e-ISSN: 2667-8217
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Haşim ÇAPAR
Kapak Resmi
       

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi (E-ISSN: 2667-8217), 2018 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası kör hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Derginin amacı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Ekonomi, İşletme, Sürdürülebilir Kalkınma, Halk Sağlığı ve Sosyal Refah ile diğer multi disipliner bilimleri kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmek için bilim insanlarının bilgilerini paylaştıkları, alan yazına katkı sağladıkları, özgür bilimsel düşüncelerini bilimin ışığında uluslararası alanda sunabilecekleri bilimsel bir platform oluşturmaktır. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, sağlık ve sosyal refah ile ilgili tüm konularda Türkçe veya İngilizce hazırlanmış araştırma makaleleri ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

DUYURU: Derginin yazım kuralları, etik kuralları ve makale şablonu değişmiştir. Ayrıca Makale doyalarına ek olarak "Makale Zorunlu Kontrol Listesi" başlıklı formun da doldurulup ek dosyalar başlığına yüklenmesi gerekmektedir. Lütfen makale göndermeden önce Yazarlar için Kılavuz sayfasını inceleyiniz.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 2

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi