Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2019-01-03

Globalızatıon and Health
Küreselleşme ve Sağlık

Ali ALU [1]


With the impact of globalization, many countries have increased their needs along with population growth. With the increase in scope and impact of global capital, services previously made by the state, ie government, have begun to meet the demands. For this reason, it has become inevitable for the police to close the gap with the private sector. Economic, social, technological and cultural developments in the world, especially in the developing countries, brought many changes depending on these dynamics.

The production and presentation of drugs and medical technology globally is monopolized by multinational corporations. Because these companies are the sovereign powers in the global marketplace, these organizations direct the health economy as they please. On the other hand, with the globalization, the development of the healthcare economy exceeds the local boundaries of many diseases and the treatment of these diseases takes place at a lower cost thanks to the international programs of the countries. The increase in international capital has been made in many other areas, as well as in the health sector. Along with the autonomy of health, it has also increased the quality of service provision in health. Patients' satisfaction rates in services have increased. But the autonomy of health has also brought some problems. Especially those who leave the hospitals under the control of the legal entities have caused the development of a profit-centered understanding. In addition, health care facilities have led to particularly high-margin services. This has led to the introduction of preventive health services into the second plan.

Globalleşmenin etkisiyle birçok ülkede nüfus artışıyla birlikte ihtiyaçları da artırmıştır. Küresel sermayenin kapsamı ve etkisi artmasıyla birlikte daha önce kamu yani devlet eliyle yapılan hizmetler talepleri karşılamamaya başlamıştır. Bundan dolayı kamunun bu açığı özel sektör eliyle kapatılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Dünyada ekonomik, sosyal, teknolojik ve kültürel gelişmeler özelikle gelişmekte olan ülkelerde bu dinamiklere bağlı olarak birçok değişimi beraberinde getirmiştir.

Küresel açıdan ilaçların ve tıp teknolojisinin üretim ve sunumu çok uluslu şirketlerin tekelindedir. Çünkü bu şirketler küresel pazarda egemen güç oldukları için bu kuruluşlar sağlık ekonomisini istedikleri gibi yönlendirmektedir. Öte yandan küreselleşme ile birlikte sağlık ekonomisinin gelişimi birçok hastalık yerel sınırları aşıp ülkelerin yaptıkları uluslararası programlar sayesinde bu hastalıkların tedavisi daha az maliyetle gerçekleşmektedir. Uluslararası sermayenin artması diğer birçok alanda yapıldığı gibi sağlıkta da özerkleşmeye gidilmiştir. Sağlığın özerkleşmesi ile birlikte sağlıkta hizmetin sunumunda kaliteyi de artırmıştır. Hastaların hizmetlerde memnuniyet oranlarını artırmıştır. Fakat sağlığın özerkleşmesi beraberinde bazı sorunları da meydana getirmiştir. Özelikle hastanelerin tüzel kişilerin kontrolüne bırakması bu kişiler de kar merkezli bir anlayış gelişmesine sebep olmuştur. Bunun yanında sağlık kuruluşları özellikle kar marjı yüksek olan hizmetlere yönelmelerine sebep olmuştur. Bu durumdan dolayı koruyucu sağlık hizmetlerinin ikinci plana itilmesine yol açmıştır.

 • Kaynakça
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi ( C.XIV, S I, 2012 )
 • Başkaya, F. 2007. Kavram Sözlüğü I, Söylem ve Gerçek, İstanbul: Özgür Üniversite Kitaplığı s.327
 • Başkaya, F. 2007. Kavram Sözlüğü I, Söylem ve Gerçek, İstanbul: Özgür Üniversite Kitaplığı s.327-329
 • Brown, J. 2002, Yönetişim; Neo-liberalizmin Siyasi Düzeni, Birikim, Sayı, 158, s. 36-43.
 • Eğilmez, M.2011. Küresel Finans Krizi, İstanbul: Remzi Kitapevi.s. 44Aralık
 • Eryılmaz, B. ve Eken, M. 1990, Mahalli İdarelerde Özelleştirme Politika ve Uygulamaları, Türk İdare Dergisi, Yıl 62, Sayı 387, Haziran s.56.
 • F.William Engdahl, Üstün Irk Yaratma-Dünya Nüfus Azaltým Projeleri,
 • Sahte Domuz Gribi, Sahte Gıdalar s.6,7,8,9;.
 • Görenel, Z. İ. 2001, 1980 sonrası Neo-liberalizm ve Neo-Popülizm, İktisat Dergisi, Sayı. 418, s. 41-42.
 • Köksal, T. 1993, Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulaması, DPT Yayını, Ankara, s.9.
 • Savran, S. 1998. Lenin’i Yakmalı mı?, Devrimci İstanbul: Marksist Kitaplık,s.78
 • Özay, İ. 1986, İdare Hukuku Yönünden KİT’leri Özelleştirme Çalışmaları, ORHİM Seminerler Serisi, s.182.
 • Vildan, T. 2015 küreselleşme ve alternatif küreselleşmenin ekonomik politik birsonucu olarak mülksüzlerin medyası yüksek lisans tezi,
 • Yanmaz,M. 2010. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Son Dönem Sağlık Politikaları Yüksek Lisans Tezi , s. 16-17
 • Yıldırım, H. H, Yalçın, T. (2001), Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayı, No:40, s:1-4
 • Yıldırım, H. H. ’’Sağlık Siyaset Makaleleri’’, Ankara, 2011 s.2-3
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7608-2976
Yazar: Ali ALU (Sorumlu Yazar)
Kurum: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Ocak 2019

Bibtex @derleme { sarad541482, journal = {Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-8217}, address = {}, publisher = {Haşim ÇAPAR}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Küreselleşme ve Sağlık}, key = {cite}, author = {ALU, Ali} }
APA ALU, A . (2019). Küreselleşme ve Sağlık. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarad/issue/44045/541482
MLA ALU, A . "Küreselleşme ve Sağlık". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarad/issue/44045/541482>
Chicago ALU, A . "Küreselleşme ve Sağlık". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme ve Sağlık AU - Ali ALU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-8217- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi Küreselleşme ve Sağlık %A Ali ALU %T Küreselleşme ve Sağlık %D 2019 %J Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi %P 2667-8217- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ALU, Ali . "Küreselleşme ve Sağlık". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Ocak 2019): 1-9 .
AMA ALU A . Küreselleşme ve Sağlık. SARAD. 2019; 1(1): 1-9.
Vancouver ALU A . Küreselleşme ve Sağlık. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 9-1.