 • Görsel Kaynakları
 • Görsel 1: Klötzli’den akt. Çepel, N. (1992). Doğa-Çevre-Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, s.21
 • Görsel 2-3: Balmori, D. , Sanders. J. (2011). Groundwork: Between Landscape and Architecture. New York: Monacelli Press, s.108-109.
 • Görsel 4: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/landscape-park-duisburg-nord/ (Erişim tarihi: 26.03.2020).
 • Görsel 5: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/landscape-park-duisburg-nord/ (Erişim tarihi: 26.03.2020).
 • Görsel 6: https://scenariojournal.com/wp-content/uploads/2011/07/01_alt-Landscape- Design-Eastern-Scheldt-Storm-Surge-Barrier-05-med.jpg (Erişim tarihi: 26.03.2020).
 • Görsel 7: https://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/singapore/editt_tower_t020410_2. jpg (Erişim tarihi: 31.03.2020).
 • Görsel 8: https://www.archdaily.com/341219/sportplaza-mercator-venhoevencs/5138bab 5b3fc4b1f96000002-sportplaza-mercator-venhoevencs-photo?next_project=no (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 9: https://www.archdaily.com/341219/sportplaza-mercator-venhoevencs/51 38bab6b3fc4b176f000003-sportplaza-mercator-venhoevencs-photo (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 10: https://www.archdaily.com/341219/sportplaza-mercator-venhoevencs/5138ba a6b3fc4b176f000001-sportplaza-mercator-venhoevencs-photo?next_project=no (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 11: https://earth.google.com/web/search/kuzey+ankara/@40.00647,32.8925 55,939.14118716a,2281.45083592d,35y,70.2734243h,59.99960927t,360r/data=- CigiJgokCWQYXjEe3EJAEfJBln_CukJAGar_O3zl70VAIQOtUqOCxkVA (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 12: https://www.aksam.com.tr/ekonomi/kuzey-ankaraya-1764-yeni-konut-daha- geliyor/haber-168527 (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 13-14-15-16: F. Çağrı Kırmızıgül’ün arşivinden

Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi

Yıl 2020, Sayı: 25, 323 - 339, 10.06.2020

Öz

Endüstri devrimiyle birlikte teknolojideki gelişmelere bağlı olarak tarım kentleri zamanla yerini sanayi kentlerine bırakmaya başlamıştır. Bu durum doğa/çevre tanımında da değişikliğe uğrayarak klasik doğa tanımlamasında farklı bir uzam yaratmış ve bu uzam kent kavramına bağlı gelişen ayrı bir yapılanmanın da eklentisi haline dönüşmüştür. Kademeli olarak kentsel/çevresel estetik; doğanın kolajlarını imleyen renklendirme, yeşillendirme çalışmalarından başlanarak ilerleyen süreçte çevresel/ekolojik sorunların estetize edilmeye çalışıldığı farkındalık yaratacak bir yapıya doğru evrilmiştir. Bu anlamda çalışmanın ana hattını oluşturan Kuzey Ankara örneklemi, farklı ülkelerdeki ekolojik sorunsalların sanatsal ifade biçimlerine ve kentsel ekolojik estetik bağlamlarına örneklem oluşturan belgelemeler ve konuya ilişkin sanatsal anlamda ne tür projeler geliştirildiği üzerinden ele alınarak irdelenmiştir. Özellikle Ankara metropolünün klasik doğa/doğal yapısı ve çevresel uzantıları ile ekolojik olarak nasıl bir değişim/dönüşüm geçirdiği araştırılarak yapılan çalışmaların rekreasyonel bir ifadede sanatsal biçimlendirilmesinin ekolojik estetik açısından farkındalık yaratılmasında daha doğal olmasının ne oranda sağlanabildiği ya da sağlanabileceği değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Balmori, D. ve Sanders. J. (2011). Groundwork: Between Landscape and Architecture. New York: Monacelli Press.
 • Brown, A. (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji (çev. E. Özgü, Y. Adam). İstanbul: Lal Yay. Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:82.
 • Çepel, N. (1992). Doğa-Çevre-Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Erzen, J.N. (2015). Üç Habitus - Yeryüzü, Kent, Yapı. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Güney, E., Meydan, A., Bozyiğit, R., Kılıç, T. ve Bulut, İ. (2016). Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü. Konya: Çizgi Kitabevi Yay.
 • Karaküçük, S. ve Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kent(li)leşme. Ankara: Gazi Kitabevi Yay.
 • Keleş, R. (2017). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi Yay.
 • Mumford, L. (2013). Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Değişimler ve Geleceği (çev. Koca, G. ve Tosun, T.). İstanbul:Ayrıntı Yay.
 • Tekeli, İ. (2014). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • İnternet Kaynakları
 • http-1: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/landscape-park-duisburg-nord/ (Erişim tarihi: 28.03.2020).
 • http-2:http://west8.com/projects/landscape_design_eastern_scheldt_storm_surge_ barrier/ (Erişim Tarihi: 28.03.2020)
 • Görsel Kaynakları
 • Görsel 1: Klötzli’den akt. Çepel, N. (1992). Doğa-Çevre-Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, s.21
 • Görsel 2-3: Balmori, D. , Sanders. J. (2011). Groundwork: Between Landscape and Architecture. New York: Monacelli Press, s.108-109.
 • Görsel 4: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/landscape-park-duisburg-nord/ (Erişim tarihi: 26.03.2020).
 • Görsel 5: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/landscape-park-duisburg-nord/ (Erişim tarihi: 26.03.2020).
 • Görsel 6: https://scenariojournal.com/wp-content/uploads/2011/07/01_alt-Landscape- Design-Eastern-Scheldt-Storm-Surge-Barrier-05-med.jpg (Erişim tarihi: 26.03.2020).
 • Görsel 7: https://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/singapore/editt_tower_t020410_2. jpg (Erişim tarihi: 31.03.2020).
 • Görsel 8: https://www.archdaily.com/341219/sportplaza-mercator-venhoevencs/5138bab 5b3fc4b1f96000002-sportplaza-mercator-venhoevencs-photo?next_project=no (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 9: https://www.archdaily.com/341219/sportplaza-mercator-venhoevencs/51 38bab6b3fc4b176f000003-sportplaza-mercator-venhoevencs-photo (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 10: https://www.archdaily.com/341219/sportplaza-mercator-venhoevencs/5138ba a6b3fc4b176f000001-sportplaza-mercator-venhoevencs-photo?next_project=no (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 11: https://earth.google.com/web/search/kuzey+ankara/@40.00647,32.8925 55,939.14118716a,2281.45083592d,35y,70.2734243h,59.99960927t,360r/data=- CigiJgokCWQYXjEe3EJAEfJBln_CukJAGar_O3zl70VAIQOtUqOCxkVA (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 12: https://www.aksam.com.tr/ekonomi/kuzey-ankaraya-1764-yeni-konut-daha- geliyor/haber-168527 (Erişim tarihi: 30.03.2020).
 • Görsel 13-14-15-16: F. Çağrı Kırmızıgül’ün arşivinden

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burçin ÜNAL
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0002-2773-8115
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA
ÜNAL, B. (2020). Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi. Sanat Ve Tasarım Dergisi(25), 323-339.
MLA
ÜNAL, Burçin. “Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar Ve Kuzey Ankara Örneklemi”. Sanat Ve Tasarım Dergisi, sy. 25, 2020, ss. 323-39.
Chicago
ÜNAL, Burçin. “Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar Ve Kuzey Ankara Örneklemi”. Sanat Ve Tasarım Dergisi, sy. 25 (Haziran 2020): 323-39.
EndNote
ÜNAL B (01 Haziran 2020) Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi. Sanat ve Tasarım Dergisi 25 323–339.
ISNAD
ÜNAL, Burçin. “Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar Ve Kuzey Ankara Örneklemi”. Sanat ve Tasarım Dergisi 25 (Haziran 2020), 323-339.
AMA
ÜNAL B. Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi. Sanat ve Tasarım Dergisi. Haziran 2020;(25):323-339.
Vancouver
ÜNAL B. Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2020(25):323-39.
IEEE
B. ÜNAL, “Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi”, Sanat ve Tasarım Dergisi, sy. 25, ss. 323–339, Haziran 2020.
JAMA
ÜNAL B. Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2020;:323–339.